English version of this page

Medisinernes seksualopplysning (MSO-OSLO)

Medisinernes seksualopplysning (MSO) er en idealistisk organisasjon bestående av leger og legestudenter som siden 1974 har drevet seksual- og samlivsundervisning for ungdom i Oslo-området. 

MSO-logo

MSO har som målsetting å redusere antall uønskede graviditeter, hindre spredning av seksuelt overførbare sykdommer, samt gi ungdom et positivt syn på egen kropp og egen seksualitet. MSO mottar støtte til undervisningen fra Statens helsedirektorat og Oslo kommune.

MSO underviser hovedsakelig ungdom i alderen 13-18 år og vi snakker mest med ungdom på fritidsklubber eller skole, men vi tar også oppdrag andre steder for eksempel konfirmasjonsgrupper, barnevernsinstitusjoner og liknende. MSO har utviklet et eget undervisningsopplegg spesielt tilpasset ungdom med flerkulturell bakgrunn. Vi arrangerer også kurs for jordmødre, helsesøstre, lærere og annet fagpersonell som jobber med ungdom og seksuell helse.

Publisert 26. feb. 2011 18:32 - Sist endret 14. mars 2019 13:30