Prøveforelesning: Nora Valeska Lieske

M.Sc. Nora Valeska Lieske ved Norsk senter for molekylærmedisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Towards a cure for HIV: challenges and possibilities.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.      

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 9. juni 2016 15:30 - Sist endret 9. juni 2016 15:33