Tora Torgersen Engstad

Stipendiat - Geriatrisk avdeling
Bilde av Tora Torgersen Engstad
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 20 0450 Oslo
Postadresse Postboks 4956 Nydalen OUS HF Ullevål sykehus 0424 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Publikasjoner

  • Engstad, Ragna Torgersen; Engstad, Tora Torgersen; Davanger, Svend & Wyller, Torgeir Bruun (2013). Eksekutiv svikt etter hjerneslag. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 133(5), s. 524–527. doi: 10.4045/tidsskr.12.0686.
  • Engstad, Torgeir; Engstad, Tora Torgersen; Viitanen, Matti & Ellekjær, Hanne (2012). Epidemiology of stroke in the elderly in the Nordic countries : incidence, survival, prevalence and risk factors. Norsk Epidemiologi. ISSN 0803-2491. 22(2), s. 121–126. doi: 10.5324/nje.v22i2.1557.

Se alle arbeider i Cristin

  • Brønstad, Agnes; Engstad, Tora Torgersen; Norum, Liv Rydjord & Tørring, Hilde Eide (2018). Den geriatriske pasienten, Eldreomsorgen ABC Geriatri. Forlaget aldring og helse . ISSN 9788280612908.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. aug. 2018 10:19 - Sist endret 8. aug. 2018 10:19

Forskergrupper