Disputas: Ellen Østensen – Molekylærmedisin

MPharm Ellen Østensen ved Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Adrenergic regulation of the Ca2+ homeostasis in the heart - Cardioprotective effects in ischemia-reperfusion injury of targeting the AKAP18γ/δ-PLB interaction».

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Emilio Hirsch, Center for Molecular Biotechnology, University of Torino
  • Andreopponent: Associate Professor Kimberly Dodge-Kafka, Department of Cell Biology, University of Conneticut - Health
  • Leder av bedømmelseskomite: Professor Finn Olav Levy, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Kåre Olav Stensløkken, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Kjetil Taskén, Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM), Universitetet i Oslo

Sammendrag

Ved akutt hjerteinfarkt er den foretrukne behandlingen åpning av den blokkerte arterien for å gjenopprette blodstrøm til området som forsynes åren. Dette gjøres ved hjelp av et ballongkateter, og jo tidligere behandlingen kan initieres dess mindre blir skaden. Selv om behandlingen redder deler av hjertevevet, er det vist at selve åpningen av åren i seg selv kan indusere en skade – iskemi-reperfusjonsskade. Årsakene for skaden er ikke fullstendig kartlagt, men forstyrrelser i cellers metabolisme og kommunikasjon utpekes i flere studier som sentralt.

For å undersøke et spesifikt nettverk av proteiners rolle i iskemi-reperfusjonsskade har Ellen Østensen og medarbeidere syntetisert molekyler rettet mot et spesifikt mål i hjerteceller. Molekylene er testet i en dyremodell, med mål om minske skaden på hjertet etter re-åpning av en blokkert åre. Resultatene fra studien viser at behandling med spesifikke molekyler etter infarkt, før åpning av åre, minsker størrelsen på det skadede område med opptil 40 %. Molekylene brukt i denne studien springer ut fra et større arbeid med screening av potensielle kandidater til karakterisering av velfungerende molekyler. Dette arbeidet gir bedre forståelse av hvilke deler av molekylet som er essensielt for funksjonen, og gir muligheter for design av molekyler som kan være gode legemiddelkandidater. I tillegg har målproteinet til molekylene blitt krystallisert og karakterisert for bedre innsikt i funksjon og regulering.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 21. nov. 2017 14:53 - Sist endret 6. nov. 2018 08:37