Interessentmøte for innovasjon

Senter for digitalt liv Norge (DLN) arrangerer interessentmøte for innovasjon for aktører innenfor bioteknologisektorene marin, helse, landbruk og industri.

Utviklingen i moderne bioteknologi er preget av store datasett og et sterkt behov for beregningsorienterte tilnærminger. For å kunne drive effektiv forskning og innovasjon trenger Norge sterke tverrfaglige miljøer som kan møte disse utfordringene på internasjonale arenaer.

Senter for digitalt liv Norge (DLN) ønsker å involvere interessehavere innenfor bioteknologisektorene marin, helse, landbruk og industri. Hensikten med møtet er å engasjere aktører som tar forskning til verdiskapning, og starte en diskusjon om hvordan vi skal videreutvikle en sterk og innovativ bioteknologisektor i den digitale virkeligheten vi står ovenfor.

Programmet vil inneholde innlegg fra myndigheter, virkemiddelapparatet, entreprenører og fagpersoner.

Påmelding

Meld deg på via nettskjema

Program

10.00- 10.15 Kaffe og registrering
10.15- 10.20 Senter for digitalt liv Norge ønsker velkommen, Tove Julie Evjen
10.20- 10.40 Digital bioverdi, Torger Reve, BI
10.45- 11.05 Destinasjon digitalt liv Norge, Anne Kjersti Fahlvik, Forskningsrådet
11.10- 11.30 Big data, Big insights, Arnoldo Frigessi, UiO

Pause

Digitale løsninger

11.50- 12.05 Database for organtransplantasjon, Einar Martin Aandahl, OUS
12.10- 12.25 Digitalt kommunikasjonsverktøy i helse- og omsorgssektoren, Kristil Erla Håland, Jodacare
12.30- 12.45 FindIT, verktøy for produksjonsdata i oppdrettsnæringen, Grete Bæverfjord, Nofima

Lunsj

Paneldiskusjon

13.30- 15.00 Senter for digitalt liv Norge vil oppnevne sin ressursgruppe for innovasjon. Gruppen vil diskutere hvordan vi skal benytte dagens digitale muligheter til å utvikle en sterk og innovativ bioteknologisektor i Norge. Kjetil Taskén (UiO, Senter for digitalt liv Norge) vil lede diskusjonen.

Kontakt

Tove Julie Evjen

Publisert 9. juni 2016 15:11 - Sist endret 22. mai 2017 15:19