Forside

Forskning

Merke for Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM)

 

Finansiert av:

Logo for Helseregion Sør-øst Logo for ForskningsrådetLogo for The European Molecular Biology Laboratory (EMBL)

Vi forsker på

Illustrasjon av to celler som samhandlerCellebiologi

Hvordan celler samhandler

Cellesyklus illustrert ved tre piler i en sirkelbevegelseGenregulering

Epigenetikk og bioinformatikk

Immunsystemet illustrert ved en celle med tre proteinreseptorerBionanoteknologi

Mikromodellering av biologiske strukturer

Tre piller illustrerer nye medisinerNye medisiner

Utvikling av nye medisiner

To kreftceller på vei til å formes gjennom celledeling grafisk illustrertKreft

Hva skjer i cellene ved kreftsykdom

Strukturbiologo illustrert med tre piler i en sirkelbevelgelseStrukturbiologi

3D strukturer av biologiske makromolekyler

Finn ansatte

Publikasjoner

Se våre siste publikasjoner registrert i Cristin, inkludert publikasjoner for det tidligere Bioteknologisenteret i Oslo (BIO).

Nordisk EMBL Partnerskap for Molekulær Medisin

Logo for the Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM)Logo for The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS)Logo for The European Molecular Biology Laboratory (EMBL)Logo for The Danish Research Institute of Translational Neuroscience (DANDRITE)

Tre delvise sirkler som grafisk dekorativt element