Disputas: Aleksandra Dukic – Molekylær cellebiologi

M.Sc. Aleksandra Dukic ved Norsk senter for moleklærmedisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Role of protein kinase A and the A-kinase anchoring protein Ezrin in regulation of gap junction communication».

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Førsteamanuensis Morten Schak Nielsen, Afdeling for Hjerte- og Kredsløbsforskning, Københavns univeristet, Danmark
  • 2. opponent: Professor Peter A. Friedman, Department of Pharmacology and Chemical Biology, University of Pittsburg School of Medicine, Pittsburgh, USA
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Anne Catherine Staff , Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo

Disputasleder

Professor Trygve Brauns Leergaard, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Senterleder Kjetil Taskén, Bioteknologisenteret i Oslo, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Regulering av kommunikasjon mellom celler i vev og organer via åpning og lukking av åpne celleforbindelser (gap junctions) har avgjørende betydning under forhold med forstyrret kommunikasjon. En forståelse av de underliggende mekanismene i prosesser slik som regulering av celleforbindelsene kan være til hjelp ved utvikling av målrettede legemidler for å behandle tilstander som hjertesykdommer og kreft. Vi var spesielt interessert i et supermolekylært kompleks av proteiner som kan regulere kommunikasjon via åpne celleforbindelser.

Vi fant at komplekset finnes i lever epitelceller i tillegg til placentale trophoblaster som tidligere publisert. Regulering av cellekommunikasjon via dette komplekset skjer på samme måte som i trophoblastene, noe som indikerer en generell mekanisme.

Vi fokuserte videre på å få en detaljert forståelse av reguleringen, og viste at to spesifikke seter i proteinet connexin 43 har stor innvirkning på sammensetningen av og kommunikasjonen gjennom celleforbindelsene i humane placentale celler.

I tillegg utviklet vi et cellebasert screening assay spesifikt for celleforbindelser som kan benyttes for high throughput screening av nye molekyler som potensielle legemidler.

Dataene våre peker på viktigheten av proteinkomplekset vi studerte, i tillegg til regulering i tid og rom, og åpner for muligheter for å utvikle ny behandling.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 1. des. 2016 00:00 - Sist endret 27. jan. 2017 13:34