Nytt Senter for fremragende forskning på immunterapi

Det nye SFF’et skal hete PRIMA Precision Immunotherapy Alliance og ledes av Karl-Johan Malmberg og Johanna Olweus. Emma Haapaniemi er en av forskerne bak det nye senteret. 

Gruppefoto av forskerne

Forskerne bak det nye senteret. Fra venstre: Karl-Johan Malmberg, Jan Terje Andersen, Fridtjof Lund-Johansen, Ludvig Munthe, June Myklebust og Emma Haapaniemi. Johanna Olweus var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Åsne R. Hillestad.

Det nye senteret skal fokusere på persontilpasset immunterapi og se på hvordan de kan tilpasse kreftbehandlinger med immunterapi enda bedre. Immunterapi har vært et enormt gjennombrudd innen kreftbehandling det siste tiåret, men er i dag kun effektiv behandling mot et fåtall krefttyper.

Malmberg og Olweus med kolleger vil derfor videreutvikle behandling med immunterapi slik at den kan brukes til å behandle og kurere flere former for kreft, og dermed behandle flere pasienter.

Les mer om det nye senteret

Publisert 5. okt. 2022 10:15 - Sist endret 5. okt. 2022 10:15