Disputas: Kristoffer Watten Brudvik

Cand.med. Kristoffer Watten Brudvik ved Bioteknologisenteret vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Tumor biology and immunology of colorectal cancer - Studies of prostaglandin E2 signaling versus clinical outcome in disease models and patients with metastatic disease

                       Kristoffer Watten Brudvik

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Graeme Poston, Department of Hepatobiliary Surgery, Aintree University Hospitals NHS Foundation Trust, Liverpool, UK
  2. opponent: Professor Lars Andreas Akslen, Gades institutt, Universitetet i Bergen
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Anne Hansen Ree, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

 

Leder av disputas

Professor Arild Nesbakken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

 

Veileder

Professor Kjetil Taskén, Bioteknologisenteret i Oslo

Sammendrag

Lege og forsker Kristoffer Watten Brudvik har funnet ut at immunregulerende celler påvirker sykdomsforløpet hos pasienter med spredning av kreft fra tykk- og endetarm til lever.

I perioden 2008–2011 ble pasienter med denne sykdommen undersøkt, og resultatene viser at pasienter hvor bremsene i immunsystemet er skrudd på, har større sannsynlighet for å få tilbakefall av sykdommen etter kirurgi hvor man fjerner kreftsvulsten.

Dette betyr at graden av immunrespons mot kreftsvulster og hvor sterke bremsemekanismer som er aktive hos hver enkelt av oss, kan være avgjørende for om man overlever kreftsykdommen eller ikke. Neste skritt blir å angripe bremsemekanismene som er kartlagt for på sikt å kunne styrke pasientens eget immunforsvar til bekjempelse av kreftcellene.

Forskningsgruppen, med Kristoffer Watten Brudvik i spissen, har også oppdaget en mekanisme for å hemme veksten av svulster i en dyremodell med forstadier til tarmkreft. Denne mekanismen er kjent fra stamcelleforskning, men har ikke vært vist i kreftceller tidligere. Funnet er nå med på å øke forståelsen av hvordan visse anti-inflammatoriske medisiner kan ha gunstig effekt hos denne pasientgruppen.

Kreft i tykk- og endetarm rammer over 3500 personer i Norge hvert år. Dette gjør sykdommen til en av de vanligste formene for kreft hos begge kjønn. I sin avhandling ”Tumor biology and immunology of colorectal cancer - Studies of prostaglandin E2 signaling versus clinical outcome in disease models and patients with metastatic disease” ser Kristoffer Watten Brudvik også på hvordan moderne kirurgiske behandlingsmuligheter påvirker overlevelse hos pasienter med spredning av tykk- og endetarmskreft til lever.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Published Dec. 17, 2015 8:42 AM - Last modified Jan. 15, 2016 8:22 AM