Forskerprofiler

Charlotte Boccara profilbilde
Publisert 7. okt. 2022 11:56

Møt NCMMs nye gruppeleder Charlotte Boccara og lær mer om planene hun har for tverrfaglig forskning på søvn og nevrovitenskap hos NCMM, og hvordan hun ser denne vitenskapen i samfunnskontekst.

Dr Nikolina Sekulic (som har brunt hår og har på seg en svart topp), Dr Ganna Reint (som har langt blondt hår og har på seg en hvit skjorte) og Dr Emma Haapaniemi (som har kort blondt hår og har en mønstret topp) på Gannas disputasdag
Publisert 31. mai 2022 10:39

Dr. Ganna Reint fullførte nylig sin PhD i forskningsgruppen til Emma Haapeniemi ved NCMM. Hovedmålet med Gannas doktorgradsprosjekt var å finne en metode som vil gjøre genredigeringsteknikken CRISPR-Cas9 mer effektiv og presis.

Bildet inneholde Karolina Spustova, som holder røde blomster og smiler
Publisert 21. jan. 2022 12:23

Dr. Karolina Spustova i Gözen-gruppen ved NCMM disputerte nylig. Prosjektet hadde som målsetting å forstå hvordan livet utviklet seg på den tidlige jorden fra primitive celler til mer komplekse systemer.

Foto av Nancy Saana Banono
Publisert 11. okt. 2021 11:40

Nancy Saana Banono fullførte nylig sin doktorgrad som del av Esguerra-gruppen ved NCMM. Nancys prosjekt undersøkte to forskjellige gener og deres bidrag til utviklingen av nevropsykiatriske lidelser.

Biomarkør
Publisert 13. sep. 2021 14:40

Nasjonale og internasjonale samarbeid spiller en viktig rolle for NCMM. For å belyse noen av disse forbindelsene har vi tatt en prat med Marieke Kuijjer, leder av Computational Biology and Systems Medicine Group hos NCMM, for å høre mer om samarbeidet hennes med professor Ola Myklebost ved Universitet i Bergen, og hvilke bånd hun har til Universitetet i Leiden i Nederland.

Johannes Landskron working in the laboratory
Publisert 19. apr. 2021 11:28

Dr. Johannes Landskron beskriver hvordan denne kjernefasiliteten bistår forskere med prosjekter for oppdagelse av nye legemidler (drug discovery) og persontilpasset medisin.

Publisert 19. nov. 2020 15:52

Gruppeleder på NCMM, Dr. Anthony Mathelier, og professor Vessela Kristensen, leder av forskergruppen Kreftgenomvariasjoner ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og professor ved Avdeling for medisinsk genetikk (OUS), diskuterer egen forskning og hvordan de støtter hverandres forskning.

Foto fra staerk gruppen
Publisert 12. mai 2020 13:14

Dr. Judith Staerk kom til NCMM som gruppeleder i 2012. Forskningen hennes fokuserer på stamcellebiologi, hematopoietiske stamceller og myelodysplastiske og myeloproliferative syndromer. 

 

Bildet kan inneholde: organ, linje, organisme.
Publisert 28. feb. 2020 19:41

Dr Nikolina Sekulic kom til NCMM i 2016. Hennes hovedmål innen forskning er å forstå de molekylære mekanismene som sikrer genomisk stabilitet under celledeling bedre. I denne artikkelen beskriver Dr Sekulic aktuelle forskningstrategier hos gruppen hun leder, sin karrierebakgrunn og den daglige motivasjonen som hjelper henne til å oppdage nye ting.

gjærsopp (Schizosaccharomyces pombe).
Publisert 10. jan. 2020 09:12

Dr. Sandra Lopez-Aviles kom til NCMM i 2011. Forskinga hennar handlar om å forstå mekanismane som styrer cellesyklusprogresjon. I denne profilartikkelen omtalar Lopez-Aviles forskargruppa sitt gjeldande fokus på rolla til proteinfosfatasar i cellesyklusregulering, i tillegg til potensiell translasjonseffekt av dette arbeidet.

svømming sebrafisk
Publisert 4. okt. 2019 09:15

Dr. Camila V. Esguerra kom til NCMM i 2014. Hun bruker sebrafisk som modellsystem i sin forsking for å studere hjernens funksjon i helse og sykdom. I denne profilartikkelen diskuterer Camila sin forskningskarriere så langt, fordelene ved å bruke sebrafisk i translasjonsforskning samt hennes visjoner og planer for fremtiden.

Foto fra lab
Publisert 8. apr. 2019 11:08

Dr. Emma Haapaniemi byrja som gruppeleiar ved NCMM i januar 2019.  Ho leiar eit forskingsprogram som har fokus på sjeldne immunsjukdomar som skuldast genetikk og sjeldne førekomstar av autoimmune sjukdomar.

Illustration from Saarela
Publisert 25. feb. 2019 11:09

Professor Janna Saarela kom til NCMM som direktør i januar 2019. Ho har tidlegare vore leiar av teknologisenteret og assisterande direktør for Institutt for molekylærmedisin i Finland (FIMM), det finske søstersenteret til NCMM og del av det nordiske EMBL partnarskapet for molekylærmedisin. Her delar ho litt innsikt i forskinga si, og kva ho håpar framtida fører med seg for NCMM. 

Foto av Kjemisk biologi-plattforma
Publisert 6. juli 2018 13:41

Johannes Landskron, leiar for kjemisk biologi-plattforma hos NCMM, deler med oss noko av kunnskapen sin om korleis plattforma fungerer, og kvifor ho er så viktig for forskarar.

Illustration of the autophagic process
Publisert 14. juni 2017 13:20

Autofagi-teamet ved NCMM studerer prosessene som fører til intracellulær degradering av cytoplasma, også kalt autofagi eller selvfortæring. Teamet er spesielt interessert i rollen autofagi spiller i forhold til kreft.

Illustrasjon av Oversikt over cis-regulering
Publisert 8. mars 2017 19:21

Forskningsgruppen til Anthony Mathelier har som mål å utvikle nye bioinformatiske verktøy som kan komme pasientbehandlingen til nytte. Vi ønsker å skape neste generasjon banebrytende algoritmer og åpen programvare innen beregningsorientert biologi med direkte anvendelse på reelle biologiske problemer, sier Mathelier.

Foto av Irep Gözen
Publisert 29. des. 2016 15:43

Den nye gruppelederen ved NCMM, er én av svært få i verden som forsker på kunstige celler som er festet til overflater. – Jeg forsøker å forstå det som ikke er drevet av genetiske mekanismer, men mest av materialenes egenskaper, sier Gözen.