English version of this page

Disputas: Julia-Kristina Jensen Madsen-Østerbye

M.Sc. Julia-Kristina Jensen Madsen-Østerbye ved Norsk senter for molekylærmedisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Studies of hematopoiesis – physiologic and malignant development»

Foto: John Hughes

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Forsker Lorena Arranz, UiT Norges arktiske universitet
  • Andreopponent:  Professor Odd Stokke Gabrielsen, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo
  • Leder av komiteen: Forsker Jodie Goodridge, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Erlend Arnulf Nagelhus, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Gruppeleder Judith Staerk, Norsk senter for molekylærmedisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Nye blodceller blir laget gjennom hele livet. Disse blir produsert i beinmargen av stamceller, som differensiere til alle de forskjellige blodcellene vi har i kroppen. Utviklingen fra blodstamceller til modne blodceller er regulert av signalering gjennom peptidhormoner kjent som cytokiner, som kan endre på hvilke gener som cellene uttrykker. Det er viktig å forstå hva som driver utviklingen av blodstamceller til modne blodceller, for å kunne forstå hva som gjør at celler noen ganger utvikler seg til kreftceller. «d»

For å undersøke utviklingen av blodceller har Julia Masden-Østerbye og kollegaer  isolert blodstamceller og modne blodceller fra navlestrengs blod og undersøkt hvordan gen uttrykket  endrer seg ved differensiering av blodstamceller til en type hvite blodceller man kaller monocytter. De har identifisert en rekke gener og transkripsjons faktorer, som kan være viktige for å drive utviklingen av blodstamceller til monocytter. I tillegg har de utviklet in vitro protokoller, hvor de kan følge utviklingen av blodstamceller til modne blodceller. Disse kan brukes til å undersøke både den fysiologiske utvikling av blodceller, samt til å studere når noe går galt og celler utvikler seg til kreftceller.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 30. mai 2018 10:20 - Sist endret 30. mai 2018 10:22