English version of this page

Sammenslåing av BiO og NCMM

Norsk senter for molekylær forskning (NCMM) og Bioteknologisenteret i Oslo (BiO) slo seg formelt sammen til ett senter 2. januar 2017.

Illustrasjonsfoto av laboratorieutstyr

Foto: UiO/Øystein H. Horgmo

Det nye senteret fortsetter å hete NCMM og består av to avdelinger; NCMM Translasjonsforskning (tidligere NCMM) og NCMM Bioteknologi (tidligere BiO). Senteret er planlagt for tilsammen 11 forskergrupper.

NCMM og BiO var to parallelle sentre bygd opp etter samme modell der unge, talentfulle forskere rekrutteres internasjonalt og tilbys gruppelederstillinger for 5 år med mulighet for forlengelse i ytterligere 4 år. Sentrene har vært samlokalisert i Forskningsparken og har hatt en felles direktør.

Helse Sør-Øst, Forskningsrådet og EMBL innstilte til en sammenslåing av de to sentrene. Styret ved Det medisinske fakultet vedtok på vegne av Universitetet i Oslo i juni 2016 at BiO og NCMM skulle slå seg sammen til ett senter.

Sammenslåingen av BiO og NCMM vil gjøre det nye senteret sterkere både vitenskapelig og strategisk, også med tanke på lokal forankring, infrastruktur og økonomi. Senteret vil fortsette å være lokalisert i Forskningsparken.

Publisert 5. jan. 2017 10:55 - Sist endret 5. jan. 2017 11:12