English version of this page

Internasjonalt konsortium mottar finansiering fra Swiss National Science Foundation (SNSF) for presisjonsmedisin ved pediatriske hjernesvulster

SNSF Sinergia-tilskudd tildelt forskningsgrupper i Sveits og Norge for å identifisere nye behandlingsstrategier for barn med aggressive hjernesvulster.

Bildet kan inneholde: metall, foto av stilleben, sirkel, monokrom fotografering, nærbilde.

Bilde: Colourbox

Et internasjonalt og tverrfaglig team av forskere, klinikere og dataforskere har blitt tildelt et Sinergia-tilskudd fra Swiss National Science Foundation (SNSF) for å forbedre behandlingen for barn med aggressive hjernesvulster.

Det nye Sinergia-konsortiet engasjerer hovedforskere fra DMG/DIPG-senteret i Zürich, University Children's Hospital, ETH Zürich og Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) og har som mål å benytte nye teknologier for presisjonsmedisin ved pedriatiske diffuse midtlinjegliomer (DMG ) og diffuse ponsgliomer (DIPG).

DMG/DIPG er en aggressiv hjernesvulst som primært rammer barn, men som også kan ramme voksne. Overlevelsestiden for pasientene er begrenset – over 90 % av DMG/DIPG-pasienter dør innen to år etter diagnosen. Selv om det har vært betydelig fremgang de siste årene og en bedret forståelse av molekylærbiologien til DIPG/DMG, har det vært mangel på lignende utvikling for å finne nye og effektive legemidler eller kombinasjoner av legemidler.

Sinergia-konsortiet mottok 3,1 millioner CHF (31 mNOK) til et forskningsprosjekt for å oppdage terapeutiske sårbarheter i pasientavledede prekliniske DMG-modeller, og for å benytte en strategi for ny bruk av legemidler der tusenvis av legemidler, både godkjente og ikke-godkjente, testes for kreftaktivitet. Hver forskningsgruppe vil bidra med sin ekspertise i arbeidet mot å oppnå prosjektets hovedmål om å benytte nye teknologier for molekylær beskrivelse av DMG, rask oppdagelse og validering av effektive og trygge legemidler samt oppdagelse av biomarkører for legemiddelfølsomhet.

Dr. Javad Nazarian, leder av DIPG/DMG-senterets translasjonsforskningsprogram ved University Children's Hospital Zürich, og leder av Sinergia-konsortiet, vil utføre medikamentell screening med høy gjennomstrømning ved hjelp av 30 pasientavledede DMG-modeller og tusenvis av legemidler som hittil ikke har blitt undersøkt i prekliniske DMG-studier. DIPG/DMG-senteret vil bruke denne muligheten til å finne nye teknologier for å oppdage terapeutiske sårbarheter i pasientavledede prekliniske DMG-modeller, og for å benytte en strategi for ny bruk av legemidler der tusenvis av legemidler, både godkjente og ikke-godkjente, testes for kreftaktivitet.

Dr. Sebastian Waszak,, leder av Computational Oncology Group ved NCMM, vil beskrive det genomiske og det epigenomiske landskapet til prekliniske DMG-modeller og utvikle en beregningsstrategi for ny bruk av legemidler ved DMG/DIPG.

Prof. Fatih Yanik, leder av Neurotechnology Group ved ETH Zurich, vil utvikle en ny, minimal invasiv teknologi for måling av hjernenettverk, som gjør det mulig for teamet å vurdere om legemidler og kombinasjoner av legemidler er nevrotoksiske.

Andre prosjektpartnere inkluderer prof. Adriano Aguzzi (Universitetssykehuset i Zürich), prof. Stephan Neuhauss (Universitetet i Zürich), dr. Pan Pantziarka (Anticancer Fund), dr. Anton Yuryev og dr. Jabe Wilson (Elsevier Life Sciences Professional Services), Finlay MacLean (tidligere ansatt hos Elsevier) og Children's Brain Tumor Network. Sabine Mueller, MD, PhD, MAS (Universitet i California, San Francisco), ekspert i nevroonkologi, vil bidra med oversettelsen av prosjektresultatene til kliniske studier.

Sinergia-konsortiet håper at dette prosjektet vil ha stor innvirkning på utformingen av fremtidige kliniske studier og dermed bidra til å forbedre resultatene for barn diagnostisert med DMG.

Dr. Javad Nazarian kommenterer: «Vi er beæret over å være mottaker av en av de største statlige tilskuddene som støtte for arbeidet med dødelig hjernekreft hos barn. DIPG/DMG er en ødeleggende og krevende sykdom hos barn, og det kreves et tverrfaglig team for å bekjempe sykdommen. Vi takker SNSF for støtten, og vi ser frem til å etablere effektive behandlinger for denne pasientgruppen.»

Dr. Sebastian Waszak legger til: «Dette konsortiet vil gjøre det mulig for oss å utvikle en genombasert tilnærming til ny bruk av legemidler og vil forhåpentligvis, i nær fremtid, forbedre medisinbaserte terapier for barn med diffuse midtlinjegliomer.»

Anticancer Fund, som spilte en nøkkelrolle i initieringen av dette samarbeidet, er glade for nyheten. Dr. Pan Pantziarka uttaler følgende: «Denne typen prosjekt, tverrfaglig og fokusert, har som mål å gjøre store fremskritt når det gjelder neste generasjons utvikling innen ny bruk av legemidler. Vi tror dette vil være en modell med bred anvendelse på andre kreftformer med få terapeutiske alternativer.»

-SLUTT-

For mer informasjon, kontakt dr. Javad Nazarian (Javad.Nazarian@kispi.uzh.ch) eller dr. Sebastian Waszak (waszak@ncmm.uio.no).

Publisert 5. jan. 2021 11:42 - Sist endret 7. mai 2021 15:01