Disputas: Theis Sommer

Master of Science Theis Sommer ved NCMM vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Biotechnological application and biophysical characterization of the bacterial enzyme Isatin hydrolase AND Structural studies of the regulatory N-terminal domain of the SLC4 bicarbonate transporter family and characterization of a novel zinc binding

Foto av Theis Sommer

Theis Sommer. Foto: UiO

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Associate Professor Uwe Sauer, Umeå universitet
  • Professor Inari Kursula, Universitetet i Bergen
  • Professor Dirk Linke, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Norbert Roos

Veileder

For mer informasjon

Populærvitenskapelig artikkel om Sommers avhandling.
 

Publisert 22. juni 2016 10:39 - Sist endret 27. nov. 2017 14:49