Prøveforelesning: Ellen Østensen

MPharm Ellen Østensen ved Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Cardiotoxic effects of drugs used in the clinic ‐ mechanisms and possible therapeutic interventions».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 21. nov. 2017 14:53 - Sist endret 27. nov. 2017 16:53