NCMM eksternt evaluert

Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) ble våren 2018 evaluert i regi av Forskingsrådet.

Foto: Nadia Frantsen

Evalueringskomitéen gir senteret svært god skår for faglig forsking, god rekruttering og for godt internasjonalt samarbeid for å styrke den pasientnære forskingen.

Les mer

"Norsk senter for molekylærmedisin evaluert", på Forskningsrådet: 

Og

"Molekylærmedisinsk senter får toppkarakter i evaluering", på Uniforum: 

 

Publisert 2. okt. 2018 11:30 - Sist endret 29. apr. 2019 09:16