Oslo Medisinske Pikekor (OMP)

Koret består av kvinnelege medisin-, odontologi- og ernæringsstudentar ved Universitetet i Oslo.

OMP fremmer sang og samhold blant kvinnelige studenter på tvers av studieretning og kull ved det medisinske fakultet. Vi bidrar til et bedre sosialt samhold på studiet.

Arrangerer også sosiale arrangementer for medlemmer, holder arrangementer åpne for studenter både ved det medisinske og odontologiske fakultet samt resten av UiO og andre.

Se mer på OMP

Kontakt oss:

Oslo medisinske pikekor 
c/o MED-studieinfo 
Postboks 1018 Blindern 
0315 OSLO

BOOKING: 403 34 881 
oslomedisinskepikekor@gmail.com

 

Publisert 27. sep. 2016 08:49