Norsk medisinstudentforening (Nmf)

Nmf er en partipolitisk uavhengig organisasjon med hovedoppgave å arbeide for medisinstudentenes faglige, økonomiske og sosiale interesser.

Nmf-logo

Nmf er studentgrenen i Legeforeningen og fungerer som medisinstudentenes fagforening.

Kontakt: nmfoslo@gmail.com

 

Publisert 26. feb. 2011 18:23 - Sist endret 27. mars 2020 22:01