English version of this page

Medisinstudenter for fred og sosialt ansvar (MedFred Oslo)

Studentgruppa til Norske leger mot atomvåpen.

MedFred Oslo-logo

Medisinstudenter for fred og sosialt ansvar (MedFred) er studentgruppen til Norske leger mot atomvåpen (NLA), den norske avdelingen av International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), som fikk Nobels fredspris i 1985 for sitt arbeid for atomnedrudrusting.

IPPNW har lokalgrupper i 63 land, og 28 av disse har aktive studentgrupper, som arrangerer egne internasjonale møter for alle MedFredere. I tillegg samarbeider vi nært med studentgruppene i Bergen, Trondheim og Tromsø. Studentgrupper har ofte en bredere agenda enn sine moderorganisasjoner, og i MedFred samarbeider vi blant annet med NMF om en kampanje mot håndvåpen.

MedFred Oslo prøver å holde månedlige møter der vi planlegger aktiviteter og driver egenopplæring. Aktiviteten i gruppen bestemmes fullt og helt av deltakernes tid og engasjement. Våren 2011 vil en viktig oppgave være å hjelpe til med å bygge opp den norske avdelingen av ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), som er et samarbeid mellom de tre anti-atomvåpen organisasjonene NLA, Nei til Atomvåpen og Pugwash.

Kontakt

Martin Lerstang Mikkelsen

E-post: martin.mikkelsen@legermotatomvapen.no

http://www.legermotatomvapen.no/ / www.ippnw-students.org

Publisert 26. feb. 2011 19:00 - Sist endret 14. mars 2019 13:29