stianbio

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Publikasjoner

  • Brekke, Eva; Lien, Lars; Nysveen, Kari & Biong, Stian (2018). Dilemmas in recovery-oriented practice to support people with co-occurring mental health and substance use disorders: A qualitative study of staff experiences in Norway. International Journal of Mental Health Systems.  ISSN 1752-4458.  12(30) . doi: 10.1186/s13033-018-0211-5 Vis sammendrag
  • Pettersen, Henning; Landheim, Anne; Skeie, Ivar; Biong, Stian; Brodahl, Morten; Benson, Victoria & Davidson, Larry (2018). Why Do Those With Long-Term Substance Use Disorders Stop Abusing Substances: A Qualitative Study. Substance Abuse: Research and Treatment.  ISSN 1178-2218.  12, s 1- 8 . doi: 10.1177/1178221817752678 Vis sammendrag
  • Årstad, Janne; Nesvåg, Sverre; Njå, Anne-Lill Mjølhus & Biong, Stian (2018). How enough becomes enough: Processes of change prior to treatment for substance use disorder. Journal of Substance Use.  ISSN 1465-9891.  23(4), s 429- 435 . doi: 10.1080/14659891.2018.1436608 Vis sammendrag
  • Brekke, Eva; Lien, Lars & Biong, Stian (2017). Experiences of Professional Helping Relations by Persons with Co-occurring Mental Health and Substance Use Disorders. International Journal of Mental Health and Addiction.  ISSN 1557-1874.  16(1), s 53- 65 . doi: 10.1007/s11469-017-9780-9 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Brekke, Eva; Lien, Lars; Davidson, Larry & Biong, Stian (2017). First-person experiences of recovery in co-occurring mental health and substance use conditions. Advances in Dual Diagnosis: Policy, practice and research in mental health and substance use.  ISSN 1757-0972.  10(1), s 13- 24 . doi: 10.1108/ADD-07-2016-0015 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Soggiu, Anna-Sabina & Biong, Stian (2017). Samarbeid noen dør med: Om sosialarbeideres erfaringer med klienter som dør i overdose :. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  14(4), s 302- 314 . doi: 10.18261/issn.1504-3010-2017-04-03 Vis sammendrag
  • Sælør, Knut Tore & Biong, Stian (2017). "Å få lyset til å fortsette å brenne": En fenomenologisk studie av håp hos pårørende i psykisk helsevern. Scandinavian Psychologist.  ISSN 1894-5570.  4 . doi: 10.15714/scandpsychol.4.e3

Se alle arbeider i Cristin

  • Biong, Stian & Ytrehus, Siri (red.) (2018). Helsehjelp til personer med rusproblemer. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202532635.

Se alle arbeider i Cristin

  • Brekke, Eva; Lien, Lars; Davidson, Larry & Biong, Stian (2017). Recovery in Co-occurring Mental Health and Substance Use Disorders: First-person Perspectives.
  • Sælør, Knut Tore; Ness, Ottar; Borg, Marit & Biong, Stian (2017). You never know what´s around the next corner: Exploring practitioners` hope inspiring practices.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. mars 2013 12:34 - Sist endret 7. mars 2013 12:34