English version of this page

Gruppeleder ved NCMM får tildeling fra «unge forskertalenter»

Irep Gözen har fått midler til prosjektet «Nano- and Micro-Materials Interfaces for Migratory Artificial Cells».

Portrettfoto av Irep Gözen

Dr. Irep Gözen. Photo: UiO

Vi gratulerer Irep Gözen, gruppeleder ved NCMM, med den prestisjetunge tildelingen fra forskningsrådets «Unge forskertalenter».

Dr. Gözen leder en NCMM-gruppe som studerer bionanoteknologi og membransystemer. Prosjektet som nå har fått midler heter «Nano-and Micro-Materials Interfaces for Migratory Artificial Cells», og skal fokusere på biofysiske mekanismer for cellemigrering. Prosjektet har fått finansering for fire år.

Kontakt mellom celler og miljø

Biologiske celler må kunne migrere, eller flytte på seg, for å få gjort jobben sin. Hvis de ikke beveger seg dit de skal, eller hvis de kommer til steder de ikke skal være, kan man bli syk.

Selv om vi vet mye om cellemigrering, er det langt igjen før vi skjønner mekanismene som er i spill i kontaktflaten mellom cellene og miljøet.

Myke og harde overflater

Gözens gruppe skal studere cellenes kontakt med myke og harde overflater.

– Jeg er svært takknemlig for å ha mottatt denne tildelingen, og for at de ser viktigheten av forskningen min, sier Gözen.

– Vi undersøker cellemigrering på litt alternative måter, fortsetter hun. – Vi utvikler modeller på nano- og mikronivå, og bruker disse til å studere de biofysiske mekanismene bak migrering. Målet er å lære mer om hvordan feilskjær i migreringen kan føre til sykdom. Vi ønsker for eksempel å se på hvordan kreftceller sprer seg, avslutter Gözen.

Om Unge forskertalenter

Søknadstypen unge forskertalenter retter seg mot talentfulle unge forskere tidlig i karrieren. Tildeling skal skal gi dem en sjanse til å videreutvikle egne ideer. For mer informasjon om unge forskertalenter, se forskningsrådets nettside.

Av Annabel Darby
Publisert 16. apr. 2018 11:17 - Sist endret 1. juni 2018 12:00