Disputas: Gry Fluge Vindedal – Nevrovitenskap

M.Sc. Gry Fluge Vindedal ved Norsk senter for molekylærmedisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): "Molecular and functional aspects of astrocytes at the brain-blood Interface".

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Alexej Verkhratsky, Faculty of Life Sciences, University of Manchester, United Kingdom (UK)
  • 2. opponent: Associate Professor Nanna MacAulay, Department of Neuroscience and pharmacology, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen, Denmark
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Hilde Nilsen, Avdeling for klinisk molekylærbiologi, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Erlend Arnulf Nagelhus, Seksjon for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Vann er viktig for alle celler i kroppen, og også for hjernen. Nesten 80% av hjernens vekt utgjøres av vann, og for at hjernen skal fungere normalt må vanninnholdet reguleres og holdes konstant. Effektiv drenasje av vann fra hjernen er nødvendig for at avfallsstoffer ikke skal hope seg opp mellom hjernecellene, og for at trykket i kraniehulen ikke skal øke. Denne avhandlingen viser at vannkanaler i hjernens stjerneformede gliaceller, astrocyttene, regulerer vanninnholdet i hjernen. Det er først og fremst vannkanaler i astrocytter rundt blodårer og langs hjernens overflate som har denne funksjonen. Avhandlingen viser også at det ikke finnes vannkanaler i selve blodårene. Derimot har celler i blodårene, kalt pericytter, betydning for å opprettholde høy tetthet av vannkanaler i de omkringliggende astrocyttene. Avhandlingen avdekker også hvordan astrocytter responderer på synaptisk aktivitet i nerveceller. Aktivitet i synapsene induserer Ca2+ -signaler i astrocyttene. Disse signalene kan potensielt være fremtidige mål for farmakologisk behandling av ulike nevrologiske sykdommer.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 5. aug. 2016 15:55 - Sist endret 19. aug. 2016 15:15