Tora Torgersen Engstad

Stipendiat - Geriatrisk avdeling
Bilde av Tora Torgersen Engstad
English version of this page
Mobiltelefon +47 98449621
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 20 0450 Oslo
Postadresse Postboks 4956 Nydalen OUS HF Ullevål sykehus 0424 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Publikasjoner

  • Engstad, Ragna Torgersen; Engstad, Tora Torgersen; Davanger, Svend & Wyller, Torgeir Bruun (2013). Eksekutiv svikt etter hjerneslag. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 133(5), s. 524–527. doi: 10.4045/tidsskr.12.0686.
  • Engstad, Torgeir; Engstad, Tora Torgersen; Viitanen, Matti & Ellekjær, Hanne (2012). Epidemiology of stroke in the elderly in the Nordic countries : incidence, survival, prevalence and risk factors. Norsk Epidemiologi. ISSN 0803-2491. 22(2), s. 121–126. doi: 10.5324/nje.v22i2.1557.

Se alle arbeider i Cristin

  • Brønstad, Agnes; Engstad, Tora Torgersen; Norum, Liv Rydjord & Tørring, Hilde Eide (2018). Den geriatriske pasienten, Eldreomsorgen ABC Geriatri. Forlaget aldring og helse . ISSN 9788280612908.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. aug. 2018 10:19 - Sist endret 8. aug. 2018 10:19