Studentdemokrati ved Det medisinske fakultet

Medisinsk studentutvalg (MSU) fungerer som et overordnet og samlende organ for alle studenter ved fakultetet. Alle de tre fagutvalgene - medisin, ernæring, helsam er representert i MSU, som ivaretar programstudentenes rettigheter og interesser.

Ved å engasjere deg i studentpolitikken kan du påvirke framtidens universitet!

Studentinnflytelse ved Det medisinske fakultet

Fakultetsstyret er det øverste styret på fakultetet, der MSU er representert. Representanter for studentene velges hvert år. Det er også åpent for studenter å være representert i andre maktorganer, slik som tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger.

Medisinsk fagutvalg (MFU) er både representert i MSU og i Studentparlamentet.

Program og fag

Det er en tilsvarende struktur på instituttene, med et instituttstyre med studentrepresentanter fra studentenes instituttutvalg og på programmene, med programråd med studentrepresentasjon.

Hvem har ansvaret?

Studentutvalgene har ansvar for å finne og velge studentrepresentanter til styrene. Når dette er innmeldt, vil studentene få innkalling og sakspapirer til møter de skal delta på.

Studentdemokrati på universitetsnivå

Universitetet i Oslos øverste styre er Universitetsstyret. Studentene ved UiOs øverste styre er Studentparlamentet. Deres ansvar er å utvikle en langsiktig og helhetlig politikk, og å ta tak i viktige konkrete saker, og fremme dem overfor Universitetsstyret, departementet, Norsk studentorganisasjon (NSO), og andre relevante organer.

Publisert 25. mars 2011 17:26 - Sist endret 22. mai 2019 14:40