NCMM-gruppeleder Irep Gözen er utnevnt som ambassadør for Biophysical Society

Dr. Gözen er den første ambassadøren fra Norden for det prestisjetunge internasjonale vitenskapelige foreningen.

Foto av Irep Gözen

Dr. Irep Gözen. Foto: Oda Hveem

Dr. Gözen leder gruppen for bionanoteknologi og membransystemer ved NCMM. I januar 2021 ble det kunngjort at hun hadde blitt utvalg som ambassadør som en del av ambassadørprogrammet for Biophysical Society (BPS). 

Dr. Gözen sier: «I tillegg til at det er en anerkjennelse av meg og gruppen min, er rollen også en stor anerkjennelse av standarden på forskningen som gjøres ved NCMM og Det medisinske fakultetet ved UiO. Rollen som ambassadør kommer til å styrke Norges status i biofysikkmiljøet, og det gir Biophysical Society gode muligheter til nettverksbygging og samarbeid i Norden.» 

«Som ambassadør vil jeg også være involvert i oppsøkende tiltak, som å organisere møter og arrangementer i Norden, og jeg vil også bidra regelmessig til BPS’ blogg. Dette er ting jeg virkelig gleder meg til. BPS er verdens største forening for biofysikk, og det er veldig spennende å bli valgt som deres første nordiske ambassadør.»

BPS-ambassadørene velges blant foreningens medlemmer. De kommer fra hele verden, og de representerer biofysikk, vitenskapelig forskning og informasjon i hjemlandet sitt i tre år. Dr. Gözen ble valgt sammen med forskere fra Tyrkia, Argentina, Storbritannia, Canada, Portugal, India og Malaysia. 

Da hun ble utnevnt, ble dr. Gözen spurt om hva som fikk henne til å søke på programmet, og hva hun håper å oppnå som ambassadør. 

Hva fikk deg til å søke på BPS’ ambassadørprogram?

Jeg ble medlem i Biophysical Society i 2010 mens jeg tok doktorgraden min, og jeg har deltatt på de årlige møtene i BPS siden. På møtene får jeg støtte og kritiske tilbakemeldinger, og jeg bygger nettverk med eksperter innen biofysikk fra hele verden. Jeg ønsker å styrke biofysikken i Norden, føre forskere nærmere hverandre og fremme vitenskap til fordel for biofysikere over hele verden. 

Hva er dine mål for ambassadørprogrammet? 

Med utgangspunkt i BPS’ ambassadørprogram skal jeg arbeide for å styrke koblingen mellom foreningene for biofysikk i USA og Skandinavia. Jeg planlegger aktiviteter og organiserer workshops, spesielt rettet mot kvinnelige forskere innen STEM, (science, technolgy, engineering and mathematics) og jeg skal evaluere og kommentere forskningstrender, publisere regelmessig for forskjellig publikum og opprette koblinger til administrative organisasjoner og finansieringskilder i Norge.

Kan du fortelle oss noe morsomt om deg?

Jeg er glad i å kombinere optiske mikrografer i høy oppløsning med kollasjer. Bilder fra gruppen min har blitt brukt som forsidebilder på journaler, og de ble også nylig utstilt i et galleri for samtidskunst i Oslo.

Du kan lese intervjuer med de andre medlemmene av Biophysical Society og finne mer informasjon om foreningen i deres nyeste publikasjon, som du finner her: https://biophysics.cld.bz/Biophysical-Society-Bulletin-January-2021

NCMM gratulerer dr. Gözen med utnevnelsen, og vi gleder oss til å dele flere nyheter fra BPS i fremtiden. 

Om Biophysical Society

Biophysical Society ble grunnlagt i 1958 for å lede utviklingen og kunnskapsformidlingen innen biofysikk. Det gjør foreningen på mange måter, inkludert med møter, publikasjoner og oppsøkende aktiviteter. Foreningen har over 7500 medlemmer som arbeider innen akademia, industri og i offentlige etater over hele verden.

Du finner mer informasjon på https://www.biophysics.org

Publisert 24. jan. 2021 13:04 - Sist endret 28. jan. 2021 09:32