Thor Willy Ruud Hansen

Bilde av Thor Willy Ruud Hansen
English version of this page
Mobiltelefon 97180981
Rom 0202138
Brukernavn
Besøksadresse Søsterhjemmet Ullevål Sykehus
Postadresse Postboks 4956 Nydalen OUS, Ullevål 0424 Oslo

Faglige interesser

Jeg er professor emeritus i barnesykdommer og var inntil pensjonering (1.1.2017) overlege ved Nyfødtintensivavdelingen, Barne- og ungdomsklinikken med klinisk arbeidsplass på Rikshospitalet. Jeg var tidligere fagmiljøleder i pediatri ved Oslo Universitetssykehus og undervisningsleder i pediatri ved UiO. Fram til utgangen av 2018 var jeg leder av det kliniske etikk-arbeidet ved Oslo Universitetssykehus og leder av sykehusets sentrale kliniske etikk-komite så vel som den kliniske etikk-komiteen på Rikshospitalet-Radiumhospitalet .
 

Min forskning dreier seg om:

 • Pågående forskningsaktivitet er knyttet til nevrotoksikologien ved gulsott hos nyfødte (basalforskning) og relasjonen mellom dette og klinisk behandling av nyfødte med gulsott (translasjon)
 • En annen forskningsinteresse med pågående aktivitet er knyttet til medisinsk etikk
 • Har stor interesse og engasjement i arbeid for barns helse i den tredje verden

Undervisning

 • Er fortsatt involvert i fakultetets nettbaserte undervisning i barnesykdommer (www.pediatrics.no) og har produsert en rekke videofilmer som viser undersøkelsesteknikker og tekniske prosedyrer
 • Har også skrevet flere kapitler både i norske og amerikanske lærebøker og oppslagsverk, så vel som i nettbaserte læringsressurser
 • Har vært engasjert i undervisning både i Russland (St.Petersburg og Ufa, Bashkortostan) og i Jimma, Etiopia. Dessuten omfattende undervisning i klinisk etiske spørsmål både i Norge og andre land.
 • Ledet i 15 år kurs i nyfødtmedisinske teknikker der barne- og anestesileger får realistisk trening i prosedyrer som utføres på syke nyfødte. Kurset er nå overtatt av yngre kolleger.

Bakgrunn

 • 2016 - Visiting professor ved Stanford University, CA, USA
 • 2012 - Visiting professor ved Stanford University, CA, USA
 • 2003 - Master of Health Administration Oslo
 • 1994-1997 - Associate professor, University of Pittsburgh/Children's Hospital of Pittsburgh, USA
 • 1988-90 - Neonatal teaching fellow, Women & Infants' Hospital of Rhode Island/Brown University, USA
 • 1988 - Dr.med. UiO - Bilirubin and brain toxicity
 • 1985-1986 - Fulbright fellow, Rockefeller University, NY, USA
 • 1983 - Spesialist i pediatri
 • 1977-80 - Misjonslege i Angola 1977-80
 • 1977 - Diploma of Tropical Medicine & Hygiene Liverpool 1977
 • 1972 - Cand.med. i Oslo
 • Board certified i pediatri og neonatal/perinatal medicine av The American Board of Pediatrics
 • Har i Norge i hovedsak arbeidet ved OUS-Rikshospitalet

Utvalgte kliniske stillinger:

 • 2007-2016 - Overlege i nyfødtmedisin OUS-Rikshospitalet
 • 1998-2007 - Seksjonsoverlege, Nyfødtintensivavdelingen, Rikshospitalet
 • 1997-1998 - Overlege i nyfødtmedisin Rikshospitalet
 • 1994-1997 - Attending neonatologist Children's Hospital of Pittsburgh
 • 1990-4 Overlege i nyfødtmedisin Rikshospitalet
 • Fellow i nyfødtmedisin, Women's & Infants' Hospital of Rhode Island

Utvalgte akademiske stillinger:

 • 2017-dd     - Professor emeritus, UiO
 • 2003-2016 - Professor II i pediatri UiO
 • 1994-1997 - Associate professor University of Pittsburgh
 • 1988-1990 - Neonatal fellow, Brown University
 • 1983-1988 - Vitenskapelig assistent, Pediatrisk Forskningsinstitutt, Rikshospitalet

Priser og æresbevisninger

 • 2018 - Bilirubin Club Award, Pediatric Academic Societies, USA
 • 2013 - Kongens fortjenstmedalje (for bidrag til norsk pediatri og klinisk etikk)
 • 2008 - Dr.honoris causae Universitetet i Ufa, Bashkortostan
 • 2006 - Æresmedlem i American Pediatric Society
 • 1998 - Fellow i American Academy of Pediatrics

Utvalgte verv

 • 2013 - dd - Medlem av styret for Renee og Bredo Grimsgaards Stiftelse
 • 2011-2018 - Leder av det klinisk etikk-arbeidet ved OUS
 • 2009-2011 - Adjunkt medlem i styret for Acta Paediatrica
 • 2009-2011 - Leder i Norsk Barnelegeforening
 • 2007-2011 - Styremedlem Nordisk Pediatrisk Forening
 • 2007-2009 - Nestleder i Norsk Barnelegeforening
 • 2006-2018 - Leder av Klinisk Etikk-komite OUS-Rikshospitalet
 • 2005-2010 - Medlem i styret for Gaustad Neuroscience Network
 • Associate editor i Pediatric Critical Care Medicine

Samarbeid

Bilirubin og nevrotoksikologi (pågående prosjekter):

 • I Norge: Overlege Khalaf Mreihil, professor Britt Nakstad, AHUS
 • I utlandet: Professor Finn Ebbesen og hans gruppe ved Universitetet i Aalborg, Danmark; Professor David Stevenson og hans gruppe, Stanford University, CA, USA.

Medisinsk etikk:

 • I Norge: Professor Reidun Førde, Universitetet i Oslo
Emneord: Nyfødtmedisin, Gulsott, Medisinsk etikk

Publikasjoner

 • Paris, John J. & Hansen, Thor Willy Ruud (2022). Illegitimacy Before and Now: The Times They Are A'Changin'. Neonatology. ISSN 1661-7800. doi: 10.1159/000525307.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2021). The epidemiology of neonatal jaundice. . Pediatric Medicine. ISSN 2617-5428. 4(18). doi: 10.21037/pm-21-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Thor Willy Ruud; Wong, Ronald J. & Stevenson, David K. (2020). Molecular physiology and pathophysiology of bilirubin handling by the blood, liver, intestine, and brain in the newborn. Physiological Reviews. ISSN 0031-9333. 100(3), s. 1291–1346. doi: 10.1152/physrev.00004.2019. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2019). Gulsott hos nyfødte – farligere enn du tror! . Sykepleien. ISSN 0802-9768. 107. doi: 10.4220/Sykepleiens.2019.77075.
 • Hansen, Thor Willy Ruud; Maisels, M. Jeffrey; Ebbesen, Finn; Vreman, Hendrik J.; Stevenson, David K. & Wong, Ronald J. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Sixty years of phototherapy for neonatal jaundice ? from serendipitous observation to standardized treatment and rescue for millions. Journal of Perinatology. ISSN 0743-8346. s. 1–14. doi: 10.1038/s41372-019-0439-1.
 • Hansen, Thor Willy Ruud; Aasland, Olaf Gjerløw; Janvier, Annie & Førde, Reidun (2018). Physician characteristics influence the trends in resuscitation decisions at different ages. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 107(12), s. 2115–2119. doi: 10.1111/apa.14326. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Thor Willy Ruud & Førde, Reidun (2018). 37 saker om barn og ungdom diskutert i en klinisk etikk-komité. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 138(20), s. 1–6. doi: 10.4045/tidsskr.18.0085.
 • Olusanya, Bolajoko Olubukunola; Kaplan, Michael & Hansen, Thor Willy Ruud (2018). Neonatal hyperbilirubinaemia: a global perspective. The Lancet Child and Adolescent Health. ISSN 2352-4642. 2(8), s. 610–620. doi: 10.1016/S2352-4642%2818%2930139-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mreihil, Khalaf; Nakstad, Britt; Stensvold, Hans Jørgen; Saltyte Benth, Jurate & Hansen, Thor Willy Ruud (2018). Uniform national guidelines do not prevent wide variations in the clinical application of phototherapy for neonatal jaundice. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 107(4), s. 620–627. doi: 10.1111/apa.14142. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mreihil, Khalaf; Saltyte Benth, Jurate; Stensvold, Hans Jørgen; Nakstad, Britt & Hansen, Thor Willy Ruud (2018). Phototherapy is commonly used for neonatal jaundice but greater control is needed to avoid toxicity in the most vulnerable infants. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 107(4), s. 611–619. doi: 10.1111/apa.14141. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Thor Willy Ruud; Ebbesen, Finn & Maisels, M.Jeffrey (2017). Update on phototherapy in jaundiced neonates. Current pediatric reviews. ISSN 1573-3963. 13(3), s. 176–180. doi: 10.2174/1573396313666170718150056. Fulltekst i vitenarkiv
 • Laventhal, Naomi; Verhagen, Eduard; Hansen, Thor Willy Ruud; Dempsey, Eugene; Davis, Peter Graham & Musante, Gabriel [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). International Variations in Application of the Best Interest Standard Across the Age Spectrum. Journal of Perinatology. ISSN 0743-8346. 37(2), s. 208–213. doi: 10.1038/jp.2016.168. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2016). Patient autonomy – what does it mean for clinical decision-making in children and adolescents. International e-Journal of Science, Medicine & Education. ISSN 2231-8194. 10, s. 3–9.
 • Fredheim, Olav Magnus; Hansen, Thor Willy Ruud; Haugen, Guttorm & Magelssen, Morten (2016). Bør man kunne tilby keisersnitt ved trisomi 13 og 18? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136(7), s. 630–632. doi: 10.4045/tidsskr.15.0037.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2016). Biology of Bilirubin Photoisomers. Clinics in Perinatology. ISSN 0095-5108. 43(2), s. 277–290. doi: 10.1016/j.clp.2016.01.011.
 • Smerud, Ole-Jørgen; Solevåg, Anne Lee; Hansen, Thor Willy Ruud & Grønn, Morten (2015). 14 dager gammel gutt med gulsott og apnéanfall. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 135(23-24), s. 2167–2170. doi: 10.4045/tidsskr.15.0519.
 • Guillén, Úrsula; Weiss, Elliott M.; Munson, David; Maton, Pierre; Jefferies, Ann & Norman, Mikael [Vis alle 20 forfattere av denne artikkelen] (2015). Guidelines for the management of extremely premature deliveries: A systematic review. Pediatrics. ISSN 0031-4005. 136(2), s. 343–350. doi: 10.1542/peds.2015-0542.
 • Mreihil, Khalaf; Madsen, Poul; Nakstad, Britt; Saltyte Benth, Jurate; Ebbesen, Finn & Hansen, Thor Willy Ruud (2015). Early formation of bilirubin isomers during phototherapy for neonatal jaundice: Effects of single vs. double fluorescent lamps vs. photodiodes. Pediatric Research. ISSN 0031-3998. 78(1), s. 56–62. doi: 10.1038/pr.2015.61.
 • Solberg, Marianne Trygg; Hansen, Thor Willy Ruud & Bjørk, Ida Torunn (2015). The need for predictability in coordination of ventilator treatment of newborn infants - A qualitative study. Intensive & Critical Care Nursing. ISSN 0964-3397. 31(4), s. 205–212. doi: 10.1016/j.iccn.2014.12.003.
 • Fanaroff, Jonathan M.; Hascoet, Jean-Michel; Hansen, Thor Willy Ruud; Levene, Malcolm; Norman, Mikael & Papageorgiou, Apostolos [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2014). The ethics and practice of neonatal resuscitation at the limits of viability: An international perspective. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 103(7), s. 701–708. doi: 10.1111/apa.12633.
 • Leerberg, Maria Nemat; Alme, Tomas Nordheim & Hansen, Thor Willy Ruud (2014). Metyrapone, an inhibitor of cytochrome oxidases, does not affect viability in a neuroblastoma cell model of bilirubin toxicity. Molecular Genetics and Metabolism Reports. ISSN 2214-4269. 1, s. 197–202. doi: 10.1016/j.ymgmr.2014.04.002.
 • Førde, Reidun & Hansen, Thor Willy Ruud (2014). Do organizational and clinical ethics in a hospital setting need different venues? HEC Forum. ISSN 0956-2737. 26(2), s. 147–158. doi: 10.1007/s10730-014-9237-5.
 • Solberg, Marianne Trygg; Hansen, Thor Willy Ruud & Bjørk, Ida Torunn (2014). Oxygen and ventilator treatment: perspectives on interprofessional collaboration in a neonatal intensive care unit. Journal of Research in Interprofessional Practice and Education. ISSN 1916-7342. 4(1). doi: 10.22230/jripe.2014v4n1a172. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Thor Willy Ruud; Janvier, Annie; Aasland, Olaf Gjerløw & Førde, Reidun (2013). Ethics, Choices, and Decisions in Acute Medicine: A National Survey of Norwegian Physicians' Attitudes. Pediatric Critical Care Medicine. ISSN 1529-7535. 14(2), s. E63–E69. doi: 10.1097/PCC.0b013e31826e73f1.
 • Hansen, Thor Willy Ruud & Saugstad, Ola Didrik (2013). Management of periviable newborns in Nordic countries. Current pediatric reviews. ISSN 1573-3963. 9, s. 19–24. doi: 10.2174/157339613805289415.
 • Solberg, Marianne Trygg; Bjørk, Ida Torunn & Hansen, Thor Willy Ruud (2013). Adherence to oxygenation and ventilation targets in mechanically ventilated premature and sick newborns: a retrospective study. BMC Pediatrics. ISSN 1471-2431. 13(126). doi: 10.1186/1471-2431-13-126.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2013). Curing neonatal jaundice with language of friendship and rays of hope' in the 18th century. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 102(2), s. 119–122. doi: 10.1111/apa.12068.
 • Hagen, Eirik; Therkelsen, Øystein Buerødgård; Førde, Reidun; Aasland, Olaf Gjerløw; Janvier, Annie & Hansen, Thor Willy Ruud (2012). Challenges in Reconciling Best Interest and Parental Exercise of Autonomy in Pediatric Life-or-Death Situations. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 161(1), s. 146–151. doi: 10.1016/j.jpeds.2012.01.017.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2012). Advanced clinical medicine requires advanced clinical ethics. Neonatology. ISSN 1661-7800. 101(1), s. 8–12. doi: 10.1159/000325162.
 • Meberg, Alf & Hansen, Thor Willy Ruud (2011). Neonatal transports - risks and oppurtunities. Open Journal of Pediatrics. ISSN 2160-8741. 1(4). doi: 10.4236/ojped.2011.14013.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2011). Prevention of neurodevelopmental sequelae of jaundice in the newborn. Developmental Medicine & Child Neurology. ISSN 0012-1622. 53, s. 24–28. doi: 10.1111/j.1469-8749.2011.04059.x.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2011). The Role of Phototherapy in the Crash-Cart Approach to Extreme Neonatal Jaundice. Seminars in Perinatology. ISSN 0146-0005. 35(3), s. 171–174. doi: 10.1053/j.semperi.2011.02.012.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2011). Neonatal jaundice. I Oh, William (Red.), Evidence-based handbook of neonatology. World Scientific. ISSN 9789814313469. s. 339–371.
 • Solberg, Marianne Trygg; Hansen, Thor Willy Ruud & Bjørk, Ida Torunn (2011). Nursing assessment during oxygen administration in ventilated preterm infants. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 100(2), s. 193–197. doi: 10.1111/j.1651-2227.2010.02094.x.
 • Bratlid, Dag; Nakstad, Britt & Hansen, Thor Willy (2011). National guidelines for treatment of jaundice in the newborn. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 100(4), s. 499–505. doi: 10.1111/j.1651-2227.2010.02104.x.
 • Erlandsen, Marie & Hansen, Thor Willy (2010). Treatment of neonatal jaundice - more than phototherapy and exchange transfusions. Eastern Journal of Medicine. ISSN 1301-0883. 15, s. 175–185.
 • Hansen, Thor Willy (2010). Bilirubin metabolism. NeoReviews. ISSN 1526-9906. 11, s. e316–e322.
 • Hansen, Thor Willy (2010). Phototherapy for neonatal jaundice - therapeutic effects on more than one level? Seminars in Perinatology. ISSN 0146-0005. 34(3), s. 231–234. doi: 10.1053/j.semperi.2010.02.008.
 • Kalikstad, Betty; Skjerdal, Åse Sofie & Hansen, Thor Willy (2010). Compatibility of drug infusions in the NICU. Archives of Disease in Childhood. ISSN 0003-9888. 95(9), s. 745–748. doi: 10.1136/adc.2009.174268.
 • Mreihil, Khalaf; McDonagh, Antony F.; Nakstad, Britt & Hansen, Thor Willy (2010). Early Isomerization of Bilirubin in Phototherapy of Neonatal Jaundice. Pediatric Research. ISSN 0031-3998. 67(6), s. 656–659. doi: 10.1203/PDR.0b013e3181dcedc0.
 • Hansen, Thor Willy (2009). Vanlige problemer i nyfødtperioden. I Tandberg, Bente Silnes & Steinnes, Solfrid (Red.), Nyfødtsykepleie, bind I. Cappelen Damm AS. ISSN 978-82-02-25392-9.
 • Hansen, Thor Willy Ruud; Nietsch, Lutz; Norman, Elisabeth; Bjerre, Jesper; Hascoet, Jean-Michel & Mreihil, Khalaf [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2009). Reversibility of acute intermediate phase bilirubin encephalopathy. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 98(10), s. 1689–1694. doi: 10.1111/j.1651-2227.2009.01409.x.
 • Førde, Reidun & Hansen, Thor Willy (2009). Involving patients in a Norwegian Clinical Ethics committee - what have we learned? Clinical Ethics. ISSN 1477-7509. 4, s. 125–130.
 • Finne, Per Haavardsholm; Dalen, Ingvild; Ikonomou, N; Ulimoen, G & Hansen, Thor Willy (2008). Diagnosis of congenital hip dysplasia in the newborn. Acta Orthopaedica. ISSN 1745-3674. 79, s. 313–320. doi: 10.1080/17453670710015193.
 • Huizing, Kirsten; Røislien, Jo & Hansen, Thor Willy (2008). Intravenous immune globulin reduces the need for exchange transfusions in Rhesus and AB0 incompatibility. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 97, s. 1362–1365. doi: 10.1111/j.1651-2227.2008.00915.x.
 • Hansen, Thor Willy (2007). Nevrologisk undersøkelse av nyfødte. I Gjerstad, Leif; Skjeldal, Ola & Helseth, Eirik (Red.), Nevrologi og nevrokirurgi (4. utg). Forlaget Vett & Viten AS. ISSN 8241206283. s. 31–48.
 • Saugstad, Ola Didrik; Hansen, Thor Willy ; Rønnestad, Arild Erlend; Nakstad, Britt; Tølløfsrud, Per Arne & Reinholt, Finn P. [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2007). Novel mutations in the gene encoding ATP binding cassette protein member A3 (ABCA3) resulting in fatal neonatal lung disease. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 96, s. 185–190. doi: 10.1111/j.1651-2227.2007.00016.x.
 • Hankø, Erik; Hansen, Thor Willy ; Almaas, Runar; Paulsen, Ragnhild Elisabeth & Rootwelt, Terje (2006). Synergistic Protection of a General Caspase Inhibitor and MK-801 in Bilirubin-Induced Cell Death in Human NT2-N Neurons. Pediatric Research. ISSN 0031-3998. 59(1), s. 72–77. doi: 10.1203/01.pdr.0000191135.6358.
 • Hansen, Thor Willy (2006). A Quisling on neonatal jaundice. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 95(1), s. 108–112.
 • Hankø, Erik; Hansen, Thor Willy ; Almaas, Runar & Rootwelt, Terje (2006). Recovery after short-term bilirubin exposure in human NT2-N neurons. Brain Research. ISSN 0006-8993. 1103(1), s. 56–64. doi: 10.1016/j.brainres.2006.05.083.
 • Djokomuljanto, Stanislaus; Quah, Ban-Seng; Yusoff, Surini; Ramli, Noraida; Ismail, Nik Zainal Abidin Nik & Hansen, Thor Willy [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2006). The efficacy of phototherapy for neonatal jaundice is increased by the use of low-cost white reflecting curtains. Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition. ISSN 1359-2998. 91(6), s. F439–F442. doi: 10.1136/adc.2006.095687.
 • Djokomuljanto, S; Quah, BS; Surini, Y; Noraida, R; Ismail, NZN & Hansen, Thor Willy [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2006). Efficacy of phototherapy for neonatal jaundice is increased by the use of low-cost white reflecting curtains. Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition. ISSN 1359-2998. 91, s. 439–442. doi: 10.1136/adc.2006.095687.
 • Meberg, Alf & Hansen, Thor Willy Ruud (2005). Kvalitetsvurdering av transport av syke nyfødte. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 125.
 • Hansen, Thor Willy (2005). Behandling av gulsott hos nyfødte. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 125(5), s. 594–598.
 • Hansen, Thor Willy (2005). Changes in the utilization of diagnostic codes in neonatology following the introduction of activity-based financing. Health Policy. ISSN 0168-8510. 74(2), s. 218–223. doi: 10.1016/j.healthpol.2005.0.
 • Meberg, Alf & Hansen, Thor Willy (2005). Kvalitetsvurdering av transport av syke nyfødte. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 18(125), s. 2474–2476.
 • Kalikstad, Betty & Hansen, Thor Willy (2005). Medikamentell behandling av nyfødte - et sjansespill? Tidsskrift for Norsk anestesiologisk forening (NAForum). 18(1), s. 4–6.
 • Hansen, Thor Willy (2005). Nils Rosen von Rosenstein and neonatal jaundice in the 18th century. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 94(12), s. 1834–1836.
 • Hankø, Erik; Hansen, Thor Willy Ruud; Hansen, R; Almaas, Runar; Lindstad, Julie K. & Rootwelt, Terje (2005). Bilirubin induces apoptosis and necrosis in human NT2-N neurons. Pediatric Research. ISSN 0031-3998. 57.
 • Hagen, C. & Hansen, Thor Willy (2004). Deaths in a neonatal intensive care unit: A 10-year perspective. Pediatric Critical Care Medicine. ISSN 1529-7535. 5(5), s. 463–468.
 • Hansen, Thor Willy (2004). Tratamento da Icterícia Neonatal. AVANÇOS EM PERINATOLOGIA. s. 111–119.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2003). Nevrologisk undersøkelse av nyfødte, Nevrologi og nevrokirurgi (3.utg)fra barn til voksen;undersøkelse, diagnose, behandling. Vett og Viten. s. 31–48.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2003). Recent advances in the pharmacotherapy for hyperbilirubinaemia in the neonate. Expert Opinion on Pharmacotherapy. ISSN 1465-6566. 4(11), s. 1939–1948.
 • Hankø, Erik; Tommarello, Steve; Watchko, Jon F. & Hansen, Thor Willy Ruud (2003). Administration of drugs known to inhibit P-glycoprotein increases brain bilirubin and alters the regional distribution of bilirubin in rat brain. Pediatric Research. ISSN 0031-3998. 54(4), s. 441–445.
 • Kalikstad, Betty & Hansen, Thor Willy Ruud (2003). Medikamentell behandling av nyfødte - et sjansespill. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 123(19), s. 2738–2740.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2002). Fiberoptisk fototerapi ved neonatal icterus - kommentar til en Cochrane-rapport. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 122, s. 45–47.
 • Tsai, Cathy; Daood, Monica J.; Lane, R.H.; Hansen, Thor Willy Ruud; Gruetzmacher, E.M. & Watchko, Jon F. (2002). P-glycoprotein expression in mouse brain increases with maturation. Biology of the Neonate. ISSN 0006-3126. 81(1), s. 58–64.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2002). Kernicterus: an international perspective. Seminars in Neonatology. ISSN 1084-2756. 7(2), s. 103–109.
 • Kaldestad, Runa Helen; Wingaard, Lisbeth & Hansen, Thor Willy Ruud (2002). Screening for medfødt hørselstap - en pilotstudie. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 122(22), s. 2190–2193.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2002). Neonatal jaundice and scientific fraud in 1804. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 91, s. 1135–1138.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2002). Mechanisms of bilirubin toxicity: clinical implications. Clinics in Perinatology. ISSN 0095-5108. 29, s. 765–778.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2002). Guidelines for treatment of neonatal jaundice. Is there a place for evidence-based medicine? Neonatal intensive care. ISSN 1062-2454. 15(2), s. 47–49.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2001). Neonatal jaundice. I Altschuler, Steven; Arceci, Robert J; Ballow, Mark; Berger, Stuart & Buehler, Bruce (Red.), eMedicine: Pediatrics. An On-line Medical Reference (http://www.emedicine.com/PED/topic1061.htm). eMedicine Online Textbooks. St.Petersburg, FL, U.S.A..
 • Hansen, Thor Willy Ruud; Tommarello, Steve & Allen, Jeffrey Wray (2001). Subcellular localization of bilirubin in rat brain after in vivo i.v. administration of [3H]bilirubin. Pediatric Research. ISSN 0031-3998. 49, s. 203–207.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2001). Guidelines for treatment of neonatal jaundice - is there a place for evidence based medicine? Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 90, s. 239–241.
 • Mahmood, Burhan; Daood, Monica J.; Hart, Claudia; Hansen, Thor Willy Ruud & Watchko, Jon F. (2001). Ontogeny of P-glycoprotein in mouse intestine, liver, and kidney. Journal of Investigative Medicine. ISSN 1081-5589. 49(3), s. 250–257.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2001). Bilirubin production, breast-feeding and neonatal jaundice. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 90(7), s. 716–717.
 • Hankø, Erik; Lindeman, Rolf & Hansen, Thor Willy Ruud (2001). Spectrum of outcome in infants with extreme neonatal jaundice. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 90(7), s. 782–785.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2001). Fiberoptisk fototerapi ved neonatal ikterus. Kommentar til en Chochrane-rapport. Läkartidningen. ISSN 0023-7205. 45, s. 4964–4969.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2001). Bilirubin brain toxicity. Journal of Perinatology. ISSN 0743-8346. 21, s. S48–S51.
 • Hankø, Erik; Lindeman, Rolf & Hansen, Thor Willy Ruud (2001). Spectrum of outcome in infants with extreme neonatal jaundice. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 90, s. 782–785.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2000). Fetal and neonatal bilirubin metabolism. I Maisels, M.Jeffrey & Watchko, Jon F. (Red.), Neonatal Jaundice. Harwood Academic Publishers, London. ISSN 90-5702-626-0. s. 3–20.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2000). The pathophysiology of bilirubin toxicity. I Maisels, M.Jeffrey & Watchko, Jon F. (Red.), Neonatal Jaundice. Harwood Academic Publishers, London. ISSN 90-5702-626-0. s. 89–104.
 • Hansen, Thor Willy Ruud & Whilelaw, Andrew (2000). Nevrologisk undersøkelse av nyfødte. I Gjerstad, Leif & Skjeldal, Ola (Red.), Nevrologi. Fra barn til voksen. Vett og Viten. s. 27–44.
 • Høgåsen, Anne Kirsti Myrvang; Øverlie, Inger; Hansen, Thor Willy Ruud; Abrahamsen, Tore G; Finne, Per Haavardsholm & Høgåsen, Kolbjørn (2000). The analysis of the complement activation product SC5b-9 is applicable in neonates in spite of their profound C9 deficiency. Journal of Perinatal Medicine. ISSN 0300-5577. 28, s. 39–48.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2000). Pioneers in the scientific study of neonatal jaundice and kernicterus. Pediatrics. ISSN 0031-4005. 106.
 • Hansen, Thor Willy Ruud & Allen, Jeffrey Wray (2000). Bilirubin oxidation by brain mitochondrial membranes is not affected by hyperosmolality. Biology of the Neonate. ISSN 0006-3126. 78, s. 68–69.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2000). Phototherapy for neonatal jaundice - still in need of fine tuning. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 89, s. 770–772.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2000). Bilirubin oxidation in brain. Molecular Genetics and Metabolism. ISSN 1096-7192. 71, s. 411–417.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2000). Neonatal jaundice and scientific plagiarism - two hundred years ago. Perinatal Section News: AAP. 26(2), s. 11–12.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2000). Kernicterus in term and near-term infants - the specter walks again. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 89, s. 1155–1157.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2000). Amishene og det enkle liv - glimt fra historie, samfunn og helse i en religiøs minoritet. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. s. 3789–3792.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (1999). Tidlig utskrivning til hjemmet fra fødeavdeling og neonatalavdeling - begrensninger og muligheter. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 119(13), s. 1893–1896.
 • Hansen, Thor Willy Ruud; Mathiesen, Siri B. W.; Sefland, Iren & Walaas, Sven Ivar (1999). Bilirubin inhibits Ca2+-dependent release of norepinephrine from permeabilized nerve terminals. Neurochemical Research. ISSN 0364-3190. 24(6), s. 733–738.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (1999). Neonatal hyperbilirubinemia and kernicterus - A 1998 update. Journal of Medical Libanaise. 47(1), s. 22–27.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (1999). Early discharge from the nursery: Implications for the care of healthy and sick neonates. Journal of Medical Libanaise. 47(1), s. 28–33.
 • Carvalho, Manoel De; Carvalho, Deborah De; Trzmielina, Sonia; Lopes, Jose M.A. & Hansen, Thor Willy Ruud (1999). Intensified phototherapy using daylight fluorescent lamps. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 88, s. 768–771.
 • Hansen, Thor Willy Ruud; Allen, Jeffrey Wray & Tommarello, Steve (1999). Oxidation of bilirubin in the brain - further characterization of a potentially protective mechanism. Molecular Genetics and Metabolism. ISSN 1096-7192. 68, s. 404–409.
 • Hansen, Thor Willy Ruud & Liavaag, Astrid H. (1999). Forsoning, forløsning og vekst - et annet perspektiv på eutanasidebatten. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 119, s. 4359–4362.
 • Sigurdsson, Luther; Reyes, Jorge; Kocoshis, Samuel A.; Hansen, Thor Willy Ruud; Rosh, Joel & Knisely, Alex S. (1998). Neonatal hemochromatosis: Outcomes of pharmacological and surgical therapies. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN. ISSN 0277-2116. 26, s. 85–89.
 • Hansen, Thor Willy Ruud & Tommarello, Steve (1998). Effect of phenobarbital on bilirubin metabolism in rat brain. Biology of the Neonate. ISSN 0006-3126. 73, s. 106–111.
 • Sigurdsson, Luther & Hansen, Thor Willy Ruud (1998). Neonatal hemokromatose. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 118, s. 882–883.
 • Allen, Jeffrey Wray; Tommarello, Steve; Carcillo, Joseph & Hansen, Thor Willy Ruud (1998). Effects of endotoxemia and sepsis on bilirubin oxidation by rat brain mitochondrial membranes. Biology of the Neonate. ISSN 0006-3126. 73, s. 340–345.
 • Roseth, Svein; Hansen, Thor Willy Ruud; Fonnum, Frode & Walaas, Sven Ivar (1998). Bilirubin inhibits transport of neurotransmitters in synaptic vesicles. Pediatric Research. ISSN 0031-3998. 44(3), s. 312–316.
 • Watchko, Jon F.; Daood, Monica J. & Hansen, Thor Willy Ruud (1998). Brain bilirubin content is increased in P-glycoprotein-deficient transgenic null mutant mice. Pediatric Research. ISSN 0031-3998. 44(5), s. 763–766.
 • Hansen, Thor Willy Ruud & Allen, Jeffrey Wray (1997). Oxidation of bilirubin by brain mitochondrial membranes - dependence on cell type and postnatal age. Biochemical and molecular medicine. ISSN 1077-3150. 60, s. 155–160.
 • Fjær, Rannveig Bremer; Abrahamsen, Tore G; Bruu, Anne-Lise & Hansen, Thor Willy Ruud (1997). Cytomegalovirusinfeksjon hos nyfødte. Erfaringer med diagnostikk og behandling. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 117, s. 1460–1464.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (1997). Acute management of extreme neonatal jaundice - the potential benefits of intensified phototherapy and interruption of enterohepatic bilirubin circulation. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 86, s. 843–846.
 • Medbø, Sverre; Finne, Per Haavardsholm & Hansen, Thor Willy Ruud (1997). Respiratory syncytial virus pneumonia ventilated with high frequency oscillatory ventilation. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 86, s. 766–768.
 • Hansen, Thor Willy Ruud; Mathiesen, Siri B. W. & Walaas, Sven Ivar (1997). Modulation of the effect of bilirubin on protein phosphorylation by lysine-containing peptides. Pediatric Research. ISSN 0031-3998. 42, s. 615–617.
 • Hansen, Thor Willy Ruud; Tommarello, Steve & Allen, Jeffrey Wray (1997). Oxidation of bilirubin by rat brain mitochondrial membranes - genetic variability. Biochemical and molecular medicine. ISSN 1077-3150. 62, s. 128–131.
 • Hansen, Thor Willy Ruud; Henrichsen , B.; Rasmussen, Randi Korsvig; Carling, A.; Andreassen, Anne B. & Skjeldal, Ola (1996). Neuropsychological and linguistic follow-up studies of children with galactosemia from an unscreened population. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 85, s. 1197–1201.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (1996). Bilirubin entry into and clearance from rat brain during hypercarbia and hyperosmolality. Pediatric Research. ISSN 0031-3998. 39, s. 72–76.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (1996). Therapeutic practices in neonatal jaundice: An international survey. Clinical Pediatrics. ISSN 0009-9228. 35, s. 309–316.
 • Hansen, Thor Willy Ruud; Mathiesen, Siri B. W. & Walaas, Sven Ivar (1996). Bilirubin Has Widespread Inhibitory Effects on Protein Phosphorylation. Pediatric Research. ISSN 0031-3998. 39(6), s. 1072–1077.
 • Rasmussen, Randi Korsvig; Andreassen, Anne B.; Strømholm, Per & Hansen, Thor Willy Ruud (1996). Learning disabilities and language pathology in patients with galactosemia. Logopedics, Phoniatrics, Vocology. ISSN 1401-5439. 21, s. 157–162.
 • Hansen, Thor Willy Ruud; Henrichsen, B.; Rasmussen, Randi Korsvig; Carling, A.; Andreassen, Anne B. & Skjeldal, Ola (1996). Neuropsychological and linguistic follow-up studies of children with galactosemia from an unscreened population. Pediatric Research. ISSN 0031-3998. 39.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Thor Willy Ruud & Førde, Reidun (2021). First judgement on clinical ethics committees? Archives of Disease in Childhood. ISSN 0003-9888. 106(9), s. 929–931. doi: 10.1136/archdischild-2021-321735.
 • Hansen, Thor Willy Ruud & Wilson, Dominic JC (2021). Continuous deep sedation in the newborn – knowledge and need. Neonatology. ISSN 1661-7800. doi: 10.1159/000518659.
 • Hansen, Thor Willy Ruud; Jeffrey Maisels, Maisels; Ebbesen, Finn; Vreman, Hendrik J.; Stevenson, David K. & Wong, Ronald J. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Sixty years of phototherapy for neonatal jaundice: from serendipitous observation to standardized treatment and rescue for millions. Journal of Perinatology. ISSN 0743-8346. 40(10), s. 1582–1583. doi: 10.1038/s41372-020-0712-3.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2018). Patient autonomy is a right, but exercising that right may not be an obligation for patients and kin. . American Journal of Bioethics. ISSN 1526-5161. 1(18), s. 32–33. doi: 10.1080/15265161.2017.1401164.
 • Fredheim, Olav Magnus; Hansen, Thor Willy Ruud; Haugen, Guttorm & Magelssen, Morten (2016). O. Fredheim og medarbeidere svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136(10), s. 893–893. doi: 10.4045/tidsskr.16.0440.
 • Fredheim, Olav Magnus; Hansen, Thor Willy Ruud; Haugen, Guttorm & Magelssen, Morten (2016). Re: Keisersnitt ved trisomi 13 og 18 - en verdibasert vurdering :. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136(14/15). doi: 10.4045/tidsskr.16.0660.
 • Glosli, Heidi & Hansen, Thor Willy Ruud (2016). Når og hvordan avslutte livsforlengende behandling av barn. I Kaasa, Stein & Loge, Jon Håvard (Red.), Palliasjon. Nordisk lærebok. 3. utgave. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205488403. s. 784–794.
 • Glosli, Heidi; Hansen, Thor Willy Ruud & Einen, Margrete (2016). Smerte og symptomlindring hos barn. I Kaasa, Stein & Loge, Jon Håvard (Red.), Palliasjon. Nordisk lærebok. 3. utgave. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205488403. s. 772–783.
 • Hansen, Thor Willy Ruud & Glosli, Heidi (2016). Palliativ behandling av barn på intensivavdeling. I Kaasa, Stein & Loge, Jon Håvard (Red.), Palliasjon. Nordisk lærebok. 3. utgave. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205488403. s. 762–771.
 • Glosli, Heidi & Hansen, Thor Willy Ruud (2016). Palliasjon av barn – hva er spesielt? I Kaasa, Stein & Loge, Jon Håvard (Red.), Palliasjon. Nordisk lærebok. 3. utgave. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205488403. s. 748–761.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2016). Pathophysiology of kernicterus. Fetal and neonatal physiology, 5th ed. Elsevier. ISSN 978-0-323-35214-7. s. 1657–1667.
 • Solheim, Bjarte G.B.; Grønn, Morten & Hansen, Thor Willy Ruud (2016). Hemolytic disease of the fetus and newborn, Rossi’s Principles of Transfusion Medicine, 5th ed. John Wiley & Sons. ISSN 978-1-119-01299-3. s. 528–534.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2016). Re: På tide å innføre spesialisteksamen. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136(16), s. 1328–1328. doi: 10.4045/tidsskr.16.0694.
 • Fredheim, Olav Magnus; Hansen, Thor Willy Ruud; Haugen, Guttorm & Magelssen, Morten (2016). O. Fredheim og medarbeidere svarer :. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136(11), s. 980–981. doi: 10.4045/tidsskr.16.0488.
 • Hansen, Thor Willy Ruud & Førde, Reidun (2016). Premature og behandlingsgrenser. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136, s. 45–47.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2016). Kernicterus in neonatal jaundice-finding the needle in the haystack. Pediatric Critical Care Medicine. ISSN 1529-7535. 17(3), s. 266–267. doi: 10.1097/PCC.0000000000000652.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2015). Kliniske etikk-komitéer og behandling av barn. Nordisk tidsskrift i barnepalliasjon. 2, s. 13–17.
 • Barrington, Keith; Janvier, Annie; Aziz, Khalid; Bancalari, Eduardo; Batton, D & Bellieni, C [Vis alle 21 forfattere av denne artikkelen] (2014). Commentary: CPS policy statement for prenatal counselling before a premature birth: Simple rules for complicated decisions. Journal of Paediatrics and Child Health. ISSN 1034-4810. 19, s. 22–24.
 • Rønnestad, Arild Erlend & Hansen, Thor Willy Ruud (2014). Nevrologiske tilstander hos nyfødte, Nevrologi og nevrokirurgi fra barn til voksen, 6.utgave. Forlaget Vett & Viten AS. ISSN 978-82-412-0709-9. s. 155–172.
 • Hansen, Thor Willy Ruud & Haaland, Kirsti (2014). Nevrologisk undersøkelse av nyfødte, Nevrologi og nevrokirurgi fra barn til voksen, 6.utgave. Forlaget Vett & Viten AS. ISSN 978-82-412-0709-9. s. 31–41.
 • Solberg, Marianne Trygg; Hansen, Thor Willy Ruud & Bjørk, Ida Torunn (2014). Challenges in coordination of ventilator treatment in premature and sick newborns in a Norwegian Neonatal Intensive Care Unit (NICU).
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2013). An approach to the management of hyperbilirubinemia in the preterm infant less than 35 weeks of gestation, Year Book of Neonatal and Perinatal Medicine. Elsevier Mosby. ISSN 978-1-4557-7278-0. s. 222–224.
 • Mreihil, Khalaf; Madsen, Poul; Saltythe-Bent, Jurate; Nakstad, Britt; Ebbesen, Finn & Hansen, Thor Willy Ruud (2013). Formation of bilirubin photoisomers during intensive phototherapy is not influenced by light source or irradiance.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2013). Reflections from across the Atlantic on SUPPORT, disclosure, consent, and the need for neonatal research. American Journal of Bioethics. ISSN 1526-5161. 13(12), s. 39–41. doi: 10.1080/15265161.2013.849306.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2013). Forstår de hva de gjør? Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. ISSN 0800-7489. 3, s. 4–7.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2012). Let there be light - but should there be less? Journal of Perinatology. ISSN 0743-8346. 32(9), s. 649–651. doi: 10.1038/jp.2012.80.
 • Solberg, Marianne Trygg; Bjørk, Ida Torunn & Hansen, Thor Willy Ruud (2012). Adherence to ventilation and oxygenation targets in mechanically ventilated premature and sick newborns – a retrospective study.
 • Rønnestad, Arild Erlend; Rootwelt, Terje & Hansen, Thor Willy (2010). Nevrologiske tilstander hos nyfødte. I Gjerstad, Leif; Helseth, Eirik & Rootwelt, Terje (Red.), Nevrologi og nevrokirurgi. Fra barn til voksen. 5.utgave. Forlaget Vett & Viten. ISSN 978-82-412-0686-3. s. 159–176.
 • Hansen, Thor Willy (2010). Nevrologisk undersøkelse av nyfødte. I Gjerstad, Leif; Helseth, Eirik & Rootwelt, Terje (Red.), Nevrologi og nevrokirurgi. Fra barn til voksen. 5.utgave. Forlaget Vett & Viten. ISSN 978-82-412-0686-3. s. 31–42.
 • Hansen, Thor Willy (2010). Treatment of Jaundice in the Newborn Infant - "Many Roads to Rome". Indian Pediatrics. ISSN 0019-6061. 47(5), s. 396–397.
 • Hansen, Thor Willy (2010). Twists and turns in phototherapy for neonatal jaundice. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 99(8), s. 1117–1118. doi: 10.1111/j.1651-2227.2010.01898.x.
 • Hansen, Thor Willy (2009). Management of jaundice in newborn nurseries - measuring, predicting, and avoiding the sequelae. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 98, s. 1866–1868.
 • Hansen, Thor Willy (2009). Cardiological examination of children.
 • Hansen, Thor Willy (2009). Cardiax examination in children.
 • Hansen, Thor Willy (2009). Tips and tricks for examining infants and toddlers.
 • Hansen, Thor Willy (2009). Basic techniques for resuscitating infants.
 • Hansen, Thor Willy (2009). Weighing, measuring, and using a growth chart.
 • Hansen, Thor Willy (2009). Bone marrow aspiration in children.
 • Hansen, Thor Willy (2009). Lumbar puncture in children.
 • Hansen, Thor Willy (2008). Fucidic acid and heparin lock solution for the prevention of catheter-related bloodstream infections in neonates cannot be recommended as a routine yet reply. Pediatric Critical Care Medicine. ISSN 1529-7535. 9(6), s. 668–669. doi: 10.1097/PCC.0b013e31818c8765.
 • Hansen, Thor Willy (2008). Extreme neonatal jaundice: How frequent is it ? Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 97, s. 1002–1003. doi: 10.1111/j.1651-2227.2008.00897.x.
 • Kalikstad, Betty; Wesenberg, Finn; Brunvand, Leif; Stiris, Tom & Hansen, Thor Willy (2007). Sikrere medisiner for barn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Thor Willy (2007). Patency of the ductus arteriosus in the newborn - Now you want it, now you don't. Pediatric Critical Care Medicine. ISSN 1529-7535. 8(3), s. 302–303. doi: 10.1097/01.PCC.0000262886.67502.2B.
 • Hansen, Thor Willy (2007). Avoiding catheter-related bloodstream infections-Killing the bugs or improving the procedures? Pediatric Critical Care Medicine. ISSN 1529-7535. 8(6), s. 589–591. doi: 10.1097/01.PCC.0000288675.22917.9A.
 • Hansen, Thor Willy (2007). Pediatrics Portal.
 • Saugstad, Ola Didrik; Hansen, Thor Willy ; Nakstad, Britt; Tølløfsrud, Per Arne; Reinholt, F & Hamvas, A [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2006). Novel mutations in the gene encoding ABCA3 resulting in fatal neonatal lung disease. Biology of the Neonate. ISSN 0006-3126. 89, s. 349–349.
 • Hansen, Thor Willy (2006). Prophylaxis of intraventricular hemorrhage in premature infants: New potential tools, new potential challenges. Pediatric Critical Care Medicine. ISSN 1529-7535. 7(1), s. 90–92.
 • Kalikstad, Betty & Hansen, Thor Willy (2006). Medisin til barn en utfordring. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Bratlid, Dag & Hansen, Thor Willy Ruud (2006). Nasjonale retningslinjer for behandling av hyperbilirubinemi?
 • Hansen, Thor Willy (2006). Procedural skills in neonatology - a lab-based approach to learning.
 • Hansen, Thor Willy (2005). Views on breast milk and neonatal jaundice from the 15th-19th century. Pediatric Research. ISSN 0031-3998. 55, s. 312–312.
 • Hansen, Thor Willy (2005). Underkoding er vanligere enn overkoding. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 125(16).
 • Hankø, Erik; Hansen, Thor Willy ; Almaas, R.; Lindstad, Julie K. & Rootwelt, Terje (2005). Bilirubin induces apoptosis and necrosis in human NT2-N neurons. Pediatric Research. ISSN 0031-3998. 57, s. 179–184.
 • Hansen, Thor Willy (2005). Teaching and maintaining procedural skills in neonatology through a lab-based course.
 • Hansen, Thor Willy (2004). Tiltredelsesforelesning ved Barneklinikken og Pediatrisk Forsknings-institutt, Neonatal jaundice and bilirubin toxicity � A clinician�s quest for understanding of basic science mechanisms.
 • Hankø, Erik; Hansen, Thor Willy ; Almaas, R.; Lindstad, J & Rootwelt, Terje (2004). Additional protection of the NMDA-receptor blocker MK-801 and pan-caspase inhibitors in bilirubin-induced apoptosis in NT2-N neurons. Pediatric Research. ISSN 0031-3998. 56.
 • Hansen, Thor Willy (2004). Inhaled Nitric Oxide and the Societal Perspective. Pediatrics. ISSN 0031-4005. 113(6), s. 1849–1851.
 • Hansen, Thor Willy (2004). Management of persistent pulmonary hypertension of the newborn: Nitric oxide and other fun tools in the NICU.
 • Hansen, Thor Willy (2004). Management of extremely low birthweight infants in Norway � Organization, practices, results, and challenges.
 • Hansen, Thor Willy (2004). Management of neonatal jaundice - practices and guidelines.
 • Hansen, Thor Willy (2004). Kernicterus and bilirubin toxicity. - The basic science story.
 • Hansen, Thor Willy (2004). Resuscitering av nyfødte.
 • Hansen, Thor Willy (2004). Resuscitation of newborns.
 • Hansen, Thor Willy (2004). Forbedring av medisinsk koding.
 • Hansen, Thor Willy (2004). Update on neonatal hyperbilirubinemia.
 • Hansen, Thor Willy (2004). High frequency ventilation.
 • Hansen, Thor Willy (2004). Inhaled nitric oxide.
 • Hansen, Thor Willy (2004). Pharmacotherapy in the jaundiced neonate.
 • Finne, Per Haavardsholm; Dalen, Ingvild; Ikonomou, N; Ulimoen, G & Hansen, Thor Willy (2004). Undersøkelse av hofteledd hos nyfødte ved Bærum Sykehus og Martina Hansens Hospital 1992-2001.
 • Hansen, Thor Willy (2004). Kronisk lungesykdom.
 • Hansen, Thor Willy (2004). Pasientklassifikasjon.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2003). Innlegg Stabsmøtet, RH.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2003). NO - Thank You.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2003). Changes in the utilization of diagnostic categories in neonatology following introduction of national activity-based financing. Pediatric Research. ISSN 0031-3998. 53.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2003). Do diagnoses and procedure codes on discharge summaries adequately reflect patient coplexity in neonatal medicine? [Abstract]. Pediatric Research. ISSN 0031-3998. 53.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2003). Curing familial, lethal neonatal with �the language of friendship an rays of hope� at the turn of the 18th century. [Abstract]. Pediatric Research. ISSN 0031-3998. 53.
 • Hansen, Thor Willy Ruud & Paulsen, Berit Smestad (2003). Treatment of neonatal jaundice in 18th and 19th century Europe [Abstract]. Pediatric Research. ISSN 0031-3998. 53.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2003). Bruk av diagnose- og prosedyrekoder i nyfødtmedisinen - effekter av innsatsstyrt finansiering (ISF). Master of Health Administration degree.
 • Hansen, Thor Willy (2003). Examination of the newborn.
 • Hankø, Erik; Hansen, Thor Willy Ruud; Lindstad, Julie K.; Almaas, Runar & Rootwelt, Terje (2003). Bilirubin induserer apoptose og nekrose i humane NT2-N nevroner.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2003). Ibuprofen vs indomethacin for luking av PDA. Heite Emner i Nyfødtmedisin.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2003). The jaundiced infant - perspectives on drug treatment.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2003). Rhubarb - an old treatment for neonatal jaundice seen through modern eyes.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2003). Neonatal jaundice � Anno Domini 2003.
 • Kalikstad, Betty; Skjerdal, Åse S. & Hansen, Thor Willy Ruud (2003). Drug compatibility in the NICU.
 • Kalikstad, Betty; Skjerdal, Åse S. & Hansen, Thor Willy Ruud (2003). Drug compatibility in the NICU.
 • Hankø, Erik; Hansen, Thor Willy Ruud; Lindstad, Julie K.; Holt, Anne & Rootwelt, Terje (2003). Unconjugated bilirubin induces rapid onset necrosis at high consentrations and slow onset apoptosis av low concentrations in cultured human NT2-N neurons.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2002). Basofil punktering av erytrocytter og blyforgiftning. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 122(18), s. 1817–1818.
 • Aagenæs, Ingegerd; Brun, Henrik; Husby, Henrik; Smevik, Bjarne; Rootwelt, Terje & Hansen, Thor Willy Ruud (2002). Neonatal cranial ultrasonography in twins with significant birth weight difference.
 • Kalikstad, Betty; Hansen, Thor Willy Ruud & Skjerdal, Åse S. (2002). Drug compatibility in the NICU.
 • Hankø, Erik; Hansen, Thor Willy Ruud; Lindstad, Julie K. & Rootwelt, Terje (2002). MK-801, but not caspase inhibitors, protects against bilirubin induced cell death in cultured NT2-N neurons.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2002). Bronchopulmonal dysplasi - synspunkter på væske og ernæring.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2002). Epidemiology of neonatal jaundice in Norway - A project proposal.
 • Wingaard, Lisbeth; Kaldestad, Runa Helen & Hansen, Thor Willy Ruud (2002). Low rate of referral using a two-stage screening protocol for congenital hearing loss in healthy term and near-term infants.
 • Brun, Henrik; Aagenæs, Ingegerd; Husby, Henrik; Rootwelt, Terje & Hansen, Thor Willy Ruud (2002). Discordant twins - cerebral ultrasound findings in the neonatal period.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2002). A Quisling on neonatal jaundice.
 • Biniwale, Manoj; Daood, Monica J.; Hansen, Thor Willy Ruud & Watchko, Jon F. (2002). Microarray analysis of the differential gene expression in cerebellar tissue of the hyperbilirubinemic Gunn rat.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2002). Nils Rosén von Rosenstein and neonatal jaundice in 1764.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2001). Nyfødtmedisin - arbeid i livets grenseland.
 • Wilhelmsen, Cathrine Monrad & Hansen, Thor Willy Ruud (2001). Deaths in a NICU - A 10-year perspective. I. Population characteristics.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2001). Phototherapy and mesenteric blood flow -- too much, not enough, or the wrong kind? Pediatrics. ISSN 0031-4005. 107, s. 610–611.
 • Kalikstad, Betty; Skjerdal, Åse S. & Hansen, Thor Willy (2001). Drug Compatibility in the NICU.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2001). Neonatal jaundice in 1753.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2001). Tidlig hjemreise - utfordringer og muligheter.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2001). Hyperbilirubinemi.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2001). Behandling og oppfølgning av nyfødte med gulsott.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2001). Hørsels-screening av nyfødte. Hva skjer ellers i verden?
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2001). Caesarean section in preterm deliveries.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2001). Bilirubin brain toxicity.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2001). Neonatal jaundice in 19th century German pediatric textbooks.
 • Wilhelmsen, Cathrine Monrad & Hansen, Thor Willy Ruud (2001). Deaths in a NICU - A 10 year perspective. II. End-of-life decisions and the involvement of parents.
 • Hankø, Erik; Hansen, Thor Willy Ruud; Østvold, Anne Carine & Walaas, Sven Ivar (2001). Magnitude of bilirubin-mediated inhibition of protein phosphorylation is dependent on substrate characteristics.
 • Dukovic, Betty; Skjerdal, Åse S. & Hansen, Thor Willy Ruud (2001). Drug compatibility in the NICU.
 • Meslo, Marit; Tveiten, Laila & Hansen, Thor Willy Ruud (2000). Effektivisering av lysbehandling med enkle midler. Jordmorbladet. ISSN 0805-0562. 7(4), s. 18–21.
 • Hankø, Erik; Lindeman, Rolf & Hansen, Thor Willy Ruud (2000). Spectrum of Outcome in Infants with Extreme Neonatal Jaundice. [Radio]. Boston, MA, USA : Pediatric Academic Societies.
 • Kalikstad, Betty; Skjerdal, Åse S. & Hansen, Thor Willy (2000). Medikamentkompatibilitet i Nyfødt Intensiv Avdeling � en oversikt over Cytokrom Oxidase-systemet og legemiddel interaksjoner som forårsaker arrytmi hos barn.
 • Wilhelmsen, Cathrine Monrad & Hansen, Thor Willy Ruud (2000). Hvorfor er behandlingsunnlatelse så vanskelig? Endring i behandlingsavslutninger siste 10 år i pediatrien.
 • Wilhelmsen, Cathrine Monrad & Hansen, Thor Willy Ruud (2000). Hvordan helsepersonell forholder seg til familie og barn når et barn holder på å dø.
 • Hankø, Erik; Tommarello, Steve; Watchko, Jon F. & Hansen, Thor Willy Ruud (2000). Pharmacological inhibition of blood-brain barrier P-glycoprotein ingreases brain bilirubin and alters regional distribution of bilirubin in rat brain.
 • Dukovic, Betty; Skjerdal, Åse S. & Hansen, Thor Willy Ruud (2000). Forlikelighet/blandbarhet av medikamenter i nyfødtintensivavdeling.
 • Wilhelmsen, Cathrine Monrad & Hansen, Thor Willy Ruud (2000). Dødsfall på Nyfødtseksjonen, Barneklinikken - mye har endret seg på ti år.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2000). Gulsott og hjerneskade hos nyfødte - klinikeren som nevrobiologisk amatørdektektiv.
 • Wilhelmsen, Cathrine Monrad & Hansen, Thor Willy Ruud (2000). Dødsfall på en nyfødtavdeling - aspekter av et fag i endring.
 • Hankø, Erik; Tommarello, Steve; Hansen, Thor Willy Ruud & Watchko, Jon F. (2000). Pharmacological inhibition of blood-brain barrier P-glycoprotein increases brain bilirubin and alters regional distribution of bilirubin in rat brain.
 • Daood, Monica J.; Tsai, Cathy; Hansen, Thor Willy Ruud & Watchko, Jon F. (2000). Regional Expression of P-Glycoprotein in Adult Mouse Brain.
 • Hankø, Erik; Tommarello, Steve; Watchko, Jon F. & Hansen, Thor Willy Ruud (2000). Inhibition of Blood-Brain Barrier (BBB) P-glycoprotein (PGP) by Rifampin Increases Brain Biliruhin and Alters the Regional Distribution of Biliruhin (B) in Brain.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2000). Neonatal jaundice and scientific fraud in the early 19th century.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (1999). Lever og galleveissykdommer hos barn. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 119(25), s. 3788–3788.
 • Wilhelmsen, Cathrine Monrad & Hansen, Thor Willy Ruud (1999). Dødsfall på en nyfødtavdeling: Omsorg og rutiner - hva ble gjort og hva ble skrevet?
 • Hansen, Thor Willy Ruud (1999). Gulsott og hjerneskade hos nyfødte - en kliniker forsøker seg som nevrobiolog.
 • Wilhelmsen, Cathrine Monrad & Hansen, Thor Willy Ruud (1999). Dødsfall i en neonatal intensiv enhet - et tiårs perspektiv.
 • Hansen, Thor Willy Ruud; Allen, Jeffrey Wray & Tommarello, Steve (1999). Bilirubin oxidation in brain.
 • Mahmood, Burhan; Lane, R.H.; Daood, Monica J.; Hansen, Thor Willy Ruud & Watchko, Jon F. (1999). Small intestinal P-glycoprotein mRNA levels and protein expression increase with postnatal maturation in mice.
 • Tsai, Cathy; Lane, R.H.; Daood, Monica J.; Hansen, Thor Willy Ruud & Watchko, Jon F. (1999). The ontogeny of P-glycoprotein expression in mouse brain microvessels.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (1999). The first neuropathological descriptions of kernicterus: Johannes Orth and Christian Schmorl.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (1999). Hervieux and his 1847 study of neonatal jaundice.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (1998). Senabort og tidligfødsel. Kristelig tidende. ISSN 0808-0879. 127(20), s. 14–14.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (1998). Smerter hos nyfødte. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 118(27), s. 4270–4270.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (1998). Tidlig diagnose av medfødt hørselstap. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 118(29), s. 4561–4561.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (1998). Holdninger til behandling av ekstrem prematuritet i ikke-nordiske land.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (1998). Enkle måter for effektivisering av lysbehandling.
 • Tsai, Cathy; Daood, Monica J.; Hansen, Thor Willy Ruud & Watchko, Jon F. (1998). Expression of P-glycoprotein is lower in brain microvessels of immature as compared with adult mice.
 • Mahmood, Burhan; Daood, Monica J.; Hansen, Thor Willy Ruud & Watchko, Jon F. (1998). Expression of P-glycoprotein in brush border membranes of mouse small intestine increases with postnatal maturation.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (1998). The mechanisms of bilirubin brain toxicity.
 • Hansen, Thor Willy Ruud; Tommarello, Steve; Daood, Monica J. & Watchko, Jon F. (1998). P-glycoprotein in the blood-brain barrier - another unknown in the bilirubin encephalopathy puzzle.
 • Carvalho, Manoel De; Carvalho, Deborah De; Trzmielina, Sonia; Lopes, Jose M.A. & Hansen, Thor Willy Ruud (1998). Intensified phototherapy using daylight fluorescent lamps.
 • Hansen, Thor Willy Ruud & Tommarello, Steve (1998). In vivo subcellular distribution of bilirubin in rat brain during hypercarbia and hyperosmolality.
 • Hansen, Thor Willy Ruud; Tommarello, Steve & Watchko, Jon F. (1998). Inhibition of blood-brain barrier P-glycoprotein function by ceftriaxone does not alter the regional distribution of bilirubin entry into rat brain.
 • Hansen, Thor Willy Ruud; Tommarello, Steve & Watchko, Jon F. (1998). Inhibition of blood-brain barrier P-glycoprotein function by various drugs enhances acute bilirubin entry into brain.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (1998). Ikterus hos nyfødte - basalvitenskap og klinikk.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (1998). Historiske og dagsaktuelle perspektiver på behandling av gulsott hos nyfødte.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (1997). For mange nyfødte lysbehandles? Kanskje, og kanskje ikke! Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. s. 95–96.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (1997). Mer lys? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 117, s. 411–411.
 • Watchko, Jon F.; Daood, Monica J. & Hansen, Thor Willy Ruud (1997). Brain bilirubin influx is increased in blood-brain barrier P-glycoprotein deficient null mutant mice.
 • Hansen, Thor Willy Ruud; Mathiesen, Siri B. W.; Østvold, Anne Carine & Walaas, Sven Ivar (1997). Bilirubin inhibits casein kinase 2 by a non-competitive mechanism.
 • Hansen, Thor Willy Ruud; Roseth, Svein; Fonnum, Frode & Walaas, Sven Ivar (1997). Bilirubin inhibits glutamate and dopamine uptake in isolated presynaptic vesicles.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (1997). The clinical and pathological features of kernicterus and what we do to prevent it.
 • Hansen, Thor Willy Ruud & Tommarello, Steve (1997). In vivo subcellular localization of 3H-bilirubin in rat brain.
 • Hansen, Thor Willy Ruud & Tommarello, Steve (1997). Phenobarbital does not affect bilirubin metabolism in rat brain.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (1997). P-glycoprotein and bilirubin in the brain - is there a connection?
 • Mreihil, Khalaf; Hansen, Thor Willy Ruud & Nakstad, Britt (2019). Phototherapy for Neonatal Jaundice. Studies of photoisomer formation and clinical practice. Reprosentralen, UiO. ISSN 978-82-8377-506-8.
 • Hankø, Erik & Hansen, Thor Willy (2008). Bilirubin and brain toxicity. Unipub forlag. ISSN 978-82-8072-733-6.
 • Hansen, Thor Willy Ruud (2003). Bruk av diagnose- og prosedyrekoder i nyfødtmedisinen - effekter av innsatsstyrt finansiering (ISF). Senter for helseadministrasjon.
 • Meberg, Alf; Bratlid, Dag; Cheetham, Nina Bøhle; Hansen, Thor Willy Ruud; Holt, Jan & Reigstad, Hallvard [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2001). Nasjonal plan for nyfødtmedisin. Rapport fra et utvalg oppnevnt av Statens helsetilsyn på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet. [Mangler utgivernavn].

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:39 - Sist endret 8. mars 2019 13:44