Tora Torgersen Engstad

Stipendiat - Geriatrisk avdeling
Bilde av Tora Torgersen Engstad
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 20 0450 OSLO
Postadresse Postboks 4956 Nydalen 0424 OSLO
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Publikasjoner

  • Engstad, Ragna Torgersen; Engstad, Tora Torgersen; Davanger, Svend & Wyller, Torgeir Bruun (2013). Eksekutiv svikt etter hjerneslag. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133(5), s 524- 527 . doi: 10.4045/tidsskr.12.0686 Vis sammendrag
  • Engstad, Torgeir; Engstad, Tora Torgersen; Viitanen, Matti & Ellekjær, Hanne (2012). Epidemiology of stroke in the elderly in the Nordic countries : incidence, survival, prevalence and risk factors. Norsk Epidemiologi.  ISSN 0803-2491.  22(2), s 121- 126

Se alle arbeider i Cristin

  • Brønstad, Agnes; Engstad, Tora Torgersen; Norum, Liv Rydjord & Tørring, Hilde Eide (2018). Den geriatriske pasienten, I: Agnes Brønstad (red.),  Eldreomsorgen ABC Geriatri.  Forlaget aldring og helse.  ISBN 9788280612908.  Hefte 1.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. aug. 2018 10:19 - Sist endret 8. aug. 2018 10:19