EATRIS hjelper forskere innen translasjonsmedisin å styrke EU-søknader og innovasjon

Kontakt Anita Kavlie, nasjonal koordinator for EATRIS.

The EATRIS logo

Er du forsker og jobber innen translasjonsmedisin? Da kan EATRIS være noe for deg.

Gjennom EATRIS kan du styrke EU-søknadene dine og få støtte til videreutvikling av innovasjon. Også SMEer kan få hjelp av EATRIS til å finne akademiske partnere for å utføre oppdrag eller til å danne innovasjonsknutepunkt mellom akademia og industri.

EATRIS kan hjelpe deg å bygge et EU-konsortium gjennom å identifisere relevante forskningsinstitusjoner. I tillegg kan du få en liste med aktuelle kontakter. 

Deretter kan de delta som partner i en søknad og tilby ulike tjenester som:

  • innovasjonsledelse
  • støtte til å danne industripartnerskap
  • regulatorisk veiledning
  • vurdering av translasjonspotensiale og bærekraft i konkrete prosjekter

Om du har en spesielt nyskapende oppdagelse, kan EATRIS også innta en ledende rolle i utformingen av en EU-søknad i form av å selv skrive en flaggskipssøknad sammen med forskeren.

Råd og skreddersydd tilgang til teknologi og institusjoner

EATRIS kan styrke en forsker sine sjanser til å utvikle et legemiddelprodukt ved å identifisere risikoområder og gi råd om forbedringspotensialet til deres legemiddel-, vaksine- eller diagnostiske utviklingsprogram. Dette gjøres ved å tilby skreddersydd tilgang til banebrytende teknologier hos medlemsinstitusjonene.

EATRIS tilbyr også kurs, webinarer og opplæring innen translasjonsforskning og veiledning innen sjeldne sykdommer. 

Tilbyr kurs og opplæring

EATRIS tilbyr også gratis, eller svært billig, opplæring, kurs og webinarer innen translasjonsmedisin for PhD studenter, postdoktorer og andre forskere.

Eksempel på opplæring/utdannelse er et fem dagers årlig kurs hver høst som heter Translational medicine explained (TMEX). 

Videre tilbyr EATRIS i samarbeid med EMA et gratis 3-trinns utdannelsesprogram innen avansert terapi legemidler (ATMP) som består av webinarer, e-læringskurs og to workshops. 

EATRIS har også organisert kurs og webinarer innen neuroimaging, forskningskvalitet og reproduserbarhet, sommerskole for presisjonsmedisin, industri-akademia workshops, og symposium på kunstig intelligens, for å nevne noen. 

Slik går du frem

– Først og fremst er det viktig å huske at jo mer aktiv du selv er, jo mer utbytte får du i form av økt kunnskap, et internasjonalt kontaktnett og tilgang til nyttige ressurser og tjenester, sier Anita Kavlie, som er den nasjonale koordinatoren for EATRIS.

– Ta kontakt med meg, så skal jeg hjelpe deg videre, sier hun. 

Anita Kavlie kan kontaktes på anita.kavlie@ncmm.uio.no eller anitakavlie@eatris.eu, samt telefonnummer +47 410 86 888

Kurs og webinarer annonseres på: 

Om EATRIS

  • Europeisk infrastruktur for translasjonsmedisin (EATRIS) er en europeisk forskningsinfrastruktur som har som visjon å akselerere translasjon av biomedisinske forskningsoppdagelser til nytte for pasienter og samfunn. 
  • Translasjonsforskning er medisinsk forskning som bygger bro mellom grunnforskning og klinisk forskning. Denne typen forskning tar sikte på å omsette kunnskap fra basalfagene til praktisk bruk i pasientbehandlingen.
  • 13 Europeiske land og 110 forskningsinstitusjoner deltar i EATRIS.
  • I Norge er det per nå åtte partnere: UiO, UiB, NTNU og UiT og de fire helseregionene HSØ, Helse-Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord.
  • Norsk Senter for Molekylær Medisin (NCMM) koordinerer norsk deltagelse, og Prof. Janna Saarela (direktør NCMM) er den nasjonale direktøren for EATRIS, mens Anita Kavlie er nasjonal koordinator og Marianne Grønsleth (NFR) sitter i styret til EATRIS internasjonalt.
Publisert 30. mars 2021 10:56 - Sist endret 17. nov. 2022 10:18