Prøveforelesning: Gry Fluge Vindedal

M.Sc. Gry Fluge Vindedal ved Norsk senter for molekylærmedisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Astrocytes in neurological diseases: Principles of astrogliopathology.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 5. aug. 2016 16:00 - Sist endret 5. aug. 2016 16:00