Trond Ganes

Bilde av Trond Ganes
English version of this page
Mobiltelefon +47 906 59 899
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 20 OUS Rikshospitalet 0372 Oslo
Postadresse Postboks 4950 Nydalen OUS, Rikshospitalet 0424 Oslo

Publikasjoner

 • Helland, Ingrid Bergliot; Saugstad, Ola Didrik; Smith, Lars; Saarem, Kristin; Solvoll, Kari & Ganes, Trond [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2001). Similar effects on infants of n-3 and n-6 fatty acids supplementation to pregnant and lactating women. Pediatrics. ISSN 0031-4005. 108(5). doi: 10.1542/peds.108.5.e82.
 • Rasmussen, Magnhild; Skjeldal, Ola; Ganes, Trond; Michalsen, H & Storm-Mathisen, Ingebjørg (2001). Critical illness polyneuropathy treated with plasmapheresis. European journal of paediatric neurology. ISSN 1090-3798. 5.
 • Hynås, Inger Anette; Ganes, Trond & Naalsund, Anne (2001). Acute respiratory failure caused by myotonic dystrophy. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 121, s. 2278–9.
 • Ganes, Trond (2000). Elektroencefalografi (EEG). I Gjerstad, Leif & Skjeldal, Ola (Red.), Nevrologi. Fra barn til voksen. Vett og Viten. s. 75–78.
 • Ganes, Trond (2000). Stimulusfremkalte svarpotensialer. I Gjerstad, Leif & Skjeldal, Ola (Red.), Nevrologi. Fra barn til voksen. Vett og Viten. s. 83–86.
 • Skjeldal, Ola; Sponheim, Eili; Ganes, Trond; Jellum, Egil & Bakke, Søren Jacob (1998). Childhood autism: The need for physical investigations. Brain & development (Tokyo. 1979). ISSN 0387-7604. 20, s. 227–233.
 • Feet, Bjørn Aage; Medbø, Sverre; Rootwelt, Terje; Ganes, Trond & Saugstad, Ola Didrik (1998). Hypoxemic resuscitation in newborn piglets; Recovery of somatosensory evoked potentials, hypoxanthine and acid-base balance. Pediatric Research. ISSN 0031-3998. 43, s. 690–696.
 • Skjeldal, Ola; Sponheim, Eili; Ganes, Trond; Jellum, Egil & Bakke, Søren Jacob (1998). Childhood autism: the need for physical investigations. Brain & development (Tokyo. 1979). ISSN 0387-7604. 20, s. 227–233.
 • Feet, Bjørn Aage; Medbø, Sverre; Rootwelt, Terje; Ganes, Trond & Saugstad, Ola Didrik (1998). Hypoxemic resucitation in newborn piglets. Recovery of somatosensory evoked potentials, hypoxanthine, and acid-base balance. Pediatric Research. ISSN 0031-3998. 43, s. 690–696.
 • Feet, Bjørn Aage; Medbø, Sverre; Rootwelt, Terje; Ganes, Trond & Saugstad, Ola Didrik (1998). Hypoxemic resuscitation in newborn piglets: recovery of somatosensory evoked potentials, hypoxanthine, and acid-base balance. Pediatric Research. ISSN 0031-3998. 45(5), s. 690–696.
 • Ganes, Trond (1997). Stimulusfremkalte svarpotensialer (evoked potensials), Nevrologi. Fra barn til voksen. Vett & Viten AS. s. 63–66.
 • Ganes, Trond (1997). Elektroencefalografi (EEG), Nevrologi. Fra barn til voksen. Vett & Viten AS. s. 55–58.
 • Ganes, Trond & Lundar, Tryggve (1991). Neurointensive monitoring. Experiences with neurophysiological examinations. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. Niv 111(27), s. 3277–3278.
 • Bjøro, Knut; Vatn, Morten H; Schrumpf, Erik; Ganes, Trond; Lundar, Tryggve & Bergan, Anstein (1990). Liver transplantation in fulminant hepatic failure. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. Oct 110(26), s. 3372–3375.
 • Ganes, Trond & Lundar, Tryggve (1988). EEG and evoked potentials in comatose patients with severe brain damage. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. ISSN 0013-4694. Jan 69(1), s. 6–13.
 • Dahl-Jørgensen, Knut; Brinchmann-Hansen, Olaf; Hanssen, KF; Ganes, Trond; Kierulf, Peter & Smeland, E [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (1986). Effect of near normoglycaemia for two years on progression of early diabetic retinopathy, nephropathy, and neuropathy: the Oslo study. BMJ (Clinical Research Edition). ISSN 0959-8138. 293(6556), s. 1195–1199.
 • Ganes, Trond & Lundar, Tryggve (1983). The effects of thiopentone on somatosensory evoked responses and EEGs in comatose patients. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. ISSN 0022-3050. Jun 46(6), s. 509–514.
 • Lundar, Tryggve; Ganes, Trond & Lindegaard, Karl-Fredrik (1983). Induced barbiturate coma: methods for evaluation of patients. Critical Care Medicine. ISSN 0090-3493. Jul 11(7), s. 559–562.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ganes, Trond (2002). Kompendium i nevrofysiologi for medisinske studenter. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 18. feb. 2014 10:12 - Sist endret 5. mars 2014 13:49