NCMM søker nye gruppeledere

Nye gruppeledere innen presisjonsmedisin ønskes

Foto av Forskningsparken

Forskningsparken. Foto: John Hughes

Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) søker 2-3 nye gruppeledere innen AI/maskinlæring for human sykdommer samt cellebaserte tilnærminger. NCMM er også åpen for å vurdere andre nyutviklede teknologier som vil utfylle pågående forskning ved senteret.

Generøse oppstartspakker

NCMM ble etablert i 2008 og har 11 forskningsgrupper. Senteret er den norske noden i det nordiske EMBL-partnerskapet for molekylærmedisin med søstersentre i Finland, Sverige og Danmark. Senteret rekrutterer gruppeledere ved hjelp av kvalitetskriteriene og vurderingsprosessen for rekruttering til EMBL gruppelederstillinger (5+4 år) med fokus på vitenskapelig kvalitet og potensialet for å samarbeide med eksisterende gruppeledere ved senteret. Generøse oppstartspakker tilbys senterets gruppeledere, og stillingene kan også kombineres med en bistilling ved Oslo Universitetssykehus, Ahus eller et annet nasjonalt universitetssykehus.

Søknadsfristen er 15. september 2021.

For mer informasjon: https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/207523/ncmm-group-leader-positions
 

Publisert 15. juni 2021 09:35 - Sist endret 3. okt. 2022 09:28