Rahmad Akbar

Bilde av Rahmad Akbar
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 20 Rikshospitalet 0372 Oslo
Postadresse OUS HF Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Publikasjoner

  • Weber, Cédric R.; Akbar, Rahmad; Yermanos, Alexander; Pavlovic, Milena; Snapkov, Igor; Sandve, Geir Kjetil; Reddy, Sai T. & Greiff, Victor (2020). immuneSIM: tunable multi-feature simulation of B- and T-cell receptor repertoires for immunoinformatics benchmarking. Bioinformatics.  ISSN 1367-4803. . doi: 10.1093/bioinformatics/btaa158
  • Brown, Alex; Snapkov, Igor; Akbar, Rahmad; Pavlovic, Milena; Miho, Enkelejda; Sandve, Geir Kjetil & Greiff, Victor (2019). Augmenting adaptive immunity: progress and challenges in the quantitative engineering and analysis of adaptive immune receptor repertoires. Molecular Systems Design & Engineering.  ISSN 2058-9689.  4(4), s 701- 736 . doi: 10.1039/c9me00071b
Publisert 13. sep. 2018 14:10 - Sist endret 28. nov. 2018 13:26