Day of Immunology 2018

Visste du at både cøliaki og diabetes er autoimmune sykdommer, hvor immunsystemet angriper egen kropp? Tema for årets seminar på Immunologiens Dag er Autoimmun sykdom: Arv og miljø.

Norsk Selskap for Immunologi arrangerer et årlig populærvitenskapelig seminar på Immunologiens Dag, som en del av en verdensomspennende kampanje for å formidle ny forskning om immunsystemet til offentligheten.

Dagens konferansier Anne Spurkland, utgav nylig boken "Immun. Kroppens evige kamp for å overleve" om kroppenes eget forsvarssystem. Et system av fantastiske celler og molekyler som hver dag, hver time, hvert minutt kjemper mot eller samarbeider med de usynlige mikrobene som omgir oss. Immunforsvaret påvirkes av genvarianter vi har arvet og av miljøet vi lever i. Immunforsvaret holder oss friske. Men det kan også være årsaken til at vi bli syke

Velkommen til årets Immunologiens Dag, hvor eksperter kommer og deler sin viten om det som skjer, om betydningen av kosthold og om nye behandlingsmetoder.

Seminaret er åpent for alle med gratis inngang.

Program

11:00 Velkommen ved Inger Sandlie, president i Norsk Selskap for Immunologi og professor Anne Spurkland

11:15 Professor Ludvig Sollid: Født sånn eller blitt sånn? Arv og miljø i utviklingen av cøliaki.

11:45 Professor Knut Lundin: Hva er det med cøliakerne? Hvordan finner vi dem?

12:15 Professor Knut Dahl-Jørgensen: Er barnediabetes egentlig en virussykdom?

12:45 Pause med bevertning

13:15 Inger Sandlie intervjuer forskningssykepleier Siv Furholm

13:45 Forsker Johannes Espolin Roksund Hov: Tarmbakteriene. Våre samarbeidspartnere.

Våre eksperter

Professor Ludvig Sollid er en verdensledende forsker som har brukt sitt forskerliv til å finne ut hvordan arv og miljø spiller sammen i sykdommen cøliaki. Det er hans forskergruppe som har gjort de viktigste funnene når det gjelder denne sykdommen. Han kommer til Litteraturhuset 23 april for å fortelle om hvordan gluten treffer celler og enzymer i tarmen og starter betennelse hos noen. 

Professor Knut Lundin er både forsker og lege på Rikshospitalet, hvor han treffer pasientene som har cøliaki. Han kommer til Litteraturhuset for å fortelle om hvordan sykdommen arter seg for pasientene, og om nye metoder for diagnostikk og behandling som er under utprøving i hans avdeling.

Å teste ut nye medisiner er en kunst. Forskningssykepleier Siv Furholm samarbeider med Knut Lundin om å utføre studiene. Hun treffer pasientene og veileder dem gjennom legemiddelstudiene. Hun kommer for å fortelle om hvordan det skjer.

Siv Furholm er overfølsom mot gluten, men hun har ikke cøliaki. Leder i Norsk Selskap for Immunologi Inger Sandlie vil intervjue henne og spørre henne om hva hun tenker seg at denne overfølsomheten kan skyldes. Er det noe med maten hun spiser eller er det bakteriene i tarmen hennes som ikke spiller på lag?

Forsker Johannes Espolin Roksund Hov er også opptatt av hvordan arv og miljø spiller sammen i utvikling av autoimmun sykdom. Han kommer til Litteraturhuset for å fortelle om sine forskningsfunn og om hvordan økosystemet i tarmen kan påvirkes av for eksempel medikamenter og kosthold.

Professor Knut Dahl-Jørgensen er barnelege og mener han er på sporet av noe veldig viktig når det gjelder diabetes, eller sukkersyke. Det er også en autoimmun sykdom, som i likhet med cøliaki knyttes til spesielle genvarianter. Dahl-Jørgensen har helt nye forskningsresultater som tyder på at sykdom utløses av en virusinfeksjon, og han skal nå undersøke om medisin mot virussykdom kan bremse sykdomsutviklingen hos barn med nyoppdaget diabetes.

Immunologiens Dag 2018 har fått støtte fra UiO:Livsvitenskap, Avdeling for Biovitenskap ved UiO og K.G. Jebsen senter for cøliakiforskning.

 

Publisert 12. apr. 2018 11:59 - Sist endret 12. apr. 2018 11:59