Thor Willy Ruud Hansen

Bilde av Thor Willy Ruud Hansen
English version of this page
Telefon +47 23074573
Mobiltelefon 97180981
Rom 0202138
Brukernavn
Besøksadresse Søsterhjemmet Ullevål Sykehus
Postadresse OUS, Ullevål Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo

Faglige interesser

Jeg er professor emeritus i barnesykdommer og var inntil pensjonering (1.1.2017) overlege ved Nyfødtintensivavdelingen, Barne- og ungdomsklinikken med klinisk arbeidsplass på Rikshospitalet. Jeg var tidligere fagmiljøleder i pediatri ved Oslo Universitetssykehus og undervisningsleder i pediatri ved UiO. Fram til utgangen av 2018 var jeg leder av det kliniske etikk-arbeidet ved Oslo Universitetssykehus og leder av sykehusets sentrale kliniske etikk-komite så vel som den kliniske etikk-komiteen på Rikshospitalet-Radiumhospitalet .
 

Min forskning dreier seg om:

 • Pågående forskningsaktivitet er knyttet til nevrotoksikologien ved gulsott hos nyfødte (basalforskning) og relasjonen mellom dette og klinisk behandling av nyfødte med gulsott (translasjon)
 • En annen forskningsinteresse med pågående aktivitet er knyttet til medisinsk etikk
 • Har stor interesse og engasjement i arbeid for barns helse i den tredje verden

Undervisning

 • Er fortsatt involvert i fakultetets nettbaserte undervisning i barnesykdommer (www.pediatrics.no) og har produsert en rekke videofilmer som viser undersøkelsesteknikker og tekniske prosedyrer
 • Har også skrevet flere kapitler både i norske og amerikanske lærebøker og oppslagsverk, så vel som i nettbaserte læringsressurser
 • Har vært engasjert i undervisning både i Russland (St.Petersburg og Ufa, Bashkortostan) og i Jimma, Etiopia. Dessuten omfattende undervisning i klinisk etiske spørsmål både i Norge og andre land.
 • Ledet i 15 år kurs i nyfødtmedisinske teknikker der barne- og anestesileger får realistisk trening i prosedyrer som utføres på syke nyfødte. Kurset er nå overtatt av yngre kolleger.

Bakgrunn

 • 2016 - Visiting professor ved Stanford University, CA, USA
 • 2012 - Visiting professor ved Stanford University, CA, USA
 • 2003 - Master of Health Administration Oslo
 • 1994-1997 - Associate professor, University of Pittsburgh/Children's Hospital of Pittsburgh, USA
 • 1988-90 - Neonatal teaching fellow, Women & Infants' Hospital of Rhode Island/Brown University, USA
 • 1988 - Dr.med. UiO - Bilirubin and brain toxicity
 • 1985-1986 - Fulbright fellow, Rockefeller University, NY, USA
 • 1983 - Spesialist i pediatri
 • 1977-80 - Misjonslege i Angola 1977-80
 • 1977 - Diploma of Tropical Medicine & Hygiene Liverpool 1977
 • 1972 - Cand.med. i Oslo
 • Board certified i pediatri og neonatal/perinatal medicine av The American Board of Pediatrics
 • Har i Norge i hovedsak arbeidet ved OUS-Rikshospitalet

Utvalgte kliniske stillinger:

 • 2007-2016 - Overlege i nyfødtmedisin OUS-Rikshospitalet
 • 1998-2007 - Seksjonsoverlege, Nyfødtintensivavdelingen, Rikshospitalet
 • 1997-1998 - Overlege i nyfødtmedisin Rikshospitalet
 • 1994-1997 - Attending neonatologist Children's Hospital of Pittsburgh
 • 1990-4 Overlege i nyfødtmedisin Rikshospitalet
 • Fellow i nyfødtmedisin, Women's & Infants' Hospital of Rhode Island

Utvalgte akademiske stillinger:

 • 2017-dd     - Professor emeritus, UiO
 • 2003-2016 - Professor II i pediatri UiO
 • 1994-1997 - Associate professor University of Pittsburgh
 • 1988-1990 - Neonatal fellow, Brown University
 • 1983-1988 - Vitenskapelig assistent, Pediatrisk Forskningsinstitutt, Rikshospitalet

Priser og æresbevisninger

 • 2018 - Bilirubin Club Award, Pediatric Academic Societies, USA
 • 2013 - Kongens fortjenstmedalje (for bidrag til norsk pediatri og klinisk etikk)
 • 2008 - Dr.honoris causae Universitetet i Ufa, Bashkortostan
 • 2006 - Æresmedlem i American Pediatric Society
 • 1998 - Fellow i American Academy of Pediatrics

Utvalgte verv

 • 2013 - dd - Medlem av styret for Renee og Bredo Grimsgaards Stiftelse
 • 2011-2018 - Leder av det klinisk etikk-arbeidet ved OUS
 • 2009-2011 - Adjunkt medlem i styret for Acta Paediatrica
 • 2009-2011 - Leder i Norsk Barnelegeforening
 • 2007-2011 - Styremedlem Nordisk Pediatrisk Forening
 • 2007-2009 - Nestleder i Norsk Barnelegeforening
 • 2006-2018 - Leder av Klinisk Etikk-komite OUS-Rikshospitalet
 • 2005-2010 - Medlem i styret for Gaustad Neuroscience Network
 • Associate editor i Pediatric Critical Care Medicine

Samarbeid

Bilirubin og nevrotoksikologi (pågående prosjekter):

 • I Norge: Overlege Khalaf Mreihil, professor Britt Nakstad, AHUS
 • I utlandet: Professor Finn Ebbesen og hans gruppe ved Universitetet i Aalborg, Danmark; Professor David Stevenson og hans gruppe, Stanford University, CA, USA.

Medisinsk etikk:

 • I Norge: Professor Reidun Førde, Universitetet i Oslo
Emneord: Nyfødtmedisin, Gulsott, Medisinsk etikk
Publisert 13. apr. 2011 11:39 - Sist endret 8. mars 2019 13:44