Medisinsk-odontologisk studentliste (MOSL)

MOSL er en ekte partipolitisk uavhengig liste som jobber opp mot studentdemokratiet ved Universitetet i Oslo. De arbeider med alle typer saker som angår universitetsstudenten i Oslo både i forbindelse med studiehverdagen og i forbindelse med studentvelferd og Velferdstinget som styrer SiO.

Medisinsk-odontologisk studentliste består av studenter tilknyttet Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet, og er tilknyttet Fakultetslistene. Per i dag har de to representanter i Studentparlamentet som er UiO-studentenes øverste tillitsvalgteorgan.

Kontakt: mikmarl@hotmail.com

Publisert 26. feb. 2011 18:08 - Sist endret 7. juni 2013 08:53