Disputas: Lisa Gerner – Kreftforskning og molekylær cellebiologi

MRes Lisa Gerner ved Norsk senter for molekylærmedisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "An Exploration of the Structure and Function of Calcium/calmodulin-dependent kinase kinase 2 (CaMKK2) in Prostate Cancer"

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Associate Professor Bente Vestergaard, Department of Drug Design and Pharmacology, Copenhagen University
  • 2. opponent: Forsker Alicia Martinez Llorente, Seksjon for molekylær cellebiologi, Oslo universitetssykehus HF
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Harald Alfred Stenmark, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Erlend Arnulf Nagelhus, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Gruppeleder Ian Geoffrey Mills, Norsk senter for molekylærmedisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Kreftforskerne bruker lyssignaler for å finne nye behandlingsmetoder mot prostatakreft

Prostatakreft er den nest vanligste kreftformen hos menn og rammer over 4900 menn hvert år i Norge. I sin avhandling ‘An exploration of the structure and function of calcium/calmodulin-dependent kinase kinase 2 (CaMKK2) in prostate cancer’ har Lisa Gerner og medarbeidere forsøkt å generere ny kunnskap for slik på sikt å kunne muliggjøre utvikling av nye medikamenter mot prostatakreft.

Menneskekroppen består av billioner av celler og hver celle inneholder tusenvis av forskjellige proteiner. De danner cellens maskineri som avgjør en celles helse og hvordan den oppfører seg.

I prostatakreftceller finnes signalerings-proteinet CaMKK2 i store mengder. Dette proteinet har tidligere blitt vist å bidra til veksten av kreft. Gerner og kolleger besluttet derfor å studere hvordan dette proteinet ser ut, hvordan det fungerer og hvordan det kommuniserer med andre molekyler i prostatakreftceller.

Det er veldig vanskelig å finne en måte å studere hvordan molekyler som for eksempel CaMKK2, snakker med hverandre. I denne studien har Gerner og kolleger funnet ut at en kjent CaMKK2-hemmer, et lite molekyl kalt STO-609, faktisk lyser opp når det kommer nær CaMKK2. Styrken til dette lyssignalet endrer seg når andre legemidler eller proteiner binder seg til CaMKK2. Denne nye analysen kan brukes til å søke for fremtidige prostata kreft legemidler (drug screening). I en parallell studie har Gerner og medarbeidere søkt etter andre proteiner som kommuniserer med CaMKK2 i prostatakreftceller. Et bestemt protein, Gemin4, ble identifisert og betydningen av denne bindingen mot CaMKK2 kan nå måles med det beskrevne assayet.

Oppsummert gir denne studien ny informasjon om CaMKK2 i prostatakreft. Arbeidet gir muligheter for videre utvikling av inhibitorer og videre utforskning av bidraget fra CaMKK2 til et bredere spekter av cellulære funksjoner.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 6. feb. 2017 15:22 - Sist endret 14. feb. 2017 09:40