Disputas: Bertrand Simon – Strukturell biologi

M.Sc. Bertrand Simon ved Centre for Molecular Medicine Norway vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "Structural and functional regulation of death-associated protein kinases activity by calcium/calmodulin binding".

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Professor Henning Tidow, Institut für Biochemie und Molekularbiologie, Universität Hamburg
  • Professor Nathalie Reuter, Molekylærbiologisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen
  • Professor Erlend Arnulf Nagelhus, Institut for medisinske basalfag, Det medisisnske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Gruppeleder Ian Geoffrey Mills, Norsk senter for molekylærmedisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Kalsiumtransport inn i en hvilken som helst celle i kroppen er en viktig regulator av en rekke av cellens aktiviteter som strekker seg fra befruktning til celledød. Bertrand Simon har i detalj studert og påvist hvilken påvirkning kalsium har på en av sine cellulære effektorer, nemlig Death-associated protein kinase (DAPK). Denne nye mekanismen viser hvordan et meget utbredt signal som kalsium, til tross for sine hundrevis av effektorer, kan gi opphav til en helt spesifikk celle-skjebne.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 2. mars 2017 13:33 - Sist endret 3. mars 2017 11:13