Norsk medisinstudentforening (Nmf)

Nmf er en partipolitisk uavhengig organisasjon med hovedoppgave å arbeide for medisinstudentenes faglige, økonomiske og sosiale interesser.

Nmf er studentgrenen i Legeforeningen og fungerer som medisinstudentenes fagforening.

Kontakt: nmfoslo@gmail.com

 

Publisert 26. feb. 2011 18:23 - Sist endret 7. feb. 2012 11:02