Siri Rostoft

Professor II - Geriatrisk avdeling
Bilde av Siri Rostoft
English version of this page
Mobiltelefon 90787614
Brukernavn
Besøksadresse 4. etg. bygg 20 OUS Ullevål
Postadresse OUS HF Ullevål sykehus Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo

Faglige interesser

Jeg jobber som professor II ved forskningsenheten, geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus og som overlege ved geriatrisk avdeling, Ullevål.

Mine hovedinteresser, både klinisk og forskningsmessig, er vurdering av skrøpelighet (engelsk frailty) hos eldre pasienter med kreft og eldre pasienter som vurderes for TAVI (kateterbasert implantasjon av aortaklaff).

I tillegg er jeg interessert i optimalisering av eldre pasienter før kirurgi, såkalt prehabilitering. Verktøyet vi bruker innen forskning og i klinikken kalles geriatrisk vurdering. En geriatrisk vurdering er en systematisk gjennomgang av områder der eldre ofte har utfordringer, og vi kartlegger funksjonsnivå, mobilitet, multimorbiditet, medikamentbruk, kognitiv funksjon, ernæringsstatus, emosjonell funksjon og sosialt nettverk.

Basert på denne vurderingen kan vi si noe om grad av skrøpelighet og pasientens reserver og dermed evne til å tåle ulike typer behandling. En geriatrisk vurdering gir også et godt utgangspunkt for å diskutere pasientens målsetninger og preferanser.

Undervisning 

 • Kreft hos eldre
 • Bred vurdering av pasienter med sammensatte problemer
 • Preoperativ vurdering av komorbiditet og risiko
 • Etikk
 • Samtykkekompetanse, bruk av tvang
 • Fall hos eldre
 • Nyresykdom og de eldre
Emneord: geriatri, frailty, geriatrisk vurdering, geriatrisk onkologi, preoperativ vurdering

Publikasjoner

Hamaker ME, Wildes TM, Rostoft S. Time to Stop Saying Geriatric Assessment Is Too Time Consuming. J Clin Oncol. 2017 Sep 1;35(25):2871-2874. doi: 10.1200/JCO.2017.72.8170. 

Kristjansson SR, Nesbakken A, Jordhøy MS, Skovlund E, Audisio RA, Johannessen HO, Bakka A, Wyller TB. Comprehensive Geriatric Assessment can predict Complications in Elderly Patients after Elective Surgery for Colorectal Cancer: A Prospective Observational Cohort Study. Crit Rev Oncol/Hematol 2010, 76(3): 208-17  

Rostoft S, Hamaker ME. Basic geriatric principles for colorectal surgeons: how to optimize assessment and care of the elderly in the perioperative period. Eur J Surg Oncol. 2019 Jul 26. pii: S0748-7983(19)30585-2. doi: 10.1016/j.ejso.2019.07.027.

Hamaker ME, van Huis-Tanja LH, Rostoft S. Optimizing the geriatrician's contribution to cancer care for older patients. J Geriatr Oncol. 2019 Jul 5. pii: S1879-4068(19)30126-2. doi: 10.1016/j.jgo.2019.06.018.

Rostoft S, van den Bos F, Pedersen R, Hamaker ME. Shared decision-making in older patients with cancer - What does the patient want? J Geriatr Oncol. 2020 Aug 21:S1879-4068(20)30400-8. doi: 10.1016/j.jgo.2020.08.001. Epub ahead of print. PMID: 32839118.

Hamaker ME, van den Bos F, Rostoft S. Frailty and palliative care. BMJ Support Palliat Care. 2020 Sep;10(3):262-264. doi: 10.1136/bmjspcare-2020-002253. Epub 2020 Jul 24. PMID: 32709709.

Berg AS, Rostoft S. Frailty indicators in older cancer patients. Tidsskr Nor Laegeforen. 2019 Dec 3;139(18). Norwegian, English. doi: 10.4045/tidsskr.18.0337. PMID: 31823589.

N Ommundsen, TB. Wyller, A Nesbakken, MS Jordhøy, A Bakka, E Skovlund and S Rostoft. Preoperative geriatric assessment and tailored interventions in frail older patients with colorectal cancer. A randomised controlled trial. Colorectal Dis. 2018 Jan;20(1):16-25

Rønning B, Wyller TB, Jordhøy MS, Nesbakken A, Bakka A, Seljeflot I, Kristjansson SR. Frailty indicators and functional status in older patients after colorectal cancer surgery. J Geriatr Oncol (2014), 5(1): 26–32

Ommundsen N, Wyller TB, Nesbakken A, Jordhøy MS, Bakka A, Skovlund E and Rostoft S. Frailty is an independent  predictor of survival in older patients with colorectal cancer. Oncologist. 2014 Dec;19(12):1268-75. doi: 10.1634/theoncologist.2014-0237.

Kristjansson SR, Jordhøy MS, Nesbakken A, Skovlund E, Bakka A, Johannessen HO, Wyller TB. Which elements of a comprehensive geriatric assessment (CGA) predict post- operative complications and early mortality after colorectal cancer surgery? J Geriatr Oncol 2010, 1(2):57-65

 

 • Hamaker, M.E.; Van Den Bos, Frederiek & Rostoft, Siri (2020). Frailty and palliative care. BMJ Supportive & Palliative Care.  ISSN 2045-435X.  10(3), s 262- 264 . doi: 10.1136/bmjspcare-2020-002253
 • Harneshaug, Magnus; Saltyte Benth, Jurate; Kirkhus, Lene; Gronberg, Bjorn Henning; Bergh, Sverre; Rostoft, Siri & Jordhøy, Marit Slaaen (2020). CT Derived Muscle Measures, Inflammation, and Frailty in a Cohort of Older Cancer Patients. In Vivo.  ISSN 0258-851X.  34(6), s 3565- 3572 . doi: 10.21873/invivo.12200 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Rostoft, Siri; van den Bos, Frederiek; Pedersen, Reidar & Hamaker, Marije E. (2020). Shared decision-making in older patients with cancer - What does the patient want?. Journal of Geriatric Oncology.  ISSN 1879-4068.  15:e0235393(4) . doi: 10.1016/j.jgo.2020.08.001 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rostoft, Siri & van Leeuwen, Barbara (2020). Frailty assessment tools and geriatric assessment in older patients with hepatobiliary and pancreatic malignancies. European Journal of Surgical Oncology.  ISSN 0748-7983. . doi: 10.1016/j.ejso.2020.08.024 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Berg, Arne Stenrud & Rostoft, Siri (2019). Sårbarhetsfaktorer hos eldre med kreft. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  139(18) . doi: 10.4045/tidsskr.18.0337
 • DuMontier, Clark; Sedrak, Mina S.; Soo, Wee Kheng; Kenis, Cindy; Williams, Grant R.; Haase, Kristen; Harneshaug, Magnus; Mian, Hira; Loh, Kah Poh; Rostoft, Siri; Dale, William & Cohen, Harvey Jay (2019). Arti Hurria and the progress in integrating the geriatric assessment into oncology: Young international society of geriatric oncology review paper. Journal of Geriatric Oncology.  ISSN 1879-4068.  s 1- 10 . doi: 10.1016/j.jgo.2019.08.005 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hamaker, Marije E; van Huis-Tanja, Lieke H & Rostoft, Siri (2019). Optimizing the geriatrician's contribution to cancer care for older patients. Journal of Geriatric Oncology.  ISSN 1879-4068. . doi: 10.1016/j.jgo.2019.06.018 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kirkhus, Lene; Harneshaug, Magnus; Saltyte Benth, Jurate; Grønberg, Bjørn Henning; Rostoft, Siri; Bergh, Sverre; Hjermstad, Marianne Jensen; Selbæk, Geir; Wyller, Torgeir Bruun; Kirkevold, Øyvind; Borza, Tom; Saltvedt, Ingvild & Jordhøy, Marit Slaaen (2019). Modifiable factors affecting older patients' quality of life and physical function during cancer treatment. Journal of Geriatric Oncology.  ISSN 1879-4068.  10(6), s 904- 912 . doi: 10.1016/j.jgo.2019.08.001 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kirkhus, Lene; Saltyte Benth, Jurate; Grønberg, Bjørn Henning; Hjermstad, Marianne Jensen; Rostoft, Siri; Harneshaug, Magnus; Selbæk, Geir; Wyller, Torgeir Bruun & Jordhøy, Marit Slaaen (2019). Frailty identified by geriatric assessment is associated with poor functioning, high symptom burden and increased risk of physical decline in older cancer patients: Prospective observational study. Palliative Medicine.  ISSN 0269-2163.  33(3), s 312- 322 . doi: 10.1177/0269216319825972 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Montroni, Isacco; Rostoft, Siri; Spinelli, Antonino; van Leeuwen, Barbara L.; Ercolani, Giorgio; Saur, Nicole M.; Jacklitsh, Michael T.; Somasundar, Ponnandai S.; de Liguori Carino, Nicola; Ghignone, Federico; Foca, Flavia; Zingaretti, Chiara; Audisio, Riccardo A. & Ugolini, Giampaolo (2019). GOSAFE - Geriatric Oncology Surgical Assessment and Functional rEcovery after Surgery: early analysis on 977 patients. Journal of Geriatric Oncology.  ISSN 1879-4068.  s 1- 12 . doi: 10.1016/j.jgo.2019.06.017
 • Rostoft, Siri & Hamaker, Marije E (2019). Basic geriatric principles for colorectal surgeons: How to optimize assessment and care of the elderly in the perioperative period. European Journal of Surgical Oncology.  ISSN 0748-7983.  s 1- 6 . doi: 10.1016/j.ejso.2019.07.027 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Allum, William; Lordick, Florian; Alsina, Melissa; Andritsch, Elisabeth; Ba-Ssalamah, Ahmed; Beishon, Marc; Braga, Marco; Caballero, Carmela; Carneiro, Fátima; Cassinello, Fernando; Dekker, Jan Willem; Delgado-Bolton, Roberto; Haustermans, Karin; Henning, Geoffrey; Hutter, Bettina; Lövey, József; Netíková, Irena Štenglová; Obermannová, Radka; Oberst, Simon; Rostoft, Siri; Saarto, Tiina; Seufferlein, Thomas; Sheth, Sapna; Wynter-Blyth, Venetia; Costa, Alberto & Naredi, Peter (2018). ECCO essential requirements for quality cancer care: Oesophageal and gastric cancer. Critical Reviews in Oncology/Hematology.  ISSN 1040-8428.  122, s 179- 193 . doi: 10.1016/j.critrevonc.2017.12.019
 • Harneshaug, Magnus; Kirkhus, Lene; Saltyte Benth, Jurate; Grønberg, Bjørn Henning; Bergh, Sverre; Whist, Jon Elling; Rostoft, Siri & Jordhøy, Marit Slaaen (2018). Screening for frailty among older patients with cancer using blood biomarkers of inflammation. Journal of Geriatric Oncology.  ISSN 1879-4068. . doi: 10.1016/j.jgo.2018.07.003 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Montroni, Isacco; Ugolini, Giampaolo; Saur, Nicole M.; Spinelli, Antonino; Rostoft, Siri; Millan, Monica; Wolthuis, Albert; Daniels, Ian R.; Hompes, Roel; Penna, Marta; Fürst, Alois; Papamichael, Demetris; Desai, Avni M.; Cascinu, Stefano; Gérard, Jean-Pierre; Myint, Arthur Sun; Lemmens, Valery E.P.P.; Berho, Mariana; Lawler, Mark; De Liguori Carino, Nicola; Potenti, Fabio; Nanni, Oriana; Altini, Mattia; Beets, Geerard; Rutten, Harm; Winchester, David; Wexner, Steven D. & Audisio, Riccardo A. (2018). Personalized management of elderly patients with rectal cancer: Expert recommendations of the European Society of Surgical Oncology, European Society of Coloproctology, International Society of Geriatric Oncology, and American College of Surgeons Commission on Cancer. European Journal of Surgical Oncology.  ISSN 0748-7983.  44, s 1685- 1702 . doi: 10.1016/j.ejso.2018.08.003
 • Ommundsen, Nina; Nesbakken, Arild; Wyller, Torgeir Bruun; Skovlund, Eva; Bakka, Arne Olav; Jordhøy, Marit Slaaen & Rostoft, Siri (2018). Post-discharge complications in frail older patients after surgery for colorectal cancer. European Journal of Surgical Oncology.  ISSN 0748-7983.  44(10), s 1542- 1547 . doi: 10.1016/j.ejso.2018.06.024 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ommundsen, Nina; Wyller, Torgeir Bruun; Nesbakken, Arild; Bakka, Arne Olav; Jordhøy, Marit Slaaen; Skovlund, Eva & Rostoft, Siri (2018). Preoperative geriatric assessment and tailored interventions in frail older patients with colorectal cancer: a randomized controlled trial. Colorectal Disease.  ISSN 1462-8910.  20(1), s 16- 25 . doi: 10.1111/codi.13785
 • Paillaud, Éléna; Soubeyran, Pierre; Caillet, Philippe; Cudennec, Tristan; Brain, Étienne G.C.; Terret, Catherine; Etchepare, Fanny; Mourey, Loïc; Aparicio, Thomas; Pamoukdjian, Frédéric; Audisio, Riccardo Alberto; Rostoft, Siri; Hurria, Arti; Bellera, Carine A. & Mathoulin-Pélissier, Simone (2018). Multidisciplinary development of the Geriatric Core Dataset for clinical research in older patients with cancer: A French initiative with international survey. European Journal of Cancer.  ISSN 0959-8049.  103, s 61- 68 . doi: 10.1016/j.ejca.2018.07.137
 • Kirkhus, Lene; Saltyte Benth, Jurate; Kristjansson, Siri Rostoft; Grønberg, Bjørn Henning; Hjermstad, Marianne Jensen; Selbæk, Geir; Wyller, Torgeir Bruun; Harneshaug, Magnus & Jordhøy, Marit Slaaen (2017). Geriatric assessment is superior to oncologists’ clinical judgement in identifying frailty. British Journal of Cancer.  ISSN 0007-0920.  117(4), s 470- 477 . doi: 10.1038/bjc.2017.202 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Rostoft, Siri (2017). Integration of geriatric assessment in the care of patients with gastrointestinal malignancies. Visceral Medicine.  ISSN 2297-4725.  33(4), s 275- 280 . doi: 10.1159/000475452
 • Rostoft, Siri & Audisio, Riccardo A. (2017). Recent advances in cancer surgery in older patients. F1000.  ISSN 1759-796X.  6:1242, s 1- 8 . doi: 10.12688/f1000research.10683.1
 • Kirkhus, Lene; Jordhøy, Marit; Saltyte Benth, Jurate; Kristjansson, Siri Rostoft; Selbæk, Geir; Hjermstad, Marianne Jensen & Grønberg, Bjørn Henning (2016). Comparing comorbidity scales: Attending physician score versus the Cumulative Illness Rating Scale for Geriatrics. Journal of Geriatric Oncology.  ISSN 1879-4068.  7(2), s 90- 98 . doi: 10.1016/j.jgo.2015.12.003
 • Rønning, Benedicte; Wyller, Torgeir Bruun; Nesbakken, Arild; Skovlund, Eva; Jordhøy, Marit Slaaen; Bakka, Arne Olav & Kristjansson, Siri Rostoft (2016). Quality of life in older and frail patients after surgery for colorectal cancer-A follow-up study. Journal of Geriatric Oncology.  ISSN 1879-4068.  7(3), s 195- 200 . doi: 10.1016/j.jgo.2016.03.002 Vis sammendrag
 • Decoster, L; Van Puyvelde, K*; Mohile, S*; Wedding, Ulrich; Basso, U*; Colloca, G; Kristjansson, Siri Rostoft; Overcash, J; Wildiers, Hans; Steer, C; Kimmick, G; Kanesvaran, S; Luciani, A; Terret, C; Hurria, Arti; Kenis, C; Audisio, Riccardo A. & Extermann, P (2015). Screening tools for multidimensional health problems warranting a geriatric assessment in older cancer patients: an update on SIOG recommendations. Annals of Oncology.  ISSN 0923-7534.  26(2), s 288- 300 . doi: 10.1093/annonc/mdu210
 • Papamichael, Demetris; Audisio, Riccardo Alberto; Glimelius, Bengt; de Gramont, Aimery; Glynne-Jones, Rob George T.; Haller, Daniel George; Köhne, Claus Henning; Kristjansson, Siri Rostoft; Lemmens, Valery; Mitry, Emmanuel; Rutten, Harm J.T.; Sargent, Daniel J.; Sastre, Javier; Seymour, Matthew T.; Starling, Naureen; Van Cutsem, Eric & Aapro, Matti S. (2015). Treatment of colorectal cancer in older patients: International Society of Geriatric Oncology (SIOG) consensus recommendations 2013. Annals of Oncology.  ISSN 0923-7534.  26(3), s 463- 476 . doi: 10.1093/annonc/mdu253
 • Parks, Ruth Mary; Kristjansson, Siri Rostoft; Ommundsen, Nina & Cheung, Kwok-Leung (2015). Peri-operative management of older adults with cancer—The roles of the surgeon and geriatrician. Cancers.  ISSN 2072-6694.  7(3), s 1605- 1621 . doi: 10.3390/cancers7030853
 • Ommundsen, Nina; Wyller, Torgeir Bruun; Nesbakken, Arild; Jordhøy, Marit; Bakka, Arne Olav; Skovlund, Eva & Kristjansson, Siri Rostoft (2014). Frailty is an independent predictor of survival in older patients with colorectal cancer. The Oncologist.  ISSN 1083-7159.  19(12), s 1268- 1275 . doi: 10.1634/theoncologist.2014-0237 Vis sammendrag
 • Rønning, Benedicte; Wyller, Torgeir Bruun; Jordhøy, Marit Slaaen; Nesbakken, Arild; Bakka, Arne Olav; Seljeflot, Ingebjørg & Kristjansson, Siri Rostoft (2014). Frailty indicators and functional status in older patients after colorectal cancer surgery. Journal of Geriatric Oncology.  ISSN 1879-4068.  5(1), s 26- 32 . doi: 10.1016/j.jgo.2013.08.001
 • Kristjansson, Siri Rostoft; Rønning, Benedicte; Hurria, Arti; Skovlund, Eva; Jordhøy, Marit Slaaen; Nesbakken, Arild & Wyller, Torgeir Bruun (2012). A comparison of two pre-operative frailty measures in older surgical cancer patients. Journal of Geriatric Oncology.  ISSN 1879-4068.  3(1), s 1- 7 . doi: 10.1016/j.jgo.2011.09.002
 • Kristjansson, Siri Rostoft; Spies, Claudia; Veering, Bernadette T.H.; Silverstein, Jeffrey H.; Vigano, Antonio A.L.; Mercadante, Sebastiano; Jack, Santino; Zaniboni, Alberta; Schmidt, Maren; Watt, Heather L.; Grocott, Michael P.W.; West, M. & Audisio, Riccardo A. (2012). Perioperative care of the elderly oncology patient: A report from the SIOG task force on the perioperative care of older patients with cancer. Journal of Geriatric Oncology.  ISSN 1879-4068.  3(2), s 147- 162 . doi: 10.1016/j.jgo.2012.01.003
 • Kristjansson, Siri Rostoft; Jordhøy, Marit S; Nesbakken, Arild; Skovlund, Eva; Bakka, Arne Olav; Johannessen, Hans Olaf & Wyller, Torgeir Bruun (2010). Which elements of a comprehensive geriatric assessment (CGA) predict post-operative complications and early mortality after colorectal cancer surgery?. Journal of Geriatric Oncology.  ISSN 1879-4068.  1(2), s 57- 65 . doi: 10.1016/j.jgo.2010.06.001
 • Kristjansson, Siri Rostoft; Nesbakken, Arild; Jordhøy, Marit S; Skovlund, Eva; Audisio, Riccardo A.; Johannessen, Hans Olaf; Bakka, Arne Olav & Wyller, Torgeir Bruun (2010). Comprehensive geriatric assessment can predict complications in elderly patients after elective surgery for colorectal cancer: A prospective observational cohort study. Critical Reviews in Oncology/Hematology.  ISSN 1040-8428.  76(3), s 208- 217 . doi: 10.1016/j.critrevonc.2009.11.002
 • Kristjansson, Siri Rostoft & Wyller, Torgeir Bruun (2010). Avslutning av forebyggende legemiddelbruk hos eldre. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  9(130), s 1726- 1728 . doi: 10.4045/tidsskr.10.0071
 • Rønning, Benedicte; Wyller, Torgeir Bruun; Seljeflot, Ingebjørg; Jordhøy, Marit S; Skovlund, Eva; Nesbakken, Arild & Kristjansson, Siri Rostoft (2010). Frailty measures, inflammatory biomarkers and post-operative complications in older surgical patients. Age and Ageing.  ISSN 0002-0729.  39(6), s 758- 761 . doi: 10.1093/ageing/afq123
 • Van Leeuwen, B; Kristjansson, Siri Rostoft & Audisio, Riccardo A. (2010). Should specialized oncogeriatric surgeons operate older unfit cancer patients?. European Journal of Surgical Oncology.  ISSN 0748-7983.  36, s 18- 22 . doi: 10.1016/j.ejso.2010.06.018
 • Kristjansson, Siri Rostoft; Farinella, Eriberto; Gaskell, Suzanne & Audisio, Riccardo A. (2009). Surgical risk and post-operative complications in older unfit cancer patients. Cancer Treatment Reviews.  ISSN 0305-7372.  35(6), s 499- 502 . doi: 10.1016/j.ctrv.2009.04.004
 • Kristjansson, Siri Rostoft; Nesbakken, Arild; Jordhøy, Marit S.; Skovlund, Eva; Audisio, Riccardo A.; Johannessen, Hans-Olaf; Bakka, Arne Olav & Wyller, Torgeir Bruun (2009). Comprehensive geriatric assessment can predict complications in elderly patients after elective surgery for colorectal cancer: A prospective observational cohort study. Critical Reviews in Oncology/Hematology.  ISSN 1040-8428. . doi: 10.1016/j.critrevonc.2009.11.002

Se alle arbeider i Cristin

 • Kirkhus, Lene; Saltyte-Benth, Jurate; Grønberg, Bjørn Henning; Hjermstad, Marianne Jensen; Rostoft, Siri; Harneshaug, Magnus; Selbæk, Geir; Wyller, Torgeir Bruun & Slaaen, Marit (2020). Reply to the letter to the editor ‘Geriatric-oncology and palliative care: cautionary on using geriatric assessment as a sole basis to limit care’. Palliative Medicine.  ISSN 0269-2163.  34(2), s 255- 256 . doi: 10.1177/0269216319888987
 • Mellingsæter, Marte; Pedersen, Reidar; Rostoft, Siri & Ahmed, Marc (2020). Kan vi forberede oss på døden?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Kirkhus, Lene; Benth, Jurate Saltyte; Grønberg, Bjørn Henning; Hjermstad, Marianne Jensen; Rostoft, Siri; Harneshaug, Magnus; Selbæk, Geir; Wyller, Torgeir Bruun & Jordhøy, Marit Slaaen (2019). Reply to the letter to the editor 'Geriatric-oncology and palliative care: cautionary on using geriatric assessment as a sole basis to limit care'. Palliative Medicine.  ISSN 0269-2163. . doi: https://dx.doi.org/10.1177/0269216319888987
 • Mohile, Supriya Gupta; Dale, William & Rostoft, Siri (2019). Special issue to honor and remember Dr. Arti Hurria: Call for papers for the Journal of Geriatric Oncology. Journal of Geriatric Oncology.  ISSN 1879-4068. . doi: 10.1016/j.jgo.2019.01.014
 • Ommundsen, Nina; Wyller, Torgeir Bruun; Nesbakken, Arild; Bakka, Arne Olav; Jordhøy, Marit Slaaen; Skovlund, Eva & Rostoft, Siri (2018). Reply to Lawday et al.. Colorectal Disease.  ISSN 1462-8910.  20(4), s 350- 351 . doi: 10.1111/codi.14059
 • Hamaker, Marije; Wildes, Tanya Petka & Rostoft, Siri (2017). Time to stop saying geriatric assessment is too time-consuming.. Journal of Clinical Oncology.  ISSN 0732-183X.  35(25), s 2871- 2874 . doi: 10.1200/JCO.2017.72.8170 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rostoft, Siri & Skaar, Elisabeth (2016). Er pasienten min skrøpelig?. Indremedisineren.  ISSN 1891-1617.
 • Kirkhus, Lene; Kristjansson, Siri Rostoft; Selbæk, Geir; Hjermstad, Marianne Jensen; Aass, Nina Kathrine; Bye, Asta; Wyller, Torgeir Bruun & Jordhøy, Marit Slaaen (2013). Cancer in the elderly: prevalence and impact of age related symptoms on quality of life, treatment tolerance and survival.
 • Kristjansson, Siri Rostoft (2013). Definition of aging and functional decline. European Journal of Cancer.  ISSN 0959-8049.  49, s S82- S82
 • Kristjansson, Siri Rostoft (2010). Kirurgisk behandling av eldre kreftpasienter. Onkonytt.  ISSN 1503-7886.  (2), s 37- 38
 • Kristjansson, Siri Rostoft & Wyller, Torgeir Bruun (2010). Den eldre pasienten med kreft. Indremedisineren.  ISSN 1891-1617.  (1), s 22- 23

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. nov. 2016 11:15 - Sist endret 2. mars 2021 12:35