English version of this page

Æsculap

Æsculap er et magasin for norske medisinstudenter. Det utgis av Norsk medisinstudentforening (NMF), en avdeling av Den norske lægeforening.

Æsculap-logo

Æsculap har som målsetting å være et informativt og saklig refleksjons- og debattforum i forbindelse med helse, sosialpolitiske spørsmål, etiske problemstillinger som vedrører medisinsk virksomhet, forhold som vedrører legerollen, og saker som angår det medisinske studium og de medisinske fakulteter.

Magasinutgaven utkommer 4 ganger årlig, og har over 100 års fartstid. Nettutgaven av Æsculap speiler innholdet i magasinutgaven, men åpner også for mer tidsaktuelle objekter i sitt innhold.

Medlemmer i Nmf vil motta bladet gjennom sitt medlemsskap, men andre kan også abonnere på magasinet.

Det er mulig å sende inn artikler, leserinnlegg, bokanmeldelser og spørsmål om annonser i bladet. Bare ta kontakt med redaksjonen redaktor.aesculap@gmail.com>.

Vi ønsker og håper på lav terskel for å ta kontakt. Se også våre nettsider aesculap.no

for tidligere utgaver, innhold og mer informasjon om redaksjonen. 

E-post: redaktor.aesculap@gmail.com

Publisert 26. feb. 2011 13:22 - Sist endret 9. jan. 2021 13:27