Rolf Nyberg-Hansen

Professor emeritus - Nevrologisk avdeling
Bilde av Rolf Nyberg-Hansen
English version of this page
Telefon +47 23072239
Brukernavn
Besøksadresse OUS Rikshospitalet Sognsvannsveien 20 0372 Oslo
Postadresse OUS, Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo

Publikasjoner

 • Nyberg-Hansen, Rolf (2003). Cerebrovaskulære sykdommer, I:  Nevrologi og nevrokirurgi (3.utg)fra barn til voksen;undersøkelse, diagnose, behandling.  Vett og Viten.  Cerebrovaskulære sykdommer..  s 289 - 305
 • Nyberg-Hansen, Rolf (2003). Parkinsonisme og andre basalganglie sykdommer, I:  Nevrologi og nevrokirurgi (3.utg)fra barn til voksen;undersøkelse, diagnose, behandling.  Vett og Viten.  Parkinsonisme og andre basalganglie sykdommer..  s 431 - 448
 • Nyberg-Hansen, Rolf & Rootwelt, Kjell (2003). Måling av hjernens blodgjennomstrømning og SPECT, I:  Nevrologi og nevrokirurgi : fra barn til voksen : undersøkelse, diagnose, behandling.  Vett og viten.  ISBN 82-412-0556-2.  s 127 - 132
 • Skogseid, Inger Marie; Gerdts, Remo; Nyberg-Hansen, Rolf; Rootwelt, Kjell & Bakke, Søren Jacob (2001). Diagnostisk nytte av SPECT - og MR-undersøkelse ved atypisk parkonsonisme. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  121, s 3399- 3403
 • Lundar, Tryggve & Nyberg-Hansen, Rolf (2001). Med nerver og hjerne, I:  De tre Riker- Rikshospitalet 1826-2001.  Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo, Norway..  s 191 - 197
 • Skogseid, Inger Marie; Gerdts, Remo; Nyberg-Hansen, Rolf; Rootwelt, Kjell & Bakke, Søren Jacob (2000). The support of magnetic resonance imaging (MRI) and single-photon emission computed tomography (SPECT) in the diagnosis of parkinson-plus syndromes in clinical practice. European Journal of Neurology.  ISSN 1351-5101.  7(3), s 117- 117
 • Mellgren, Svein Ivar & Nyberg-Hansen, Rolf (2000). Spinal muskelatrofi, I: Leif Gjerstad & Ola Skjeldal (red.),  Nevrologi. Fra barn til voksen. 2. utgave.  Vett & Viten AS, Asker.  s 229 - 230
 • Nyberg-Hansen, Rolf (2000). Cerebrovaskulære sykdommer, I: Leif Gjerstad & Ola Skjeldal (red.),  Nevrologi. Fra barn til voksen. 2. utgave.  Vett & Viten AS, Asker.  s 253 - 269
 • Nyberg-Hansen, Rolf (2000). Parkinsonisme og andre basalgangliesykdommer, I: Leif Gjerstad & Ola Skjeldal (red.),  Nevrologi. Fra barn til voksen. 2. utgave.  Vett & Viten AS, Asker.  s 373 - 390
 • Nyberg-Hansen, Rolf & Rootwelt, Kjell (2000). Måling av hjernens blodgjennomstrømning og SPECT, I: Leif Gjerstad & Ola Skjeldal (red.),  Nevrologi. Fra barn til voksen. 2. utgave.  Vett & Viten AS, Asker.  s 107 - 112
 • Shepherd, Gordon M G; Taubøll, Erik; Bakke, Søren Jacob & Nyberg-Hansen, Rolf (1997). Midbrain tremor and hypertrophic olivary degeneration after pontine hemorrhage. Movement Disorders.  ISSN 0885-3185.  12, s 432- 437
 • Hynås, Inger Anette; Kerty, Emilia & Nyberg-Hansen, Rolf (1997). Perimesencefal subaraknoidalblødning. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  117, s 1833- 1834
 • Mellgren, Svein Ivar & Nyberg-Hansen, Rolf (1997). Spinal muskelatrofi, I:  Nevrologi. Fra barn til voksen.  Vett & Viten AS.  s 207 - 208
 • Nyberg-Hansen, Rolf (1997). Cerebrovaskulære sykdommer, I:  Nevrologi. Fra barn til voksen.  Vett & Viten AS.  s 229 - 245
 • Nyberg-Hansen, Rolf (1997). Parkinsonisme og andre basalgangliesykdommer, I:  Nevrologi. Fra barn til voksen.  Vett & Viten AS.  s 349 - 362
 • Nyberg-Hansen, Rolf (1997). Skjev nakke - torticollis. Effektiv behandling er tilgjengelig. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  117, s 1877
 • Nyberg-Hansen, Rolf & Rootwelt, Kjell (1997). Måling av hjernens blodgjennomstrømning og SPECT, I:  Nevrologi. Fra barn til voksen.  Vett & Viten AS.  s 87 - 90
 • Kerty, Emilia; Nyberg-Hansen, Rolf; Dahl, Arve; Bakke, Søren Jacob; Russell, David & Rootwelt, Kjell (1996). Assessment of the ophthalmic artery as a collateral to the cerebral circulation. A comparison of transorbital Doppler ultrasonography and regional cerebral blood flow measurments. Acta Neurologica Scandinavica.  ISSN 0001-6314.  93, s 374- 379
 • Kerty, Emilia; Nyberg-Hansen, Rolf; Dahl, Arve; Bakke, Søren Jacob; Russell, David & Rootwelt, Kjell (1996). Cervicocranial artery dissection.Detection by Doppler ultrasound and MR angiography. Acta Neurologica Scandinavica.  ISSN 0001-6314.  93, s 374- 379

Se alle arbeider i Cristin

 • Nyberg-Hansen, Rolf (2003). Diagnostikk og behandling av parkinsonisme.
 • Nyberg-Hansen, Rolf (2003). Patofysiologi ved cerebrale insulter.
 • Nyberg-Hansen, Rolf (2003). Polyradiculitt, symptomer og behandling.
 • Nyberg-Hansen, Rolf (2003). Spectundersøkelse av hjernens blodgjennomstrømmning (CBF).
 • Nyberg-Hansen, Rolf (2002). Brain's Diseases of the Nervous system. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  122(24)
 • Nyberg-Hansen, Rolf (2002). Disorderes of Volontary Muscle. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (24)
 • Nyberg-Hansen, Rolf (2002). Peripheral Neuropathy, Apractical Apporoach to Diagnoses and Management. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  122(24)
 • Nyberg-Hansen, Rolf (2002). Stroke, A practical guide to management. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (24)
 • Nyberg-Hansen, Rolf (2001). Hjerneslag: Hva er det?.
 • Boyadjiev, S.A.; Jabs, E.W.; LaBuda, M. C.; Jamal, J.E.; Torbergsen, T.; Ptácek, L.J.; Rogers, R.C.; Nyberg-Hansen, Rolf; Opjordsmoen, Stein; Zeller, C.B.; Stine, O.C.; Stalker, H.J.; Zori, R.T. & Shapiro, R.E. (1999). Linkage analysis narrows the critical region for ocudodentodigital dysplasia to chromosome 6q22-q23. Genomics.  ISSN 0888-7543.  58, s 34- 40
 • Nyberg-Hansen, Rolf (1999). Behandlingsstrategier ved cerebrovaskulær sykdom - status presens.
 • Gerdts, Remo; Rootwelt, Kjell & Nyberg-Hansen, Rolf (1997). Staging of Parkinson's disease by SPECT imaging of the dopamin transporter with 123-I-beta-CIT.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. sep. 2014 09:14 - Sist endret 19. sep. 2014 09:14