Dissertation: M.Sc. Kristina Berg Lorvik - Immunology

M.Sc. Kristina Berg Lorvik at Department of Clinical Medicine will defend her thesis for the ph.d. grade (philosophiae doctor): Inflammation mediated by tumor-specific Th1 or Th2 cells protects against B-cell cancer.

 

Sammendrag

Betennelse kan beskytte mot kreft: Betydningen av betennelse i kampen mot kreft har vært omdiskutert. Doktorgradskandidat Kristina Berg Lorvik og hennes medarbeidere har belyst at betennelse kan være gunstig for kreftbekjempelse.

1 av 3 nordmenn vil utvikle kreft i løpet av livet. Til tross for tidlig diagnostisering og bedret behandling, dør fremdeles mange av sykdommen. Det er behov for nye behandlingsmetoder.

Betennelse er en reaksjon kroppens eget immunforsvar setter i gang for å eliminere farer som bakterier, virus og vevsskade. Når faren er borte, må betennelsesreaksjonen avsluttes for å unngå utvikling av autoimmune sykdommer hvor et overivrig immunforsvar går til angrep på kroppen selv. Langvarig betennelse har også blitt assosiert med kreft.

Det er imidlertid ulike former for betennelse, og det er viktig å finne ut hva som skiller en gunstig betennelsesreaksjon fra en skadelig. Lorvik og medarbeidere har demonstrert hvordan bestemte immunceller, nemlig T hjelper celler, i samarbeid med makrofager (en annen gruppe immunceller) kan skape en betennelsesreaksjon som hindrer kreftcellene i å vokse. Makrofagene strømmer til svulsten som er i gang med å utvikle seg. Der ser de ut til å hemme oksygentilførselen ved å hindre dannelse av nye blodårer. Dette er et viktig aspekt i kreftbekjempelsen, da de fleste celler trenger oksygen for å leve. For at dette samspillet mellom T celler og makrofager skal kunne finne sted, ble det også vist at det er avgjørende at T cellene kan sirkulere fritt rundt i kroppen.

I sin avhandling Inflammation mediated by tumor-specific Th1 or Th2 cells protects against B-cell cancer viser Lorvik at det ikke bare er de tradisjonelt sett gunstige T hjelper celler type 1 som kan sette i gang en vellykket betennelsesreaksjon. Også T hjelper celler type 2, hvis funksjon i kreftbekjempelse har vært omdiskutert, kan gjøre jobben. Funnene bidrar til ny kunnskap av relevans for utvikling av fremtidig kreftbehandling.

Published Dec. 17, 2015 8:42 AM - Last modified Apr. 16, 2018 1:31 PM