2018

Publisert 6. mars 2019 12:19

Forskere ved Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) ved UiO kan ha oppdaget en avgjørende bit i puslespillet det er å forstå livets opprinnelse.

Emily Burger, Anthony Mathelier, Sandra Lopez Aviles og Marit Veierød
Publisert 8. nov. 2018 14:58

Sandra Lopez-Aviles (NCMM), Marit Veierød (IMB), Kjersti Flatmark (Klinmed), Emily Burger (Helsam) og Anthony Mathelier (NCMM) fikk alle støtte for sine prosjekter ved Kreftforeningens tildeling 2018.

Photo of Janna Saarela
Publisert 15. okt. 2018 14:41

Universitetet i Oslo har ansatt dr. Janna Saarela, forskningsdirektør ved Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM), den finske noden i det nordiske EMBL-partnerskapet, som ny direktør for Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM). 

Publisert 8. okt. 2018 11:03

I forslag til statsbudsjett for 2019 som regjeringen la fram 8. oktober, finner vi 383 millioner kroner i bevilgning til livsvitenskapsbygget ved UiO.

Publisert 2. okt. 2018 11:30

Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) ble våren 2018 evaluert i regi av Forskingsrådet.

Publisert 29. aug. 2018 14:17

SPARK Norway er et toårig innovasjonsprogram for å videreutvikle ideer fra helserelatert livsvitenskap, slik at de kommer pasienter og samfunn til gode. Forskere ved UiO og forskergrupper ved OUS og Ahus med UiO-tilknytning kan søke UiO:Livsvitenskap om å bli tatt opp i programmet. Denne nyhetssaken gjelder utlysningen i 2018. Se nyhetssak om utlysning for høsten 2019.

Gøteborg-professor Claes Ohlsson
Publisert 15. aug. 2018 13:05
Publisert 10. aug. 2018 09:34

UiO:Livsvitenskap finansierer i dag sju konvergensmiljø som jobber med store samfunnsutfordringer innen livsvitenskap relatert til helse og miljø/bærekraft. Ny søknadsrunde starter nå. Forskere fra alle enheter ved UiO er velkomne til å delta.

Publisert 14. juni 2018 10:49

Dr. Emma Haapaniemi er ny gruppeleder i presisjon medisin

Portrettfoto av Irep Gözen
Publisert 16. apr. 2018 11:17

Irep Gözen har fått midler til prosjektet «Nano- and Micro-Materials Interfaces for Migratory Artificial Cells».