Peter Bull Kierulf

Bilde av Peter Bull Kierulf
English version of this page
Rom 3038
Brukernavn
Besøksadresse OUS Ullevål Midtblokken Kirkeveien 166 0450 Oslo
Postadresse Postboks 4950 Nydalen OUS HF Rikshospitalet 0424 Oslo

Faglige interesser

 • Jeg har i alle mine år (fra 1965) ved Ullevål sykehus (OUS) arbeidet med problemer relatert til blodpropp og blødning, de første årene ved å studere blodkagulasjons mekanismer med særlig vekt på koagulasjonsproteinet Fibrinogen (‘kroppens vakreste molekyl’).
 • I årene 1974 til 2006 bygget jeg opp The R& D Group i Klinisk Kjemisk avd (nå Avd med Biokjemi, Ullevål) ved Ullevål Universitetssykehus.
 • Har i de senere år arbeidet med monocytter og deres funksjoner i forbindelse med blodkoagulasjon og inflammasjon

Undervisning

 • Systematisk studentundervisning fra 1974 til 2006: forelesninger, kurs, (Med Biokjemi), PBL (Oslo 1996)
 • PhD studiet (Oslo): “Erfaringer som Forskningsombud”

Bakgrunn

 • Med embetseksamen, Med Fak UiO 1962, cum laudabilis.
 • Forskningsstipendiat Ullevål Univ.sykehus, 1968-1974
 • Dr.grad: University of Oslo (1974): “Studies on soluble fibrin in plasma, with special reference to the ethanol gelation test”.
 • Prof. I (Medicine) 1986 –  2006 Avd. med biokjemi., Ullevål Univ. Hosp., Oslo
 • 01.01.2006 - 31.12.09 Divisjonsforskningsleder, Med. Service Divisjon
 • 01.01.2006-dd  Prof. Emerit.dr.med, Avd. Med Biokjemi OUS, Ullevål (Prof.J.P.Berg)
 • April 2008- dd Forskningsombud ved OUS, A-hus og MED, UiO (Norges første forskningsombud).
  Ombudet gikk ut av stillingen etter kontraktutløp 31.05.2017.

Kjernefasiliteter

I slutten av 1990-årene etablerte jeg følgende kjernefasiliteter:

 • Flow cytometri - en virtuell kjernefasilitet som sammenbinder flere flowcytometri-miljøer
 • Affymetirix - genekspresjonsanalyser

Disse fasiliter har med sine fast tilsatte ledere med akademisk kompetanse hatt stor faglig betydning, både innad i OUS og ikke minst ved at samarbeidende forskere stadig har arbeidet med/gjennom kjernefasilitetene.

Forskning - Systematisk forskning, forskeropplæring, opponent

Doktorgrader:  Medforfatter, hoved- eller biveileder av 31 doktorgrader (4  i 2008/2009)
Opponent: 13 ganger 1. opponent, 15 ganger,  2. opponent, og  25 times 3. opponent. (Totalt 53)

Forskningsforum Ullevål Sykehus (FUS)

 • Startet i 1989 oppbyggingen av Forskningsforum Ullevål Sykehus (FUS) sammen med daværende direktør Ola H Meliaas og nåværende prof Harald Arnesen.
 • Organisasjonen ble bygget systematisk opp til å bli en helt sentral forskningsinstitusjon ved Ullevål Sykehus, med sentralt avsatte forskningsmidler til forskningsleder, bioingeniør, statistiker og med stipend til dr.gradsstipendiater, og etter hvert postdoc-stipendiater (første sykehus i Norge som etablerte postdoc-stipend).
 • FUS ble organisert gjennom Arbeidsutvalget (som jeg ledet fra  1989 til 2000), daglig leder og adm.sekretær.
 • Forskningsforumet ble avløst av VIRUUS (VitenskapsRådet for Ullevål Universitetssykehus) i 2001.
 • Frem til dags dato har FUS stått for det årlig arrangerte Ullevål Symposiet (det 20. arrangeres i 2011) og de halvårlige FUS-fellesmøtene (siste avholdt Sept.2010)

Biobankarbeid

Sammen med nåværende Prof. Dr Philos Ingebjørg Seljeflot startet jeg i 2001 arbeidet med å etablere en biobankavdeling i Ullevål Sykehus. Gjennom ansettelse av Biobankkoordinator Dr. Med Roger Bjugn la dette grunn for etablering av Norges første sykehus-etablerte fullovervåkede biobank (2007)

Emneord: Medisinsk biokjemi, Blod og immunologi

Publikasjoner

 • Théry, Clotilde; Witwer, Kenneth W; Aikawa, Elena; Alcaraz, Maria Jose; Anderson, Johnathon D & Andriantsitohaina, Ramaroson [Vis alle 382 forfattere av denne artikkelen] (2018). Minimal information for studies of extracellular vesicles 2018 (MISEV2018): a position statement of the International Society for Extracellular Vesicles and update of the MISEV2014 guidelines. Journal of Extracellular Vesicles. ISSN 2001-3078. 7:1535750, s. 1–47. doi: 10.1080/20013078.2018.1535750. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gopinathan, Unni; Redalen, Kathrine; Siebke, Anne-Marie; Kierulf, Peter; Brandtzæg, Petter & Ree, Anne Hansen [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Large-scale reduction of tyrosine kinase activities in human monocytes stimulated in vitro with N. meningitidis. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 13(1). doi: 10.1371/journal.pone.0181912. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gopinathan, Unni; Øvstebø, Reidun; Brusletto, Berit Sletbakk; Olstad, Ole Kristoffer; Kierulf, Peter & Brandtzæg, Petter [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Transcriptomic data from two primary cell models stimulating human monocytes suggest inhibition of oxidative phosphorylation and mitochondrial function by N. meningitidis which is partially up-regulated by IL-10. BMC Immunology. ISSN 1471-2172. 18:46, s. 1–17. doi: 10.1186/s12865-017-0229-5.
 • Vestad, Beate; Llorente, Alicia; Neurauter, Axl; Phuyal, Santosh; Kierulf, Bente & Kierulf, Peter [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2017). Size and concentration analyses of extracellular vesicles by nanoparticle tracking analysis: a variation study. Journal of Extracellular Vesicles. ISSN 2001-3078. 6(1), s. 1–11. doi: 10.1080/20013078.2017.1344087. Fulltekst i vitenarkiv
 • Yanez-Mo, M; Siljander, PR; Andreu, Z; Zavec, AB; Borras, FE & Buzas, EI [Vis alle 54 forfattere av denne artikkelen] (2015). Biological properties of extracellular vesicles and their physiological functions. Journal of Extracellular Vesicles. ISSN 2001-3078. doi: 10.3402/jev.v4.27066.
 • Gopinathan, Unni; Brusletto, Berit Sletbakk; Olstad, Ole Kristoffer; Kierulf, Peter; Berg, Jens Petter & Brandtzæg, Petter [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). IL-10 immunodepletion from meningococcal sepsis plasma induces extensive changes in gene expression and cytokine release in stimulated human monocytes. Innate Immunity. ISSN 1753-4259. 21(4), s. 429–449. doi: 10.1177/1753425914547743.
 • Nylenna, Magne; Fagerbakk, Frode & Kierulf, Peter (2014). Authorship: attitudes and practice among Norwegian authors. BMC Medical Ethics. ISSN 1472-6939. s. 15–53. doi: 10.1186/1472-6939-15-53.
 • Nylenna, Magne; Fagerbakk, Frode & Kierulf, Peter (2014). Authorship: Attitudes and practice among Norwegian researchers. BMC Medical Ethics. ISSN 1472-6939. 15(53). doi: 10.1186/1472-6939-15-53.
 • Jensen, Kristin; Rother, Magdalena B.; Brusletto, Berit Sletbakk; Olstad, Ole Kristoffer; Aass, Hans Christian & van Zelm, Menno C. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2013). Increased ID2 Levels in Adult Precursor B Cells as Compared with Children Is Associated with Impaired Ig Locus Contraction and Decreased Bone Marrow Output. Journal of Immunology. ISSN 0022-1767. 191(3), s. 1210–1219. doi: 10.4049/jimmunol.1203462.
 • Jensen, Kristin; Brusletto, Berit Sletbakk; Aass, Hans Christian; Olstad, Ole Kristoffer; Kierulf, Peter & Gautvik, Kaare M (2013). Transcriptional profiling of mRNAs and microRNAs in human bone marrow precursor B cells identifies subset- and age-specific variations. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 8(7:e70721). doi: 10.1371/journal.pone.0070721.
 • Gopinathan, Unni; Øvstebø, Reidun; Olstad, Ole Kristoffer; Brusletto, Berit Sletbakk; Aass, Hans Christian & Kierulf, Peter [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2012). Global Effect of Interleukin-10 on the Transcriptional Profile Induced by Neisseria meningitidis in Human Monocytes. Infection and Immunity. ISSN 0019-9567. 80(11), s. 4046–4054. doi: 10.1128/IAI.00386-12.
 • Øvstebø, Reidun; Aass, Hans Christian; Foss, Kari Bente; Siebke, Anne-Marie; Gopinathan, Unni & Kierulf, Peter [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2012). LPS from Neisseria meningitidis is crucial for inducing monocyte- and microparticle-associated tissue factor activity but not for tissue factor expression. Innate Immunity. ISSN 1753-4259. 18(4), s. 580–591. doi: 10.1177/1753425911428230.
 • Dahm, Anders Erik A; Eilertsen, Anette Løken; Goeman, Jelle; Olstad, Ole Kristoffer; Øvstebø, Reidun & Kierulf, Peter [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2012). A microarray study on the effect of four hormone therapy regimens on gene transcription in whole blood from healthy postmenopausal women. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 130(1), s. 45–51. doi: 10.1016/j.thromres.2011.12.009.
 • Skogstad, Marit; Sikkeland, Liv Ingunn Bjoner; Øvstebø, Reidun; Foss, Kari Bente; Heldal , Kari Emilie & Skare, Øivind [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2012). Long-term occupational outcomes of endotoxin exposure and the effect of exposure cessation. Occupational and Environmental Medicine. ISSN 1351-0711. 69(2), s. 107–112. doi: 10.1136/oem.2010.062414.
 • Aass, Hans Christian D.; Øvstebø, Reidun; Trøseid, Anne-Marie S.; Kierulf, Peter; Berg, Jens Petter & Henriksson, Carola Elisabeth (2011). Fluorescent particles in the antibody solution result in false TF- and CD14-positive microparticles in flow cytometric analysis. Cytometry Part A. ISSN 1552-4922. 79A(12), s. 990–999. doi: 10.1002/cyto.a.21147.
 • Henriksson, Carola Elisabeth; Hellum, Marit Synnøve; Haug, Kari Bente Foss; Aass, Hans Christian; Joø, Gun Brit & Øvstebø, Reidun [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2011). Anticoagulant effects of an antidiabetic drug on monocytes in vitro. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 128(5), s. E100–E106. doi: 10.1016/j.thromres.2011.07.007.
 • Jensen, Kristin; Schaffer, L; Olstad, Olav Anders; Bechensteen, Anne Grete; Hellebostad, Marit & Tjønnfjord, Geir Erland [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2010). STRIKING DECREASE IN THE TOTAL PRECURSOR B-CELL COMPARTMENT DURING EARLY CHILDHOOD AS EVIDENCED BY FLOW CYTOMETRY AND GENE EXPRESSION CHANGES. Pediatric Hematology & Oncology. ISSN 0888-0018. 27(1), s. 31–45. doi: 10.3109/08880010903420687.
 • Lund, Per Kristian.; Øvstebø, Reidun; Møller, Anne-Sophie Wiborg; Olstad, Ole Kristoffer; Landsverk, Kirsti & Hellum, Marit Synnøve [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2009). Using global gene expression patterns to characterize Annexin V positive and negative human monocytes in culture. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. ISSN 0036-5513. 69(2), s. 251–264. doi: 10.1080/00365510802499399.
 • Skogstad, M; Sikkeland, Liv Ingunn Bjoner; Øvstebø, Reidun; Foss Haug, Kari Bente; Kierulf, Peter & Heldal, KK [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2009). Does endotoxin exposure affect lung function and induce systemic inflammation in workers handling bacterial single cell protein? Scandinavian Journal of Work, Environment and Health. ISSN 0355-3140. 7, s. 36–40.
 • Rødland, Ernst Kristian; Mattingsdal, Morten; Olstad, Ole K.; Øvstebø, Reidun; Kierulf, Peter & Muller, Fredrik [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2008). Expression of genes in normal human monocytes in response to Aspergillus fumigatus. Medical Mycology. ISSN 1369-3786. 46(4), s. 327–336. doi: 10.1080/13693780701874507.
 • Rojahn, Astrid; Brusletto, Berit Sletbakk; Øvstebø, Reidun; Foss, Kari Bente; Kierulf, Peter & Brandtzæg, Petter (2008). Does granulocyte colony-stimulating factor ameliorate the proinflammatory response in human meningococcal septic shock? Critical Care Medicine. ISSN 0090-3493. 36, s. 2583–2589. doi: 10.1097/CCM.0b013e3181844399.
 • Haug, Kari Bente Foss; Sharikabad, MN; Kringen, Marianne; Narum, S.; Sjaatil, Stine & Johansen, Per Wiik [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2008). Warfarin dose and INR related to genotypes of CYP2C9 and VKORK1 in patients with myocardial infarction. Thrombosis Journal. ISSN 1477-9560. 6.
 • Sikkeland, Liv Ingunn Bjoner; Skogstad, M; Øvstebø, Reidun; Brusletto, Berit Sletbakk; Haug, Kari Bente Foss & Kongerud, Johny [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2008). Circulating lipopolysaccharides in the blood from "bioprotein" production workers. Occupational and Environmental Medicine. ISSN 1351-0711. 65(3), s. 211–214. doi: 10.1136/oem.2007.032938.
 • Øvstebø, Reidun; Olstad, Ole Kristoffer; Brusletto, Berit; Møller, Anne Sophie; Aase, Audun & Haug, Kari Bente Foss [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2008). Identification of genes particularly sensitive to lipopolysaccharide (LPS) in human monocytes induced by wild-type versus LPS-Deficient Neisseria meningitidis strains. Infection and Immunity. ISSN 0019-9567. 76(6), s. 2685–2695. doi: 10.1128/IAI.01625-07.
 • Jensen, Torstein; Kierulf, Peter; Sandset, Per Morten; Klingenberg, Olav; Joø, Gun Brit & Godal, Hans Chr [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2007). Fibrinogen and fibrin induce synthesis of proinflammatory cytokines from peripheral blood mononuclear cells. Thrombosis and Haemostasis. ISSN 0340-6245. 97(5), s. 822–829. doi: 10.1160/TH07-01-0039.
 • Sikkeland, Liv Ingunn Bjoner; Skogstad, M; Øvstebø, Reidun; Brusletto, B; Haug, Kari Bente Foss & Kongerud, Johny [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2007). Circulating LPS in the blood from BioProtein production workers. Occupational and Environmental Medicine. ISSN 1351-0711.
 • Møller, Anne-Sophie Wiborg; Bjerre, Anna Kristina; Brusletto, Berit Sletbakk; Joø, Gun Brit; Brandtzæg, Petter & Kierulf, Peter (2005). Chemokine Pattern in Meningococcal Disease. Journal of Infectious Diseases. ISSN 0022-1899. 191(5), s. 768–775.
 • Møller, A; Bjerre, Anna; Brusletto, B; Joø, G. B.; Brandtzæg, Petter & Kierulf, Peter (2005). Chemokine patterns in meningococcal disease. Journal of Infectious Diseases. ISSN 0022-1899. 191, s. 768–775.
 • Henriksson, CE; Klingenberg, O; Øvstebø, R; Joo, GB; Westvik, AB & Kierulf, Peter (2005). Discrepancy between tissue factor activity and tissue factor expression in endotoxin-induced monocytes in associated with apoptosis and necrosis. Thrombosis and Haemostasis. ISSN 0340-6245. 94(6), s. 1236–1244.
 • Bjerre, Anna Kristina; Brusletto, Berit Sletbakk; Høiby, Ernst Arne; Kierulf, Peter & Brandtzæg, Petter (2004). Plasma interferon-gamma and interleukin-10 concentrations in systemic meningococcal disease compared with severe systemic Gram-positive septic shock. Critical Care Medicine. ISSN 0090-3493. 32, s. 433–438.
 • Øvstebø, Reidun; Brandtzæg, Petter; Brusletto, Berit Sletbakk; Foss, Kari Bente; Lande, Knut & Høiby, EA [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2004). Use of robotized DNA isolation and real-time PCR to quantify and identify close correlation between levels of Neisseria meningitidis DNA and lipopolysaccharides in plasma and cerebrospinal fluid from patients with systemic meningococcal disease. Journal of Clinical Microbiology. ISSN 0095-1137. 42, s. 2980–2987.
 • Dybdahl, Brit; Wahba, Alexander; Haaverstad, R; Kirkeby-Garstad, Idar; Kierulf, Peter & Espevik, Terje [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2004). On-pump versus off-pump coronary artery bypass grafting: more heat-shock protein 70 is released after on-pump surgery. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery. ISSN 1010-7940. 25, s. 985–992.
 • Sprong, T.; Møller, Anne-Sophie Wiborg; Bjerre, Anna Kristina; Wedege, E.; Kierulf, Peter & van der Meer, J. W. M.* [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2004). Complement activation and complement-dependent inflammation by Neisseria meningitidis are independent of lipopolysaccharide. Infection and Immunity. ISSN 0019-9567. 72(6), s. 3344–3349.
 • Sprong, T; Møller, AS; Bjerre, A; Wedege, Elisabeth; Kierulf, P & van der Meer, JW [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2004). Complement activation and complement-dependent inflammation by Neisseria meningitidis are independent of lipopolysaccharide. Infection and Immunity. ISSN 0019-9567. 72, s. 3344–3349.
 • Arnesen, Harald; Dahl, O; Aspelin, Trude; Seljeflot, Ingebjørg; Kierulf, Peter & Lyberg, Torstein (2003). Sustained Prothrombotic profile after Hip Replacement Surgery. The Influence of Prolonged Prophylaxis with Dalteparin. Thrombosis and Haemostasis. ISSN 0340-6245. 1, s. 971–975.
 • Møller, Anne-Sophie Wiborg; Øvstebø, Reidun; Westvik, Åse-Brit; Joø, Gun Britt; Foss Haug, Kari Bente & Kierulf, Peter (2003). Effects of bacterial cell wall components (PAMPs) on the expression of monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1), macrophage inflammatory protein-1a (MIP-1a)and the chemokine receptor CCR2 by purified human blood monocytes. Journal of Endotoxin Research. ISSN 0968-0519. 9(6).
 • Distante, Sonia; Elmberg, M; Foss Haug, Kari Bente; Øvstebø, Reidun; Berg, Jens Petter & Kierulf, Peter [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2003). Tumour Necrosis Factor Alpha and Its Promoter Polymorphisms´Role in the Phenotypic Expression of Hemochromatosis. Scandinavian Journal of Gastroenterology. ISSN 0036-5521. 8, s. 871–877.
 • Øvstebø, Reidun; Foss Haug, Kari Bente; Lande, Knut & Kierulf, Peter (2003). PCR-based Calibration Curves for Studies of Quantitative Gene Expression in Human Monocytes: Development and Evaluation. Clinical Chemistry. ISSN 0009-9147. 49(3).
 • Foss Haug, Kari Bente; Øvstebø, Reidun & Kierulf, Peter (2003). How to monitor gene expression by quantitative RT-PCR? NBS-nytt. ISSN 0801-3535.
 • Øvstebø, Reidun; Foss Haug, Kari Bente & Kierulf, Peter (2003). Quantitative RT-PCR analysis of human monocytes using total RNA purified using the BioRobot R M48 workstation. www.qiagen.com.
 • Bjerre, Anna; Brusleto, Berit; Øvstebø, Reidun; Joø, Gun Britt; Kierulf, Peter & Brandtzæg, Petter (2003). Idenfication of meningococcal LPS as a major monocyte activator in IL-10 depleted shock plasmas and CSF by blocking the CD14-TLR4 receptor complex. Journal of Endotoxin Research. ISSN 0968-0519. 9, s. 155–163.
 • Moller, ASW; Øvstebø, Reidun; Westvik, AB; Joo, GB; Haug, Kari Bente Foss & Kierulf, Peter (2003). Effects of bacterial cell wall components (PAMPs) on the expression of monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1), macrophage inflammatory protein-1 alpha (MIP-1 alpha) and the chemokine receptor CCR2 by purified human blood monocytes. Journal of Endotoxin Research. ISSN 0968-0519. 9, s. 349–360.
 • Tryland, M.; Brun, E.; Derocher, A.E.; Arnemo, E.W.; Kierulf, Peter & Ølberg, R.A. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2002). Plasma chemistry in free-ranging polar bears from Svalbard. Journal of Wildlife Diseases. ISSN 0090-3558. 38, s. 566–575.
 • Lund, Per Kr.; Namork, Ellen; Brorson, Sverre Henning; Westvik, Åse-Brit; Joø, Gun Britt & Øvstebø, Reidun (2002). The fate of monocytes during 24 h of culture as revealed by flow cytometry and electron microscopy. JIM - Journal of Immunological Methods. ISSN 0022-1759. 270(1), s. 63–76.
 • Iversen, Nina; Kierulf, Peter; Brandtzæg, Petter; Sandset, Per Morten & Abildgaard, Ulrich (2002). TFPI fractions in plasma from patients with systemic meningococcal disease. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 108(5-6), s. 347–353.
 • Bjerre, A; Brusletto, B; Mollnes, TE; Fritzsønn, Elisabeth; Rosenqvist, Einar & Wedege, Elisabeth [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2002). Complement activation induced by purified Neisseria meningitidis lipopolysaccharide (LPS), outer mebrane vesicles, whole bacteria, and an LPS-free mutant. Journal of Infectious Diseases. ISSN 0022-1899. 185, s. 220–228.
 • Brandtzæg, Petter; Øvstebø, Reidun & Kierulf, Peter (2001). Quantitative detection of bacterial lipopolysaccharides in clinical specimens. I Pollard, Andrew J. & Maiden, Martin CJ (Red.), Methods in Moleculare Medicine, meningococcal disease. Humana Press, Totowa, New Jersey, USA. ISSN 0-89603-849-1. s. 427–439.
 • Wigernæs, Ine; Høstmark, Arne T.; Strømme, Sigmund B; Kierulf, Peter & Birkeland, Kåre Inge (2001). Active recovery and post-exercise white blood cell count, free fatty acids, and hormones in endurance athletes. European Journal of Applied Physiology. ISSN 1439-6319. 84(4), s. 358–366.
 • Retterstøl, Lars; Kierulf, Peter; Pedersen, J.C.; Bohn, M.; Bakken, Andre & Eriksen, Jan (2001). Plasme fibrinogen level and long-term prognosis in Norwegian middle-aged patients with previous myocardial infarction. A 10 year follow-up study. Journal of Internal Medicine. ISSN 0954-6820. 249, s. 01–08.
 • Retterstøl, Lars; Kierulf, Peter; Pedersen, J.C.; Bøhn, M.; Bakken, Andre & Eriksen, Jan [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2001). Plasma fibrinogen level and long-term prognosis in Norwegian middle-aged patients with previous myocardial infarction. A 10 year follow-up study. Journal of Internal Medicine. ISSN 0954-6820. 249(511-518).
 • Wigernaes, Ine; Høstmark, Arne Torbjørn; Strømme, Sigmund B.; Kierulf, Peter & Birkeland, Kåre I. (2001). Active recovery and post-exercise white blood cell count, free fatty acids, and hormones in endurance athletes. European Journal of Applied Physiology. ISSN 1439-6319. 84, s. 358–366.
 • Møller, Anne-Sophie Wiborg; Haug, Kari Bente Foss; Øvstebø, Reidun; Joø, Gun Britt; Westvik, Åse-Brit & Kierulf, Peter (2001). Non-Mannose-Capped Lipoarabinomannan Stimulates Human Peripheral Monocytes to Expression of the "Early Immediate Genes" Tissue Factor and Tumor Necrosis Factor-a. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 102, s. 273–283.
 • Brandtzæg, Petter; Bjerre, Anna; Øvstebø, Reidun; Brusleto, Berit; Joø, Gun Britt & Kierulf, Peter (2001). Neisseria meningitidis lipopolysaccharides in human pathology. Journal of Endotoxin Research. ISSN 0968-0519. 7(6), s. 401–420.
 • Brandtzæg, Petter; Bjerre, Anna; Øvstebø, Reidun; Joø, Gun Britt; Brusletto, B. & Kierulf, Peter [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2001). Neisseria meningitidis lipopolysaccahrides in human pathology. Journal of Endotoxin Research. ISSN 0968-0519. 7, s. 401–420.
 • Brandtzæg, Petter; Øvstebø, Reidun & Kierulf, Peter (2000). Quantitative detection of bacterial lipopolysaccharides in clinical specimens, Methods in Molecular Medicine Meningococcal Disease. Humana Press, USA.
 • Wigernæs, Ine; Høstmark, Arne T.; Kierulf, Peter & Strømme, Sigmund B (2000). Immunology - active recovery reduces the decrease in circulating white blood cells after exercise. International Journal of Sports Medicine (IJSM). ISSN 0172-4622. 21(8), s. 608–612.
 • Bjerre, Anna; Øvstebø, Reidun; Kierulf, Peter; Halvorsen, Sverre & Brandtzæg, Petter (2000). Fulminant Meningococcal Septicemia:Dissociation between Plasma Thrombopoietin Levels and Platelet Counts. Clinical Infectious Diseases. ISSN 1058-4838. 30, s. 643–647.
 • Lund, Per Kr.; Joø, Gun Britt; Westvik, Åse-Brit; Øvstebø, Reidun & Kierulf, Peter (2000). Isolation of monocytes from whole blood by density gradient centrifugation and counter-current elutriation followed by cryopreservation: six years´ experience. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. ISSN 0036-5513. 60, s. 357–366.
 • Osnes, L.T.N.; Haug, Kari Bente Foss; Joø, Gun Britt; Westvik, Åse-Brit; Øvstebø, Reidun & Kierulf, Peter (2000). Aspirin potentiates LPS-induced fibrin formation (FPA) and TNF-a-synthesis in whole blood. Thrombosis and Haemostasis. ISSN 0340-6245. 83, s. 868–873.

Se alle arbeider i Cristin

 • Solbakk, Jan Helge & Kierulf, Peter (2016). Hvor alvorlig tar OUS brudd på god forskningskultur? NRK Ytring.
 • Solbakk, Jan Helge & Kierulf, Peter (2016). Stipendiater behandles som melkekyr. NRK Ytring.
 • Andersen, Jack Gunnar; Kierulf, Peter & Johansen, Odd (2014). FAST TRACK I SYKEHUS En kortfattet oversikt, over Fast Track basert på en kvantitativ tekstanalyse av 8 Editorials i medisinske tidsskrifter POSTER.
 • Dahm, Anders Erik A; Eilertsen, Anette Løken; Goeman, J.; Olstad, Ole Kristoffer; Øvstebø, Reidun & Kierulf, Peter [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2011). A microarray study on the effect of four hormone therapy regimens on gene transcription in leucocytes from healthy postmenopausal women. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 127, s. S124–S124.
 • Gopinathan, U; Ovstebo, R; Olstad, OK; Kierulf, Peter; Brandtzæg, Petter & Berg, Jens Petter (2009). Interleukin-10 inhibits expression of genes induced by wild-type Neisseria meningitidis in human monocytes. Cytokine. ISSN 1043-4666. 48(1-2), s. 114–114. doi: 10.1016/j.cyto.2009.07.482.
 • Ovstebo, R; Haug, KBF; Henriksson, C; Aass, HCD; Troseid, AMS & Olstad, OK [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2009). MicroRNA patterns in human monocytes induced by wildtype versus LPS deficient neisseria meningitides-Relationship between microRNA and LPS sensitive genes. Cytokine. ISSN 1043-4666. 48(1-2), s. 114–114. doi: 10.1016/j.cyto.2009.07.483.
 • Skogstad, Anders; Eduard, W; Sikkeland, Liv Ingunn Bjoner; Oevsteboe, R; Brusletto, B & Haug, KB [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2008). Lung function and bloodparameters among bacterial single cell protein workers exposed to endotoxins - a follow-up study.
 • Berg, Jens Petter & Kierulf, Peter (2006). Biomarkører. Norsk Epidemiologi. ISSN 0803-2491. 16(1), s. 3–5.
 • Lund, Per Kristian.; Landsverk, Kirsti; Olstad, Ole Kristoffer; Hellum, Marit Synnøve; Joø, Gun Brit & Kierulf, Peter (2004). Genekspresjon i sorterte monocytter.
 • Øvstebø, Reidun; Foss, Kari Bente & Kierulf, Peter (2004). Gene expression quantitated in PAXgene TM frozen stored blood as compared to freshly Immuno Magnetic Separated (IMS) blood cells.
 • Lund, Per Kristian.; Landsverk, Kirsti; Olstad, Ole Kristoffer; Joø, Gun Brit & Kierulf, Peter (2004). Flow cytometric cell sorting and effects on cells.
 • Lund, Per Kristian.; Landsverk, Kirsti; Olstad, Ole Kristoffer & Kierulf, Peter (2004). Monocytes and lymphocytes, do they stand up to sorting? A preliminary report.
 • Foss, Kari Bente; Øvstebø, Reidun & Kierulf, Peter (2004). Gene expression quantified in PaxGene TM stored frozen whole blood.
 • Rojahn, Astrid; Bechensteen, Anne Grete; Sollien, W.; Westvik, Åse-Brit; Kierulf, Peter & Kjeldsen-Kragh, Jens (2003). Apoptosis in erythroid Precursor cells in umbilical cord blood (CB).
 • Foss Haug, Kari Bente & Kierulf, Peter (2003). PCR i diagnostikk av alfa-thalassemi.
 • Lund, Per Kr. & Kierulf, Peter (2003). Flow cytometri generelt.
 • Øvstebø, Reidun; Foss Haug, Kari Bente & Kierulf, Peter (2003). Genekspresjon på RNA-nivå kvantitert i frosset fullblod - en vei mot pasientstudier.
 • Øvstebø, Reidun; Brusleto, Berit; Haug, Kari Bente Foss; Kierulf, Peter; Bjerre, Anna & Brandtzæg, Per (2002). Quantitative association between plasma LPS and load of bacterial DNA in systemic meningococcal disease as evaluated by robotizied quantitative PCR.
 • Distante, Sonia; Foss, Kari Bente; Øvstebø, Reidun; Berg, Jens Petter; Kierulf, Peter & Bell, Helge (2002). TNFa produksjonen og klinisk ekspresjon blant pasienter med hemokromatose.
 • Distante, Sonia; Foss, Kari Bente; Øvstebø, Reidun; Nilsson, M.; Berg, Jens Petter & Kierulf, Peter [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2002). Tumor necrosis factor _a and its promotor polymorphisms have a limited role in the phenotypic expression of hemochromatosis.
 • Distante, Sonia; Foss, Kari Bente; Øvstebø, Reidun; Berg, Jens Petter; Kierulf, Peter & Bell, Helge (2002). TNF _a produksjonen og klinisk ekspresjon blant pasienter med hemokromatose.
 • Bjerre, Anna; Brusleto, Berit; Øvstebø, Reidun; Joø, Gun Britt & Kierulf, Peter (2002). Identification of meningococcal LPS as a major monocyte activator in IL-10 depleted schock plasma and LPS by blocking the CD14 - TLR4 receptor complex.
 • Møller, A. S.; Bjerre, Anna; Brusleto, Berit; Brandtzæg, Petter & Kierulf, Peter (2002). MCP-1 and MIP-1a in patients with systemic meningococcal disease.
 • Brandtzæg, Petter; Bjerre, Anna; Øvstebø, Reidun; Joø, Gun Britt; Møller, A. S. & Kierulf, Peter (2002). Meningococcal infections - from clinical observation to molecular dissection.
 • Bjerre, Anna; Brusleto, Berit; Øvstebø, Reidun; Joø, Gun Britt; Kierulf, Peter & Brandtzæg, Petter (2002). Identification of meningococcal LPS as a major monocyte activator in IL-10 depleted shock plasma and CSF by blocking the CD14-TLR4 receptor complex.
 • Øvstebø, Reidun; Brusleto, Berit; Haug, Kari Bente Foss; Kierulf, Peter; Bjerre, Anna & Brandtzæg, Petter (2002). Quantitative association between plasma LPS and load of bacterial DNA in systemic meningococcal disease as evaluated by robotisized quantitative PCR.
 • Øvstebø, Reidun; Brusleto, Berit; Haug, Kari Bente Foss; Kierulf, Peter; Bjerre, Anna & Brandtzæg, Petter (2002). Quantitative estimates of Neisseria meningitidis DNA (Nm-DNA) in plasma and CSF from patients with systemic meningococcal disease (SMD)correlate with LAL quantified LPS.
 • Haug, Kari Bente Foss & Kierulf, Peter (2001). Genetisk testing av arvelig hemokromatose. Labus.
 • Sprong, T.; Møller, A. S.; Kierulf, Peter; Wedege, Elisabeth; Deuren, Marcel van & Meer, J. van der [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2001). Complement activation and complement-dependent inflammatory effects induced by Neisseria meningitidis occur independently of lipopolysaccharide (LPS).
 • Brandtzæg, Petter; Bjerre, Anna; Øvstebø, Reidun; Brusleto, Berit & Kierulf, Peter (2001). Er septisk sjokk plasma antiinflammatorisk?
 • Brandtzæg, Petter; Bjerre, Anna; Øvstebø, Reidun; Brusleto, Berit & Kierulf, Peter (2001). What initiates the transition from sepsis to hyper- and hypodynamic septic shock.
 • Brandtzæg, Petter; Bjerre, Anna; Øvstebø, Reidun; Brusleto, Berit & Kierulf, Peter (2001). Meningococcal disease: from benign meningococcemia to fatal sepsis.
 • Haug, Kari Bente Foss; Øvstebø, Reidun & Kierulf, Peter (2001). Robotisert isolering av DNA/mRNA.
 • Brandtzæg, Petter; Bjerre, Anna; Øvstebø, Reidun; Brusleto, Berit & Kierulf, Peter (2001). What initiates the transition from sepsis to hyper- og hypodynamic septic shock ?
 • Brandtzæg, Petter; Bjerre, Anna; Øvstebø, Reidun; Brusleto, Berit & Kierulf, Peter (2001). Meningococcal disease: From benign meningo-coccemia to fatal sepsis.
 • Kierulf, Peter; Bjerre, Anna; Øvstebø, Reidun; Joø, Gun Britt; Rosenqvist, Einar & Namork, Ellen [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2001). Cellular and humoral responses of membrane-bound meningococcal LPS.
 • Øvstebø, Reidun; Haug, Kari Bente Foss; Joø, Gun Britt; Brusleto, Berit & Kierulf, Peter (2001). Development and validation of quantitation of quantitative RT-PCR for gene expression (Tissue Factor) in human monocytes.
 • Kierulf, Peter; Bjerre, Anna; Brusleto, Berit; Øvstebø, Reidun; Joø, Gun Britt & Rosenqvist, Einar [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2001). Cellular and humoral responses of membrane-bound meningococcal LPS.
 • Øvstebø, Reidun; Haug, Kari Bente Foss; Joø, Gun Britt & Kierulf, Peter (2001). Rapid high throughput, automated isolation of mRNA from a small number of human monocytes.
 • Lund, Per Kr.; Namork, Ellen; Brorson, Sverre Henning; Westvik, Åse-Brit; Joø, Gun Britt & Øvstebø, Reidun (2001). Electronmicroscopy (EM) and flow cytometry (FCM) underscore apoptosis-driven necrosis in cultured monocytes.
 • Haug, Kari Bente Foss; Øvstebø, Reidun; Deggerdal, Arne; Hornes, Erik & Kierulf, Peter (2001). Fully automated, high throughput isolation of high quality mRNA from a small number of human monocytes.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. mai 2011 08:19 - Sist endret 5. des. 2017 14:35

Forskergrupper