Peter Bull Kierulf

Professor emeritus - Avdeling for medisinsk biokjemi
Bilde av Peter Bull Kierulf
English version of this page
Rom 3038
Brukernavn
Besøksadresse OUS Ullevål Midtblokken Kirkeveien 166 0450 Oslo
Postadresse OUS HF Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo

Faglige interesser

 • Jeg har i alle mine år (fra 1965) ved Ullevål sykehus (OUS) arbeidet med problemer relatert til blodpropp og blødning, de første årene ved å studere blodkagulasjons mekanismer med særlig vekt på koagulasjonsproteinet Fibrinogen (‘kroppens vakreste molekyl’).
 • I årene 1974 til 2006 bygget jeg opp The R& D Group i Klinisk Kjemisk avd (nå Avd med Biokjemi, Ullevål) ved Ullevål Universitetssykehus.
 • Har i de senere år arbeidet med monocytter og deres funksjoner i forbindelse med blodkoagulasjon og inflammasjon

Undervisning

 • Systematisk studentundervisning fra 1974 til 2006: forelesninger, kurs, (Med Biokjemi), PBL (Oslo 1996)
 • PhD studiet (Oslo): “Erfaringer som Forskningsombud”

Bakgrunn

 • Med embetseksamen, Med Fak UiO 1962, cum laudabilis.
 • Forskningsstipendiat Ullevål Univ.sykehus, 1968-1974
 • Dr.grad: University of Oslo (1974): “Studies on soluble fibrin in plasma, with special reference to the ethanol gelation test”.
 • Prof. I (Medicine) 1986 –  2006 Avd. med biokjemi., Ullevål Univ. Hosp., Oslo
 • 01.01.2006 - 31.12.09 Divisjonsforskningsleder, Med. Service Divisjon
 • 01.01.2006-dd  Prof. Emerit.dr.med, Avd. Med Biokjemi OUS, Ullevål (Prof.J.P.Berg)
 • April 2008- dd Forskningsombud ved OUS, A-hus og MED, UiO (Norges første forskningsombud).
  Ombudet gikk ut av stillingen etter kontraktutløp 31.05.2017.

Kjernefasiliteter

I slutten av 1990-årene etablerte jeg følgende kjernefasiliteter:

 • Flow cytometri - en virtuell kjernefasilitet som sammenbinder flere flowcytometri-miljøer
 • Affymetirix - genekspresjonsanalyser

Disse fasiliter har med sine fast tilsatte ledere med akademisk kompetanse hatt stor faglig betydning, både innad i OUS og ikke minst ved at samarbeidende forskere stadig har arbeidet med/gjennom kjernefasilitetene.

Forskning - Systematisk forskning, forskeropplæring, opponent

Doktorgrader:  Medforfatter, hoved- eller biveileder av 31 doktorgrader (4  i 2008/2009)
Opponent: 13 ganger 1. opponent, 15 ganger,  2. opponent, og  25 times 3. opponent. (Totalt 53)

Forskningsforum Ullevål Sykehus (FUS)

 • Startet i 1989 oppbyggingen av Forskningsforum Ullevål Sykehus (FUS) sammen med daværende direktør Ola H Meliaas og nåværende prof Harald Arnesen.
 • Organisasjonen ble bygget systematisk opp til å bli en helt sentral forskningsinstitusjon ved Ullevål Sykehus, med sentralt avsatte forskningsmidler til forskningsleder, bioingeniør, statistiker og med stipend til dr.gradsstipendiater, og etter hvert postdoc-stipendiater (første sykehus i Norge som etablerte postdoc-stipend).
 • FUS ble organisert gjennom Arbeidsutvalget (som jeg ledet fra  1989 til 2000), daglig leder og adm.sekretær.
 • Forskningsforumet ble avløst av VIRUUS (VitenskapsRådet for Ullevål Universitetssykehus) i 2001.
 • Frem til dags dato har FUS stått for det årlig arrangerte Ullevål Symposiet (det 20. arrangeres i 2011) og de halvårlige FUS-fellesmøtene (siste avholdt Sept.2010)

Biobankarbeid

Sammen med nåværende Prof. Dr Philos Ingebjørg Seljeflot startet jeg i 2001 arbeidet med å etablere en biobankavdeling i Ullevål Sykehus. Gjennom ansettelse av Biobankkoordinator Dr. Med Roger Bjugn la dette grunn for etablering av Norges første sykehus-etablerte fullovervåkede biobank (2007)

Emneord: Medisinsk biokjemi, Blod og immunologi
Publisert 11. mai 2011 08:19 - Sist endret 5. des. 2017 14:35

Forskergrupper