English version of this page

Studentorganisasjoner

Publisert 9. mars 2011 21:31

Kristen studentforening for ernærings-, odontologi- og medisinstudenter.

Medicinerforeningen-logo
Publisert 26. feb. 2011 18:17

Medicinerforeningen er medisinstudentenes studentforening. Foreningens formål er å være et sosialt tilbud og skape et godt studentmiljø. Siden høsten 2008 har vi drevet studentkjelleren Anestesien.

Medicinsk Paradeorchæster-logo
Publisert 9. mars 2011 22:07

Medicinsk Paradeorchæster er en fri, uavhengig organisasjon som er åpen for alle medicinerstudenter. De spiller korpsmusikk med et visst personlig preg, og endel sanger har også fått plass på reportoaret.

MSO-logo
Publisert 26. feb. 2011 18:32

Medisinernes seksualopplysning (MSO) er en idealistisk organisasjon bestående av leger og legestudenter som siden 1974 har drevet seksual- og samlivsundervisning for ungdom i Oslo-området. 

Publisert 26. feb. 2011 18:08

MOSL er en ekte partipolitisk uavhengig liste som jobber opp mot studentdemokratiet ved Universitetet i Oslo. De arbeider med alle typer saker som angår universitetsstudenten i Oslo både i forbindelse med studiehverdagen og i forbindelse med studentvelferd og Velferdstinget som styrer SiO.

Publisert 9. mars 2011 21:27

Foreningens formål er å bevisstgjøre behovet for faglig kompetanse innenfor akuttmedisin, fremme interessen for faget og bidra til at den akuttmedisinske kompetansen samt tryggheten rundt akuttmedisin hos kommende leger blir bedre.

Publisert 30. okt. 2015 15:34

Foreningen har som formål å fremme interesse og kunnskap innenfor kirurgiske fag, og har fokus på å lære medisinske prosedyrer.

Publisert 9. mars 2011 22:23

- mannskor for studenter ved medisin

Sangvinerne er livsnytere i en travel studiehverdag! Koret er til for å skape et avbrekk for mannlige medisinstudenter i det ellers til tider strevsomme medisinstudie.

Publisert 3. sep. 2013 11:19

Studenter Uten Grenser er en organisasjon for studenter ved Universitetet i Oslo. Organisasjonen ble etablert i september 2011. Vi er ingen underorganisasjon av Leger Uten Grenser, men vi baserer oss på et gjensidig og tett samarbeid med dem.

SUM-logo
Publisert 12. feb. 2018 13:47

SUM tilbyr studentdrevet medisinsundervisning ved Det medisinske fakultet på Universitet i Oslo, som et ekstra tilbud til den ordinære undervisningen.

Medicinernes skiklub-logo
Publisert 9. mars 2011 21:56

Svartor er en uavhengig skiklubb for medisinerstudentene. Medicinernes skiklub ble stiftet i 1890 for "at fremme skiløbing og kameratskab ".