2016

Tidligere

Tid: 14. des. 2016 10:15

M.Sc. Aleksandra Dukic ved Norsk senter for moleklærmedisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Multi-protein complexes mediating contact-dependent communication».

Tid og sted: 18. aug. 2016 10:15, Gamle festsal, Domus Academia

M.Sc. Gry Fluge Vindedal ved Norsk senter for molekylærmedisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Astrocytes in neurological diseases: Principles of astrogliopathology.

Foto av Theis Sommer
Tid og sted: 30. juni 2016 10:1511:00, Nucleus, Bikuben, Kristine Bonnevies hus

Master of Science Theis Sommer ved NCMM avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Intrinsically Disordered Proteins

Tid og sted: 21. juni 2016 10:15, Rødt auditorium (2), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

M.Sc. Nora Valeska Lieske ved Norsk senter for molekylærmedisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Towards a cure for HIV: challenges and possibilities.

Tid og sted: 2. juni 2016 10:15, Gamle festsal, Domus academica, Karl Johans gate 47

M.Sc. Stalin Chellappa Gunasekaran ved Bioteknologisenteret avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Human regulatory T-cell subsets: their plasticity in cancer, autoimmunity and infections.