Prøveforelesning: Lisa Gerner

MRes Lisa Gerner ved Norsk senter for molekylærmedisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Protein kinase inhibitors as cancer drugs - opportunities and Challenges"

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 6. feb. 2017 15:22 - Sist endret 6. feb. 2017 15:46