English version of this page

Kreftforeningen støtter gruppeledere på NCMM

Marieke Kuijjer og Anthony Mathelier har begge fått millionstøtte fra Rosa sløyfe-kampanjen. 

Bildet kan inneholde: rosa, mote, begivenhet, stående, design.

Fra venstre til høyre: Ellen Harris Utne (Styreleder Brystkreftforeningen), Marieke Kuijjer, Anthony Mathelier, and Ingrid Stenstadvold Ross (Generalsekretær, Kreftforeningen)

NCMM gratulerer gruppelederne Marieke Kuijjer and Anthony Mathelier med støtten fra Kreftforeningen. 

Donasjonen støtter NCMMs mål om å styrke forskning innen bioinformatikk og systemmedisin.  

Tilsammen seks forskere fikk støtte fra fjorårets aksjon som hadde temaet persontilpasset medisin. Prosjektene ser alle på hvordan behandling kan bli bedre tilpasset til individuelle behov. 

NCMM fokuserer på å styrke forskning på presisjons- og systemmedisin og å bygge forskningsgrupper som samarbeider og komplementerer hverandre. Finansieringen fra Kreftforeningenes Rosa sløyfe-kampanje støtter begge disse målene. Støtten viser også hvor viktig og relevant denne forskningen er for samfunnet og menneskers liv. 

Anthony Mathelier «Cis-regulatory signatures for improved identification and stratification of breast cancer subtypes». 

Mathelier er gruppeleder for «Computational Biology and Gene Regulation Group» og er tildelt 5 millioner kroner. 

– Nylige studier viser at de fleste endringer forbundet med kreft skjer i de områdene som fungerer som av og på-brytere for å uttrykke gener til riktig tid, i riktig vev og med riktig intensitet. Dessverre har vår evne til å analysere disse områdene vært begrenset av mangel på en eksperimentell analysemetode som er i stand til å fange opp deres aktivitet hos pasienter. I dette prosjektet bruker vi ny genomisk teknologi på pasientprøver. Målet med dette prosjektet er å finne nye regulatoriske signaturer som kan være avgjørende for en mer effektiv og persontilpasset behandling, sier Mathelier. 

 

Marieke Kuijjer: «Personalised large-scale omics networks to identify new regulatory subtypes and targeted therapies in breast cancer».  

Kuijjer er gruppeleder for «Computational Biology and Systems Medicine Group»

får 3,63 millioner kroner. 

– Brystkreft er en kompleks sykdom. Hver enkelt svulst har et unikt sett av genmutasjoner og et særegent mønster for hvordan disse genene fungerer i kreftcellen. Forstyrrelser i interaksjoner mellom gener og proteiner er også unike og kan føre til kreftutvikling. I dette prosjektet vil vi utvikle avanserte beregningsverktøy for å finne de delene av nettverket som er ødelagt. Målet med forskningsprosjektet vårt er å avdekke nye undergrupper av pasienter som kan ha nytte av persontilpasset behandling, og å bedre forstå hva som driver utviklingen og responsen på behandlingen hos hver enkelt pasient. Vi håper dette gir nytt håp for brystkreftpasienter, forteller Kuijjer. 

Lindring for brystkreftpasienter

Hver dag får ni kvinner i Norge beskjed om at de har fått brystkreft. Det er nesten dobbelt så mange som det var for rundt 60 år siden. Heldigvis er det også flere som overlever. 9 av 10 kvinner som rammes, er i live fem år etter diagnosen. 

– Likevel trengs det mer kunnskap. Mange kvinner får smertefulle senskader etter kreftbehandling som kunne vært unngått dersom behandlingen var mer tilpasset den enkelte. Mens noen må ha operasjon, cellegift, stråling og hormoner for å bli friske, kan en operasjon være nok for andre. Vi trenger mer biologisk kunnskap om kreftcellene for å kunne gi riktig behandling, sier Ellen Harris Utne, styreleder i Brystkreftforeningen.

Les mer på: https://kreftforeningen.no/rosasloyfe/ 

Publisert 2. sep. 2020 09:22 - Sist endret 2. sep. 2020 10:56