Prøveforelesning: Theis Sommer

Master of Science Theis Sommer ved NCMM avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Intrinsically Disordered Proteins

Foto av Theis Sommer

Theis Sommer. Foto: UiO

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Populærvitenskapelig artikkel om Sommers avhandling.

Publisert 22. juni 2016 14:03 - Sist endret 22. juni 2016 14:14