Medisinstudentenes Humanitæraksjon Oslo (MedHum)

MedHum er alle norske medisinstudenters humanitæraksjon, et initiativ av Norsk medisinstudentforening, studentforeningen i Den norske legeforening.

Hvert annet år samler medisinstudenter inn penger til et prosjekt som fremmer primærhelse i et av verdens fattigste land. I tillegg til å være en innsamlingsaksjon, driver MedHum omfattende opplysningsarbeid om alvorlige helseforhold i fattige deler av verden.

Foreningens hjemmeside: http://www.medhum.no/
 

Publisert 26. feb. 2011 18:39 - Sist endret 25. feb. 2014 09:50