Forskerprofiler

Foto av Marieke Kuijjer
Publisert 19. okt. 2018 14:17

Dr. Marieke Kuijjer byrja som gruppeleiar for system-medisin ved NCMM i oktober 2018. Her gir ho oss eit innblikk i karrieren så langt, og seier noko om forventingar til og planar for den nye forskningsgruppa si ved NCMM.

Foto av Kjemisk biologi-plattforma
Publisert 6. juli 2018 13:41

Johannes Landskron, leiar for kjemisk biologi-plattforma hos NCMM, deler med oss noko av kunnskapen sin om korleis plattforma fungerer, og kvifor ho er så viktig for forskarar.

Publisert 16. okt. 2017 12:29

Professor Kjetil Taskén leder gruppen Signalling Networks in Health and Disease ved NCMM. Her forteller han om gruppens arbeid innen presisjonsmedisin og cancer drug sensitivity screening (CDSS).

Illustration of the autophagic process
Publisert 14. juni 2017 13:20

Autofagi-teamet ved NCMM studerer prosessene som fører til intracellulær degradering av cytoplasma, også kalt autofagi eller selvfortæring. Teamet er spesielt interessert i rollen autofagi spiller i forhold til kreft.

Illustrasjon av Oversikt over cis-regulering
Publisert 8. mars 2017 19:21

Forskningsgruppen til Anthony Mathelier har som mål å utvikle nye bioinformatiske verktøy som kan komme pasientbehandlingen til nytte. Vi ønsker å skape neste generasjon banebrytende algoritmer og åpen programvare innen beregningsorientert biologi med direkte anvendelse på reelle biologiske problemer, sier Mathelier.

Foto av Irep Gözen
Publisert 29. des. 2016 15:43

Den nye gruppelederen ved NCMM, er én av svært få i verden som forsker på kunstige celler som er festet til overflater. – Jeg forsøker å forstå det som ikke er drevet av genetiske mekanismer, men mest av materialenes egenskaper, sier Gözen.