Prøveforelesning: Julia-Kristina Jensen Madsen-Østerbye

M.Sc. Julia-Kristina Jensen Madsen-Østerbye ved Norsk senter for molekylærmedisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «iPSC derived Haematopoietic Stem Cells - mechanisms and clinical potential».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 30. mai 2018 10:20 - Sist endret 30. mai 2018 10:20