English version of this page

Æsculap

Æsculap er et magasin for norske medisinstudenter. Det utgis av Norsk medisinstudentforening (NMF), en avdeling av Den norske lægeforening.

Æsculap-logo

Æsculap har som målsetting å være et informativt og saklig refleksjons- og debattforum i forbindelse med helse, sosialpolitiske spørsmål, etiske problemstillinger som vedrører medisinsk virksomhet, forhold som vedrører legerollen, og saker som angår det medisinske studium og de medisinske fakulteter.

Magasinutgaven utkommer 5 ganger årlig, og har over 90 års fartstid. Nettutgaven av Æsculap speiler innholdet i magasinutgaven, men åpner også for mer tidsaktuelle objekter i sitt innhold.

E-post: redaktor.aesculap@gmail.com

Publisert 26. feb. 2011 13:22 - Sist endret 27. mars 2020 21:57