Daniel Carrillo

Bilde av Daniel Carrillo
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 20 None 0372 OSLO
Postadresse Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO
Andre tilknytninger Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (Student)

Publikasjoner

  • Lund-Johansen, Fridtjof; de la Rosa-Carrillo, Daniel; Mehta, Adi; Sikorski, Krzysztof; Inngjerdingen, Marit; Kalina, Tomáš; Røysland, Kjetil; De Souza, Gustavo Antonio; Bradbury, Andrew R.M.; Lecrevisse, Quentin & Stuchly, Jan (2016). MetaMass, a tool for meta-analysis of subcellular proteomics data. Nature Methods.  ISSN 1548-7091.  13(10), s 837- 840 . doi: 10.1038/nmeth.3967
  • Søyland, Elisabeth; Heier, Ingvild; Rodríguez-Gallego, Carlos; Mollnes, Tom Eirik; Johansen, Finn Eirik; Holven, Kirsten Bjørklund; Halvorsen, Bente; Aukrust, Pål; Jahnsen, Frode Lars; de la Rosa-Carrillo, Daniel; Polesie, Anne Lene Krogstad & Nenseter, Marit Sofie (2011). Sun exposure induces rapid immunological changes in skin and peripheral blood in patients with psoriasis. British Journal of Dermatology.  ISSN 0007-0963.  164(2), s 344- 355 . doi: 10.1111/j.1365-2133.2010.10149.x
  • Wu, Weiwei; Slåstad, Heidi Synnøve; de la Rosa-Carrillo, Daniel; Frey, T; Tjønnfjord, Geir Erland; Boretti, Eva; Aasheim, Hans-Christian; Horejsi, V. & Lund-Johansen, Fridtjof (2009). Antibody Array Analysis with Label-based Detection and Resolution of Protein Size. Molecular & Cellular Proteomics.  ISSN 1535-9476.  8(2), s 245- 257 . doi: 10.1074/mcp.M800171-MCP200

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. jan. 2016 18:48